گرنت طرح های فناورانه به منظور تولید نمونه اولیه محصول/ توسعه محصول

 عنوان خدمت: گرنت طرح های فناورانه به منظور تولید نمونه اولیه محصول/ توسعه محصول

شناسه: 10000600205

نوع خدمت: توسعه فناوری

شرح خدمت:

گرنت طرح‌های فناورانه جهت تولید نسخه اولیه فناوری و محصول به مجری طرح فناورانه پرداخت می‌گردد و ارتباطی با خدمات پشتیبانی و اعتبار فناوری ندارد. مطالعه خصوصیات یک پدیده یا محصول شامل طرح‌های فناورانه نمی‌باشد و چنین طرحهایی به عنوان یک طرح پژوهشی قلمداد می‌گردد. سقف اعتبار گرنت حداکثر 30 میلیون تومان بوده و براساس ماهیت طرح و تایید شورای فناوری و کمیته بودجه پرداخت خواهد شد.

این گرنت به اعضاء هیات علمی، دانشجویان، کارمندان و شرکت‌های عضو مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه قابل پرداخت است. در قبال پرداخت گرنت، از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تضمینی دریافت نمی‌شود. سایر مجریان لازم است ضمانت مورد تایید برابر با مبلغ قرارداد را تحویل نمایند. ضمانت مربوطه پس از انجام تعهدات قرارداد مسترد خواهد شد.

 با توجه به حمایت دانشگاه در مسیر تولید فناوری، 10 درصد از مالکیت محصول طرح‌های فناوری متعلق به دانشگاه خواهد بود. فناور مجاز نخواهد بود بدون اطلاع دانشگاه نسبت به ثبت مالکیت معنوی و یا فروش محصول اقدام کند. برای دریافت جزییات بیشتر می‌توانید شیوه نامه حمایت از طرح‌های فناوری را مطالعه نمایید.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

 

مراحل گردش کار:

 1. ارسال فرم طرح فناورانه تکمیل شده از طریق سامانه‌ی پژوهان
 2. ارجاع طرح به داور
 3. داوری طرح (در رویداد ایده شو)
 4. ارسال نتیجه داوری به شورای فناوری دانشگاه
 5. اطلاع رسانی رای شورای فناوری به فناور
  در صورت تایید شورای فناوری، پیگیری فرایند بصورت زیر انجام خواهد شد:
 6. بررسی طرح در کمیته اخلاق
 7. بررسی طرح در کمیته بودجه
 8. ارجاع طرح به کارشناس حقوقی مدیریت توسعه فناوری
 9. انعقاد قرارداد طرح
 10. ارسال نامه پرداخت
 11. واریز گرنت به حساب مجری طرح

 

راهنمای استفاده از سامانه برای دریافت خدمات مذکور:

 

کارشناس مربوطه: سرکار خانم سیده شیوا امینی

تلفن تماس: 99- 08338214398

back