آدرس :

 • کرمانشاه - خیابان سیلو - نرسیده به میدان شهدا ،مرکز رشد فناوری سلامت
 • کدپستی : 6715644795
 • تلفن تماس : 38214398-083   /   38214399-083

اطلاعات تماس :

 • ریاست مرکز رشد فناوری سلامت: (دکتر کامبیز ورمیرا) : 38237033 - 083
 •  معاون مرکز رشد فناوری سلامت: (دکتر آرمین دادگر) :داخلی شماره 2
 • دبیرخانه : (خانم مهموش تیمورنیا) :داخلی شماره 1
 • کارشناس پذیرش و ارزیابی شرکت ها: (خانم زهره اوجی) :داخلی شماره 9
 • کارشناس اختراعات : (خانم زهرا زارعی) : داخلی شماره 5
 • کارشناس حقوقی و قراردادها : (خانم ناهید حسینی) :داخلی شماره 7
 • ارتباط با صنعت  و تجاری سازی: (دکتر شهلا میرزایی ) :داخلی شماره
 • کارشناس توسعه فناوری: (خانم فرح غلامی راد ) : داخلی شماره 4
 • کارشناس فناوری اطلاعات: (آقای شورش نعمان پور) :داخلی شماره 8
 • کارشناس طرح های کلان فناوری: (خانم جعفری) :داخلی شماره 21
 • فکس : داخلی شماره 0
 • وبسایت : مرکز رشد فناوری سلامت
 • پست الکترونیکی : htc@kums.ac.ir

 

تماس با ما

*
*
*
*

* = ضروری

پیگیری درخواست

شماره پیگیری را وارد کنید.