پیام داخلی

صفحه نخست

درباره مرکز رشد

درباره مرکز رشد

برنامه استراتژیک مرکز رشد

معرفی مدیر فناوری و ریاست مرکز

معرفی مدیر فناوری دانشگاه و ریاست مرکز

وظایف ریاست مرکز رشد

ارتباط مستقیم با رئیس مرکز رشد

کارشناسان و شرح وظایف

معاون ریاست

مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه

کارشناس پذیرش و ارزیابی شرکت ها

مشاور حقوقی و کارشناس مالکیت فکری و ثبت اختراع

کارشناس ارتباط با صنعت و تجاری سازی

کارشناس فناوری اطلاعات

کارشناس توسعه فناوری

کارشناس امور عمومی

منشور اخلاقی دانشگاه

پذیرش و ارزیابی شرکت ها

معیارها و اولویت های پذیرش

مراحل پذیرش در مرکز رشد

واحدهای فناور عضو در مرکز رشد

واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد

مجموعه شرکت های عضو مرکز رشد

معرفی شرکت ها و محققان حوزه فناوری دانشگاه

ارتباط با صنعت و تجاری سازی

مالکیت فکری

آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه

پذیرش و ارزیابی اختراع

نحوه دریافت خدمات ثبت اختراع از مرکز رشد

هسته دانشجویی فناور (هدف)

مرکز شتابدهی و نوآوری

فعالیت های نوآورانه

اینوتک سلامت

نخستین اینوتک سلامت

دومین اینوتک سلامت

سامانه صدف سلامت

مدرسه کسب و کار

کافه فناوری سلامت

تورهای فناوری

هسته دانشجویی فناور

TDO

اعضاء TDO

شرح وظایف مسئول TDO

شورای فناوری دانشگاه

مجلات الکترونیکی

مرکز دریافت فایل

میز خدمت آنلاین

تماس با ما

لینک ها

نقشه سایت

تالار گفتگو