حمایت مالی با پرداخت اعتبار کلان فناوری به شرکت های فناور عضو مرکز رشد فناوری سلامت

عنوان خدمت: حمایت مالی با پرداخت اعتبار کلان فناوری به شرکت های فناور عضو مرکز رشد فناوری سلامت

شناسه: 10000600207

نوع خدمت: توسعه فناوری

شرح خدمت:

 • اعتبار فناوری جهت تحقق طرح فناورانه و تجاری سازی آن به شرکت فناور پرداخت می‌گردد. پرداخت این اعتبار ارتباطی با پرداخت اعتبار خدمات پشتیبانی نخواهد داشت. شرکت‌های متقاضی این تسهیلات لازم است که طرح کسب و کار مربوطه را به مرکز رشد فناوری سلامت ارائه دهند. این اعتبار سقف تعیین شده‌ای نداشته و با توجه به ماهیت طرح و تصویب شورای فناوری دانشگاه به شرکت فناور اختصاص می‌یابد. با توجه به ماهیت این اعتبار، امکان ارایه آن به هسته فناور میسر نمی‌باشد.
 • در رابطه با ضمانت بازپرداخت مطابق با رای شورای فناوری اقدام خواهد شد. ضمانت تعیین شده توسط موسسه عامل قبل از پرداخت تسهیلات دریافت می‌شود و پس از تسویه حساب نهایی و با درخواست شرکت مسترد خواهد شد.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

 • ارایه درخواست اعتبار کلان فناوری
 • طرح کسب و کار همراه با مدارک و مستندات مربوطه
 • تضمین تعیین شده

 

مراحل گردش کار:

 • ارسال درخواست اعتبار کلان فناوری به ایمیل مرکز رشد به نشانی htc@kums.ac.ir
 • بررسی درخواست در مرکز رشد و ارجاع به رییس مرکز رشد  
 • ارسال به داور جهت بررسی مشخصات فنی و اقتصادی طرح
 • دریافت رای داور و اطلاع رسانی به شرکت فناور از طریق ایمیل
 • ارجاع به شورای فناوری دانشگاه
 • بررسی درخواست در شورای فناوری دانشگاه (شورای فناوری دانشگاه معمولا در پایان هر ماه برگزار می‌شود)
 • ارجاع رای شورای فناوری به هیات رییسه جهت تصویب بودجه طرح
 • انعقاد قرارداد توسط کارشناس حقوقی مرکز (خانم ناهید حسینی)
 • ارسال نامه پرداخت اعتبار فناوری به موسسه عامل جهت پرداخت (رونوشت نامه از طریق ایمیل به واحد فناور ارسال خواهد شد)
 • واریز تسهیلات به حساب شرکت فناور

 

نام کارشناس: سرکارخانم ژیلا مشعشعی

تلفن تماس: 99- 08338214398

back