انجام طرح علمی صنعت توسط دانشگاه

عنوان خدمت: انجام طرح علمی صنعت توسط دانشگاه  

شناسه: 10000600226

نوع خدمت: ارتباط با صنعت و جامعه

شرح خدمت:

با توجه به اهمیت استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه در صنعت و فرایندهای جاری جامعه، دفتر ارتباط با صنعت و جامعه تحت مدیریت توسعه فناوری و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه سعی دارد فرایند انتقال دانش و فناوری از دانشگاه به صنعت را با ایجاد بستر مناسب جهت ارائه خدمات علمی با سفارش از سوی کارفرما تسهیل و تسریع نماید.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

 

مراحل گردش­کار:

1.      ارسال " فرم درخواست انجام طرح علمی صنعت توسط دانشگاه" تکمیل شده به آدرسILO@kums.ac.ir

2.      بررسی در کارگروه ارتباط با صنعت و جامعه

در صورت تایید در کارگروه، مراحل بعدی انجام خواهد شد

3.      طرح در کمیته اخلاق دانشگاه

4.      تهیه متن قرارداد فی مابین

5.      انعقاد قرارداد

 

کارشناس مسئول: دکتر میلاد اختراعی

کارشناس: سرکار خانم فرح غلامی­ راد

  ایمیل: ILO@kums.ac.ir             

تلفن تماس: 99-08338214398 داخلی 9