داوری اختراعات داخل کشور

عنوان خدمت: داوری اختراعات داخل کشور

شناسه: 10000600202

نوع خدمت: مالکیت فکری

شرح خدمت:

ثبت اختراع در کشور بصورت آنلاین از طریق وب سایت مرکز مالکیت معنوی انجام خواهد شد. پس از طی مراحل قانونی شامل ایجاد حساب کاربری و بررسی کارشناسی مستندات، داوری علمی از مراکز علمی واگذار خواهد شد. معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه یکی از مراکز علمی استعلامات است و در صورتی که مخترعان این مرکز را جهت استعلام علمی انتخاب کرده باشند پس از تایید اداره ثبت اختراعات، نامه استعلام به این معاونت ارجاع خواهد شد. پس از این مرحله، داوری علمی در دفتر مالکیت فکری دانشگاه واقع در مرکز رشد فناوری سلامت انجام شده و نظر نهایی به اداره ثبت اختراع اعلام خواهد شد.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

1-    ابلاغ استعلام از سوی اداره ثبت اختراعات به مرکز رشد

2-    فیش واریز هزینه داوری اختراع

3-   ثبت درخواست از طریق سامانه پژوهان

 

مراحل گردش کار:

1.      پرداخت هزینه داوری اختراع

2.      ورود متقاضیان به سامانه پژوهان دانشگاه http://5.63.15.58/general/login.action

3.      ثبت درخواست از طریق لینک اختراع جدید: لازم است که در هنگام ثبت درخواست، از درختواره سمت راست مرکز رشد فناوری سلامت را انتخاب نموده و گزینه داوری اختراع را فعال نمایید.

4.      دریافت استعلام اختراع توسط کارشناس دفتر مالکیت فکری خانم زارعی

5.      انتخاب داور/ داوران اختراع توسط مسئول دفتر مالکیت فکری

6.      ارسال مستندات اختراع به داور

7.       نتیجه داوری تا یک ماه پس از ارسال مستندات از سوی داور دریافت خواهد شد.

8.      پس از هماهنگی با مخترع، نظر داور با امضای معاون تحقیقات و فناوری به اداره ثبت اختراعات اعلام خواهد شد.

 

سامانه ثبت اختراعات کشور:

http://ipm.ssaa.ir/SignIn?Anonymous=Yes&StbValidator=636529879109351991&xss=No

 

سیستم اطلاعات پژوهشی :  http://5.63.15.58/general/login.action

 

نام کارشناس: سرکار خانم  زهرا زارعی

تلفن تماس: 99- 08338214398 (داخلی 4)

back