عنوان خدمت: پذیرش هسته های فناور سلامت محور در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شناسه: 10000600220

نوع خدمت: فناوری

شرح خدمت:

فرد یا افرادی که دارای ایده های نوآورانه سلامت محور هستند می‌توانند جهت تشکیل تیم کاری و ساماندهی فعالیت های اولیه خود، با ارایه درخواست و طی فرآیند مدون که توسط همکاران مرکز پیگیری می‌شود در مرکز رشد فناوری سلامت به عنوان هسته فناور عضو شوند.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

 1. تکمیل فرم اینترنتی درخواست عضویت
 2. تکمیل فرم طرح اولیه کسب و کار 

     

مراحل گردش کار:

 1. تکمیل فرم اینترنتی درخواست عضویت
 2. بررسی درخواست در مرکز رشد و ارجاع به مدیر فناوری مربوطه
 3. هماهنگی جهت تحویل فرم طرح اولیه کسب و کار توسط شرکت به مدیر فناوری مربوطه
 4. اعلام نتیجه بررسی مدیر فناوری به مرکز رشد
 5. اعلام نتیجه به هسته فناور از طریق ایمیل و یا ارجاع به شورای فناوری دانشگاه
 6. بررسی درخواست در شورای فناوری دانشگاه (شورای فناوری دانشگاه معمولا در پایان هر ماه برگزار می‌شود)
 7. اعلام مصوبه شورای فناوری به هسته فناور از طریق ایمیل
  در صورت موافقت شورای فناوری با درخواست هسته فرایند عضویت بصورت زیر ادامه پیدا خواهد کرد:
 8. ارجاع مصوبه شورای فناوری به کارشناس حقوقی مرکز
 9. انعقاد قرارداد عضویت
 10. ارجاع قرارداد به واحد پذیرش شرکت‌ها و هسته‌های فناور

 

نام کارشناسان :سرکار خانم زهره اوجی - سرکار خانم دکتر سیده صبا میرزایی

تلفن تماس: 99- 08338214398

back