پیام داخلی

صفحه نخست

درباره مرکز رشد

درباره مرکز رشد

برنامه استراتژیک مرکز رشد

معرفی مدیر فناوری و ریاست مرکز

معرفی مدیر فناوری دانشگاه و ریاست مرکز

وظایف ریاست مرکز رشد

ارتباط مستقیم با رئیس مرکز رشد

کارشناسان و شرح وظایف

معاون ریاست

مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه

کارشناس پذیرش و ارزیابی شرکت ها

مشاور حقوقی و کارشناس مالکیت فکری

کارشناس ارتباط با صنعت

کارشناس فناوری اطلاعات

کارشناس توسعه فناوری

کارشناس امور عمومی

منشور اخلاقی دانشگاه

پذیرش و ارزیابی شرکت ها

معیارها و اولویت های پذیرش

واحدهای فناور عضو در مرکز رشد

واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد

مجموعه شرکت های عضو مرکز رشد

معرفی شرکت ها و محققان حوزه فناوری دانشگاه

ارتباط با صنعت و تجاری سازی

معرفی دفتر

تفاهم نامه ها

پذیرش و ارزیابی اختراع

نحوه دریافت خدمات ثبت اختراع از مرکز رشد

آیین نامه اجرایی ثبت اختراعات

مالکیت فکری

آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه

هسته دانشجویی فناور

مرکز شتابدهی و نوآوری

واحد شتابدهی ثبت شرکت

راهنمای ثبت شرکت ها

واحد شتابدهی ثبت اختراع

راهنمای مصور ثبت اختراع

راهنمای ثبت اختراع داخل کشور

فعالیت های نوآورانه

اینوتک سلامت

نخستین اینوتک سلامت

دومین اینوتک سلامت

سامانه صدف سلامت

مدرسه کسب و کار

کافه فناوری سلامت

تورهای فناوری

هسته دانشجویی فناور

TDO

اعضاء TDO

شرح وظایف مسئول TDO

شورای فناوری دانشگاه

آئین نامه شورای فناوری دانشگاه

مرکز دریافت فایل

فرم ها و آیین نامه ها

تماس با ما

تماس با ما

میز خدمت آنلاین

لینک ها

نقشه سایت

تالار گفتگو