اخذ مجوز دانش بنیانی

عنوان خدمت: اخذ مجوز دانش بنیانی

شناسه: 10000600218

نوع خدمت: فناوری

شرح خدمت:

شرکت های متقاضی پس از ثبت نام و ارایه اسناد مربوطه در سامانه daneshbonyan.ir توسط "کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا" مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورت تایید مطابق با قوانین حمایتی مشمول مزایایی از جمله: معافیت های مالیاتی و گمرکی و حمایت های صادراتی و استفاده از تسهیلات با سود کم و بازپرداخت طولانی مدت می‌شوند. شرکت های فناور عضو مرکز رشد می‌توانند از خدمات مشاوره ای که توسط کارشناسان واحد شرکت ها و همچنین شرکت های همکار در شبکه خدماتی مرکز رشد جهت اخذ مجوز دانش بنیانی ارایه می‌شود، بهره مند شوند.مدارک لازم برای انجام خدمت:

1.      فرم تکمیل شده درخواست

2.      حساب کاربری در سامانه دانش بنیان https://reg.daneshbonyan.ir/session/signin?returnUrl=%2F

3.      کالای تولید شده مطابق با آیین نامه های مربوطه http://daneshbonyan.isti.ir/

 

مراحل گردش کار (فلوچارت)

1.      ارسال فرم تکمیل شده به ایمیل واحد شرکت ها به نشانی startup@kums.ac.ir

2.      در صورت انطباق شرایط شرکت با آیین نامه های دانش بنیانی، ارجاع به کمیته دانش بنیان استان

3.      در صورت تایید اطلاعات توسط کمیته دانش بنیان، ارسال اطلاعات به کارگروه بررسی شرایط دانش بنیانی کشور

4.      بررسی در کارگروه کشوری و در صورت صلاحدید ارزیابی حضوری شرکت

5.      اعلام نتیجه بررسی به شرکت فناور

 

سامانه جهت ثبت نام   https://reg.daneshbonyan.ir/session/signin?returnUrl=%2F

راهنمای استفاده از سامانه  http://daneshbonyan.isti.ir/

 

نام کارشناسان: خانم ها زهره اوجی- دکتر سیده صبا میرزایی

تلفن تماس: 99- 08338214398 (داخلی 7)

back