آدرس :

 • کرمانشاه - خیابان سیلو - نرسیده به میدان شهدا ،مرکز رشد فناوری سلامت
 • کدپستی : 6715644795
 • تلفن تماس : 38214398-083   /   38214399-083

اطلاعات تماس :

 • ریاست مرکز رشد فناوری سلامت: (دکتر کامبیز ورمیرا) : 38237033 - 083
 •  معاون مرکز رشد فناوری سلامت: (دکتر رضا محمدی) :داخلی شماره 3
 • دبیرخانه : (خانم مهموش تیمورنیا) :داخلی شماره 2
 • کارشناس پرداخت های مالی : (خانم ژیلا مشعشعی) داخلی شماره 8
 • دفتر واحدهای فناور : (خانم دکتر صبا میرزایی/زهره اوجی) :داخلی شماره 7
 • دفتر مالکیت فکری و اختراعات: (خانم زهرا زارعی) : داخلی شماره 4
 • واحد حقوقی و امور قراردادها : (آقای مرتضی قنبری) :داخلی شماره 5
 • کارشناس ارتباط با صنعت و تجاری سازی: (خانم فرح غلامی راد ) :داخلی شماره 9
 • کارشناس مسئول ارتباط با صنعت و تجاری سازی: (آقای دکتر سیدمجتبی احمدی ) :داخلی شماره6
 • واحد طرح های فناورانه و کارگاه ها: (دکتر میلاد اختراعی/دکترشادی سلمانی ) : داخلی شماره 6
 • کارشناس فناوری اطلاعات: (آقای شورش نعمان پور) :داخلی شماره 20
 • کارشناس امور عمومی : آقای اسکندر کاظمی :داخلی شماره 24
 • فکس : داخلی شماره 0
 • وبسایت : مرکز رشد فناوری سلامت
 • پست الکترونیکی : htc@kums.ac.ir

 

تماس با ما

*
*
*
*


* = ضروری

پیگیری درخواست