عنوان خدمت: پیشنهاد طرح علمی توسط رابط صنعتی 

شناسه: 10000600222

نوع خدمت: ارتباط بین دانشگاه و صنعت در جهت رفع مشکلات صنعت و جامعه   

شرح خدمت:

به پیشنهاد یک رابط (داخل یا خارج از دانشگاه) درخواستی مبنی بر رفع مشکل صنعت به دانشگاه یا پیشنهادی از طرف دانشگاه به صنعت داده می­شود. در این راستا، قراردادی مابین دانشگاه و صنعت بر اساس توافق طرفین منعقد می­گردد. رابط موضوع طرح و سفارش را به دفتر اطلاع خواهد داد و دفتر پیگیری­های لازم را انجام خواهد داد.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

 

مراحل گردش­کار:

1.      ارسال "فرم پیشنهاد طرح علمی توسط رابط صنعتی" تکمیل شده به آدرسILO@kums.ac.ir

2.      بررسی در کارگروه ارتباط با صنعت و جامعه

3.       طرح در کمیته اخلاق دانشگاه   

4.      بررسی حقوقی و مالی قرارداد در دفتر

5.      بررسی در شورای فناوری دانشگاه 

6.     انعقاد قرارداد

 

کارشناس مسئول: دکتر میلاد اختراعی

نام کارشناس: سرکارخانم فرح غلامی­ راد

  ایمیل: ILO@kums.ac.ir             

تلفن تماس: 99-08338214398 داخلی 9