پذیرش شرکت های فناور سلامت محور در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عنوان خدمت: پذیرش شرکت های فناور سلامت محور در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شناسه: 10000600221

نوع خدمت: فناوری

شرح خدمت:

شرکتهای فناوری که جهت توسعه فناوری و یا تجاری سازی، درخواست استفاده از امکانات و حمایت‌های مرکز رشد فناوری سلامت را دارند در ابتدا لازم است نسبت عضویت در مرکز درخواست خود را ارائه دهند. پس از ارائه درخواست، طی فرآیند مدون همکاران مرکز مراحل اداری را پیگیری کرده و نتیجه نهایی به شرکت های فناور ابلاغ می‌گردد.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

تکمیل فرم اینترنتی درخواست عضویت

تکمیل فرم طرح اولیه کسب و کار

مدارک شرکت (شامل اساسنامه، آگهی تغییرات، آگهی تاسیس، صورتجلسه موسسین و هیات مدیره، اظهارنامه شرکت)

 

مراحل گردش کار:

 1. تکمیل فرم اینترنتی درخواست عضویت
 2. بررسی درخواست در مرکز رشد و ارجاع به مدیر فناوری مربوطه
 3. هماهنگی جهت تحویل فرم طرح اولیه کسب و کار توسط شرکت به مدیر فناوری مربوطه
 4. اعلام نتیجه بررسی مدیر فناوری به مرکز رشد
 5. اعلام نتیجه به شرکت فناور از طریق ایمیل و یا ارجاع به شورای فناوری دانشگاه
 6. بررسی درخواست در شورای فناوری دانشگاه (شورای فناوری دانشگاه معمولا در پایان هر ماه برگزار می‌شود)
 7. اعلام مصوبه شورای فناوری به شرکت فناور از طریق ایمیل
  در صورت موافقت شورای فناوری با درخواست شرکت فرایند عضویت بصورت زیر ادامه پیدا خواهد کرد:
 8. ارجاع مصوبه شورای فناوری به کارشناس حقوقی مرکز
 9. تحویل مدارک شرکت به کارشناس حقوقی مرکز (خانم ناهید حسینی)
 10. بررسی مدارک و انعقاد قرارداد عضویت (قرارداد می‌بایست توسط کسانی که مطابق اساسنامه شرکت حق امضا دارند، منعقد شود)
 11. ارجاع قرارداد به واحد پذیرش شرکت‌ها و شرکت فناور

 

نام کارشناسان: سرکار خانم زهره اوجی - سرکار خانم دکتر سیده صبا میرزایی

تلفن تماس: 99- 08338214398

back