حمایت مالی با پرداخت اعتبار خدمات پشتیبانی به واحدهای فناور عضو مرکز رشد فناوری سلامت

عنوان خدمت: حمایت مالی با پرداخت اعتبار خدمات پشتیبانی به واحدهای فناور عضو مرکز رشد فناوری سلامت

شناسه: 10000600208

نوع خدمت: توسعه فناوری

شرح خدمت:

-        اعتبار خدمات پشتیبانی جهت کمک به واحد فناور در اجرای برنامه ها و پرداخت هزینه هایی از قبیل: پرداخت اجاره بهای دفتر کار، هزینه ثبت اختراع ایده محوری، اخذ کد اقتصادی، تبلیغات و بازاریابی، حضور در نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها، پرداخت حق مشاوره، شرکت در دوره های آموزشی و... اختصاص می‌یابد.

-        حداکثر مبلغ اعتبار 80/000/000 ریال (معادل هشت میلیون تومان) تعیین گردیده است.

-        اعتبار خدمات پشتیبانی بنا به درخواست واحد متقاضی و موافقت شورای فناوری طی یک مرحله یا بیشتر قابل پرداخت خواهد بود.

-        واحد فناور می‌بایست جهت ارایه تضمین مالی به میزان دو برابر مبلغ تسهیلات به همراه ضامن به کارشناس حقوقی مدیریت توسعه فناوری سلامت (سرکار خانم ناهید حسینی) مراجعه نماید.

-        این تضمین پس از تسویه حساب نهایی و با درخواست واحد فناور مسترد خواهد شد.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

-        تکمیل فرم درخواست اعتبار خدمات پشتیبانی همراه با مدارک و مستندات در صورت هزینه کرد  

-        تضمین تعیین شده

 

مراحل گردش کار:

  1. ارسال فرم تکمیل شده درخواست اعتبار خدمات پشتیبانی  به آدرس ایمیل ..........
  2. بررسی درخواست در مرکز رشد و ارجاع به رییس مرکز رشد  
  3. در صورت موافقت رییس مرکز رشد، ارجاع درخواست به شورای فناوری دانشگاه
  4. بررسی درخواست در شورای فناوری دانشگاه (شورای فناوری دانشگاه معمولا در پایان هر ماه برگزار می‌شود)
  5. اطلاع رسانی رای شورای فناوری به واحد فناور
    در صورت موافقت شورای فناوری با درخواست، فرایند پرداخت تسهیلات بصورت زیر ادامه پیدا خواهد کرد:
  6. تحویل تضمین مالی به کارشناس حقوقی مرکز رشد (خانم ناهید حسینی) مطابق با جزییات شرح خدمت
  7. ارسال نامه پرداخت تسهیلات به امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری همراه اصل تضمین (رونوشت نامه از طریق ایمیل به واحد فناور ارسال خواهد شد)
  8. واریز تسهیلات به حساب واحد فناور از سوی امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری

 

نام کارشناس: سرکار خانم ژیلا مشعشعی

تلفن تماس: 99- 08338214398

back