تامین خط تولید

عنوان خدمت: تامین خط تولید

شناسه: 10000600225

نوع خدمت: ارتباط با صنعت و جامعه

شرح خدمت:

شرکت­های فناور عضو مرکز رشد فناوری سلامت می‌توانند درخواست خود را جهت تامین خط تولید مورد نیاز به دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه ارائه نمایند. دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه مسئولیت هماهنگی با صنعت مورد نظر را بر عهده خواهد داشت. توافق نهایی، بصورت قرارداد فی­مابین منعقد خواهد شد.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

 

مراحل گردش­کار:

1.      ارسال " فرم درخواست تامین خط تولید" تکمیل شده به آدرسILO@kums.ac.ir

2.      بررسی درخواست در دفتر

3.      در صورت تایید درخواست با صنعت مورد نظر هماهنگی خواهد شد.

پس از توافق فی مابین، اقدامات بعدی انجام خواهد شد.

4.      طرح در کمیته اخلاق دانشگاه

5.      تهیه متن قرارداد توسط دفتر

6.      امضا قرارداد توسط طرفین

 

کارشناس مسئول: دکتر میلاد اختراعی

کارشناس: سرکار خانم فرح غلامی­ راد

  ایمیل: ILO@kums.ac.ir           

تلفن تماس: 99-08338214398 داخلی 9