مشخصات شرکت

نوع خدمات : حسابداری

حسابرس : آرش نژادی (کارشناس رسمی دادگستری و عضو انجمن حسابداران رسمی)

 

 

 

234342

خدمات

انجام امور مربوط به حسابرسی صورت های مالی و خدمات مالیاتی

اطلاعات تماس

آدرس : کرمانشاه خیابان شهید امجدیان نرسیده به میدان شهدا مرکز رشد فناوری سلامت

تلفن تماس :