اختصاص امتیاز به اختراعات ثبت شده

عنوان خدمت: اختصاص امتیاز به اختراعات ثبت شده

شناسه: 10000600203

نوع خدمت: مالکیت فکری

شرح خدمت:

کمیته ابداعات و اختراعات بر حسب ضرورت در مرکز توسعه و هماهنگی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت جهت بررسی موضوعات ارائه شده به عنوان اختراع تشکیل می گردد تا در خصوص امکان بهره مندی افراد بواسطه اختراع جهت استفاده از آیین نامه استعداد درخشان و یا آیین نامه استفاده از نخبگی یا آیین نامه ارتقای هیات علمی اعلام نظر نماید.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

دریافت فرمهای مربوط از سایت مرکز رشد  https://htc.kums.ac.ir/fa/patents/licep

 

مراحل گردش کار:

1.      دریافت گواهی اختراع از اداره اختراعات کشور توسط مخترع هیات علمی/ دانشجو

2.      دریافت فرم های مربوط از سایت مرکز رشد فناوری سلامت و تکمیل فرم ها https://htc.kums.ac.ir/fa/patents/licep

3.      تحویل فرم ها بصورت لوح فشرده به همراه فیزیک مستندات و نمونه محصول تولید شده به کارشناس واحد مالکیت فکری خانم زارعی

4.      ارسال مستندات به مرکز توسعه هماهنگی و ارزیابی تحقیقات طی مکاتبه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه جهت بررسی توسط کمیته اختراعات وزارت بهداشت

5.      در صورت اختصاص امتیاز، اطلاع کتبی به معاونت تحقیقات و فناوری

6.      اطلاع به مخترع توسط کارشناس واحد مالکیت فکری خانم زهرا زارعی

 

نام کارشناس: سرکار خانم زهرا زارعی

تلفن تماس: 99- 08338214398 (داخلی 4)

back