فرایند اداری ثبت اختراعات بین المللی

عنوان خدمت:فرایند اداری ثبت اختراعات بین المللی

شناسه: 10000600201

نوع خدمت: فناوری

شرح خدمت:

ثبت اختراع مقوله ای با محدودیت جغرافیایی است. هر سازمان ثبت اختراع، در یک محدوده جغرافیایی مشخص حمایت خود را اعمال می نماید. ثبت اختراع در دیگر کشورها شامل هزینه نسبتا بالایی می شود که کانون پتنت ایران به عنوان زیر مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا 90 درصد این هزینه‌ها را پوشش خواهد داد. مطابق با مصوبه شورای فناوری دانشگاه، در اختراعات مورد تایید کانون پتنت ایران که مخترع آنها اعضای هیات علمی باشند، 10 درصد هزینه نیز از سوی دانشگاه پرداخت خواهد شد. در اینجا روند ثبت اظهارنامه جهت دریافت تسهیلات حمایتی کانون پتنت ایران از سوی دفتر منطقه‌ای آن در دفتر مالکیت فکری دانشگاه مطرح خواهد شد.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

1.  فرم تقاضانامه

2.  فرم تعیین مالکیت

3.  فرم تعهد نامه

4.  شرح اختراع

 

مراحل گردش کار:

1. متقاضی باید در سامانه کانون پتنت ایران به آدرس زیر ثبت نام نماید. در صورتی که در یک اختراع، مخترعان بیش از یک نفر باشند، تمامی افراد باید در سامانه ثبت نام نموده و به هر فرد بصورت مجزا یک کارتابل اختصاص داده شود.  https://login.patentoffice.ir/register

2. فرم‌های تکمیل شده 1 تا 4 فوق، از طریق ایمیل ipo@kums.ac.ir به کارشناس دفتر مالکیت فکری  تحویل داده می‌شود.

3. در صورت تایید اطلاعات فرم، تقاضانامه توسط کارشناس در سامانه کانون پتنت ایران ثبت خواهد شد. در صورتی که تکمیل فرم به شکل ناقصی انجام شده باشد، ضمن اعلام نواقص فرم، مراتب به مخترع ارجاع داده خواهد شد.

4. کارشناسان کانون پتنت تقاضانامه را از دیدگاه شکلی و ماهوی بررسی و در صورت تایید، قرارداد همکاری با مخترعان منعقد خواهد شد. در صورت وجود هر گونه اشکال در تقاضانامه، موارد بصورت مستقیم از سوی کانون پتنت به مخترع اعلام خواهد شد.

 

سامانه مورد استفاده: https://login.patentoffice.ir/register

لینک راهنمای استفاده از سامانه: https://patentoffice.ir/page/4261

 

نام کارشناس: سرکار خانم زهرا زارعی

تلفن تماس: 99- 08338214398 (داخلی 4)

   back