گرنت طرح فناوری پس از اجرا

عنوان خدمت: گرنت طرح فناوری پس از اجرا

شناسه: 10000600206

نوع خدمت: توسعه فناوری

 

شرح خدمت:

در صورتی که فناوربخواهد پس از ساخت نمونه اولیه ی محصول، از حمایت مالی دانشگاه بهره مند شود می‌تواند پروپوزال تک برگی مربوطه را تکمیل و در زمان فراخوان ارسال نماید. لازم به ذکر است در این نوع حمایت، پرداخت تسهیلات پس از پایان یافتن پروژه و رسیدن مجری به تعهدات صورت می گیرد. سقف اعتبار گرنت حداکثر 30 میلیون تومان بوده و براساس ماهیت طرح و تایید شورای فناوری و کمیته بودجه پرداخت خواهد شد.

این گرنت به اعضاء هیات علمی، دانشجویان، کارمندان و شرکت‌های عضو مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه قابل پرداخت است. با توجه به حمایت دانشگاه در مسیر تولید فناوری، 10 درصد از مالکیت محصول طرح‌های فناوری متعلق به دانشگاه خواهد بود. فناور مجاز نخواهد بود بدون اطلاع دانشگاه نسبت به ثبت مالکیت معنوی و یا فروش محصول اقدام کند.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

1.         فرم طرح فناورانه تک برگی

2.         فرم گزارش پایان طرح

3.         مستندات انجام تعهد

 

مراحل گردش کار:

1.      ارسال فرم طرح فناورانه تک برگی تکمیل شده از طریق سامانه‌ی پژوهان

2.      بررسی طرح در دفتر توسعه فناوری و پیگیری اصلاحات لازم

3.      ارسال طرح به شورای فناوری دانشگاه

4.      اطلاع رسانی رای شورای فناوری به فناور

در صورت تایید شورای فناوری، پیگیری فرایند بصورت زیر انجام خواهد شد:

5.      بررسی طرح در کمیته اخلاق

6.      ارجاع طرح به کارشناس حقوقی مدیریت توسعه فناوری

7.      انعقاد قرارداد طرح

8.      انجام تعهدات طرح توسط مجری طرح

9.      ارائه گزارش و مستندات انجام تعهدات

10.  طرح گزارش و مستندات در شورای فناوری دانشگاه

11.  اعلام رای شورای فناوری به مجری طرح

در صورت تایید شورای فناوری، پیگیری فرایند بصورت زیر انجام خواهد شد:

12.  ارجاع طرح به کمیته بودجه

13.  ارسال نامه پرداخت

14.  واریز گرنت به حساب مجری طرح

 

سامانه ارائه خدمت: http://research.kums.ac.ir

 

راهنمای استفاده از سامانه برای دریافت خدمات مذکور:

- راهنمای ارسال طرح های فناورانه درسامانه پژوهان

- فلوچارت بررسی طرح های فناورانه پساز اجرا

 

کارشناس: سرکار خانم سیده شیوا امینی

تلفن تماس: 99- 08338214398 (داخلی 6)