واگذاری استیجاری خط تولید

عنوان خدمت: واگذاری استیجاری خط تولید

شناسه: 10000600224

نوع خدمت: ارتباط با صنعت و جامعه

شرح خدمت:

به منظور بهره­برداری هر­چه بیشتر از امکانات موجود در شرکت­‌های صنعتی فعال در حوزه سلامت، این شرکت‌ها می‌توانند خط تولید خود را بصورت استیجاری به دانشگاه واگذار نمایند. دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه مسئولیت هماهنگی با این شرکت‌ها را بر عهده خواهد داشت. توافق نهایی، بصورت قرارداد فی­مابین منعقد­شده و پیگیری جهت استفاده از آن توسط مجریان مورد تایید دانشگاه صورت خواهد گرفت.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

 

مراحل گردش­کار:

1.      ارسال " فرم درخواست واگذاری استیجاری خط تولید" تکمیل شده به آدرسILO@kums.ac.ir

2.      بررسی درخواست در دفتر

3.      هماهنگی دفتر با صنعت

در صورت توافق فی­مابین، اقدامات بعدی انجام خواهد شد

4.     طرح در کمیته اخلاق دانشگاه

5.     هماهنگی جهت تهیه متن قرارداد توسط دفتر

6.      امضا قرارداد توسط طرفین

7.      اطلاع رسانی توافق صورت گرفته به مجریان طرح های فناوری

 

کارشناس مسئول: دکتر میلاد اختراعی

کارشناس: سرکار خانم فرح غلامی­ راد

ایمیل:ILO@kums.ac.ir        

تلفن تماس: 99-08338214398 داخلی 9