عضویت در شبکه خدماتی مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

عنوان خدمت: عضویت در شبکه خدماتی مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

شناسه: 10000600215

نوع خدمت: فناوری

شرح خدمت:

شرکتهایی که در زمینه ارایه خدمات عمومی و تخصصی مورد نیاز فناوران از جمله ثبت شرکت، بیمه و مالیات، کارت بازرگانی و جواز تاسیس، حسابرسی صورت های مالی، تهیه طرح کسب وکار، بازاریابی و تسهیل فرآیند تجاری سازی محصول، تهیه مواد اولیه و بسته بندی، جذب سرمایه گذار و ... که نوعی شبکه خدماتی را تکمیل خواهد نمود، قصد همکاری با مرکز رشد فناوری سلامت را دارند می‌توانند درخواست و رزومه خود را به مرکز ارایه دهند. سپس طی فرآیند مدون، مراحل اداری پیگیری شده و در صورت تایید شورای فناوری، قرارداد همکاری منعقد خواهد شد. ارایه این خدمات در قبال پرداخت حق الزحمه از سوی واحدهای فناور به شرکت های همکار با تعرفه مصوب شده در شورای فناوری دانشگاه صورت می‌پذیرد.

 

مدارک لازم برای انجام خدمت:

1.      ارایه درخواست شرکت متقاضی

2.      مدارک شرکت (شامل اساسنامه، آگهی تغییرات، آگهی تاسیس، صورتجلسه موسسین و هیات مدیره، اظهارنامه شرکت)

 

مراحل گردش کار:

1.    ارسال درخواست شرکت به ایمیل مرکز رشد به نشانی startup@kums.ac.ir

2.    بررسی درخواست در مرکز رشد

3.    طرح در شورای فناوری دانشگاه

4.    اعلام نتیجه بررسی به شرکت فناور از طریق ایمیل

در صورت موافقت شورای فناوری با درخواست شرکت فرایند عضویت در شبکه خدماتی مرکز رشد بصورت زیر ادامه پیدا خواهد کرد:

5.    تحویل مدارک شرکت به کارشناس حقوقی مرکز (خانم ناهید حسینی)

6.   بررسی مدارک و انعقاد قرارداد عضویت در شبکه خدماتی (قرارداد می‌بایست توسط کسانی که مطابق اساسنامه شرکت حق امضا دارند، منعقد شود)

7.    ارجاع قرارداد به واحد پذیرش شرکت‌ها و شرکت همکار

 

نام کارشناسان: خانم ها زهره اوجی- دکتر سیده صبا میرزایی- ناهید حسینی

تلفن تماس: 99- 08338214398 (داخلی 7)

back