پیام داخلی

صفحه نخست

درباره مرکز رشد

تاریخچه

منشور اخلاقی دانشگاه

برنامه استراتژیک مرکز رشد

ریاست مرکز رشد

معاون مرکز رشد

کارشناسان مرکز رشد

مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه

کارشناس پذیرش و ارزیابی شرکت ها

مشاور حقوقی و کارشناس مالکیت فکری

کارشناس ارتباط با صنعت

کارشناس فناوری اطلاعات

کارشناس توسعه فناوری

کارشناس امور عمومی

تماس با ما

تماس با ما

ارتباط مستقیم با رئیس مرکز رشد

اختراع

ثبت اختراع داخلی

استعلام داوری اختراع داخلی

ثبت اختراع بین المللی

اختراعات داخلی دانشگاه

اختراعات بین المللی دانشگاه

توسعه فناوری

فراخوان های حمایت از طرح های فناوری دانشگاه

فراخوان اول

فراخوان دوم

طرح های فناوری مورد حمایت دانشگاه

اولویت های فناوری حوزه سلامت

مالکیت فکری

آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه

هسته ها و شرکت ها

خدمات مرکز

شرکت های دانش بنیان زیر مجموعه

ارتباط با صنعت

معرفی دفتر

تفاهم نامه ها

قرارداد ارتباط با صنعت

TDO

اعضاء TDO

شرح وظایف مسئول TDO

شورای فناوری دانشگاه

مصوبات شورای فناوری دانشگاه

میز خدمت

فرم ها و آیین نامه ها

فرآیندهای مرکز رشد

درخواست خدمت آنلاین

تماس با ما

لینک ها

فرم های امتیاز اختراعات

نقشه سایت

تالار گفتگو