شرکت اعضا هیات علمی در کارگاه‌های حیطه فناوری

عنوان خدمت: شرکت اعضا هیات علمی در کارگاه‌های حیطه فناوری

شناسه: 10000600204

نوع خدمت :فناوری

 

شرح خدمت :

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه طی برنامه مدون اقدام به برگزاری کارگاه ها/ دوره های آموزشی می نماید که تعدادی از این برنامه ها در حیطه فناوری بوده و با هدف آشنایی با اصول راه اندازی یک کسب و کار موفق برگزار می‌شود. شرکت های فناور عضو مرکز رشد، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه می‌توانند در این دوره ها شرکت نمایند. این کارگاه ها در مباحث مختلفی از جمله: قوانین دانش بنیانی، ثبت شرکت، مدل های کسب و کار، مباحث حقوقی و مالی کسب و کار، قوانین نظارتی و مجوزهای تولید، بازاریابی و برندینگ، تجارت الکترونیک، تجاری سازی برگزار می‌گردند. کارگاه‌های فناوری بصورت فراخوان در وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری و مدیریت توسعه فناوری دانشگاه اطلاع رسانی می‌شود.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

  • تاییدیه ثبت نام در سامانه پژوهان
  • کارت شناسایی در روز کارگاه

 

مراحل گردش کار:

  1. انتخاب کارگاه مورد نظر در سامانه پژوهان
  2. شرکت در کارگاه
  3. دریافت گواهی مربوطه

 

عنوان و لینک سامانه مربوطه: http://5.63.15.58/general/login.action

راهنمای استفاده از سامانه برای دریافت خدمات مذکور: http://5.63.15.58/homepage/homePage.action

 

نام کارشناس: سرکار خانم سیده شیوا امینی

تلفن تماس:08338214399 (داخی 6)