فضای تولیدی به شرکت های فناور عضو مرکز رشد

عنوان خدمت: اختصاص فضای تولیدی به شرکت های فناور عضو مرکز رشد

شناسه: 10000600209

نوع خدمت: فناوری

شرح خدمت:

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه در حال حاضر فضای تولیدی اتاق تمیز مواد موثره شیمیایی و فضای تولید محصولات آزمایشگاهی را در اختیار دارد. زمانی که فراخوان مرکز رشد جهت اجاره این فضاها اعلام شود، واحدهای فناور عضو مرکز می‌توانند در فرایند مزایده شرکت نمایند. فرآیند مزایده مطابق با رویه اداری پیگیری شده و نتیجه نهایی به شرکت های فناور ابلاغ می‌گردد. متراژ فضا با توجه به نیاز شرکت و امکانات موجود اختصاص می‌یابد. هزینه استفاده از فضا بر اساس تعرفه‌های مصوب شورای فناوری دانشگاه و بصورت سالیانه تعیین می‌گردد.  

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

  1. دریافت توکن سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
  2. تضمین تعیین شده

 

مراحل گردش کار:

  1. فراخوان واگذاری فضای تولید بصورت اجاره
  2. شرکت در فرایند استعلام بها (مزایده) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
  3. انتخاب شرکت برنده فرایند و اعلام نتیجه
  4. تحویل مدارک شرکت برنده به کارشناس حقوقی مرکز (خانم ناهید حسینی)
  5. بررسی مدارک و انعقاد قرارداد اجاره (قرارداد می‌بایست توسط کسانی که مطابق اساسنامه شرکت حق امضا دارند، منعقد شود)
  6. ارجاع قرارداد به واحد پذیرش شرکت‌ها و شرکت برنده
  7. تکمیل فرم صورتجلسه تحویل فضای تولیدی 
  8. واگذاری فضای تولیدی به شرکت فناور

 

راهنمای استفاده از سامانه: https://setadiran.ir/setad/cms

 نام کارشناسان: خانم ها زهره اوجی- دکتر سیده صبا میرزایی- ناهید حسینی

تلفن تماس: 99- 08338214398 (داخلی 7 دفتر واحدهای فناور و داخلی 5 واحد حقوقی و امور قراردادها)

back