صفحه نخست

درباره ما

درباره مدیریت توسعه فناوری سلامت

برنامه استراتژیک مرکز رشد

مدیر توسعه فناوری سلامت

معاون توسعه فناوری سلامت

شرح وظایف کارکنان

واحد اختراعات

پذیرش و ارزیابی شرکت ها

واحد توسعه فناوری

واحد حقوقی و قراردادها

واحد فناوری اطلاعات

واحد ارتباط با صنعت

دبیرخانه

تماس با ما

توسعه فناوری

فراخوان های حمایت از طرح های فناوری

طرح های فناوری مورد حمایت دانشگاه

اولویت های فناوری وزارت بهداشت، درمان و آمزش پزشکی

هسته ها و شرکت ها

درخواست عضویت

فرایند درخواست

فرم درخواست

فرم خام طرح کسب و کار

خدمات مرکز

ارتباط با صنعت

معرفی دفتر

اهداف ارتباط دانشگاه با صنعت

آخرین اقدامات انجام شده

تفاهم نامه ها

توانمندی دانشکده ها

کارگاه ها، همایش ها و نمایشگاههای علمی - پژوهشی

اولویت های تحقیقاتی دانشگاه

رزومه پژوهشی اساتید

سامانه صدف سلامت

آموزش

گارگاه های آموزشی

شرکت های همکار

خدمات حسابداری

خدمات حقوقی و ثبتی

دفتر فن بازار منطقه ای استان

خدمات مشاوره و بازاریابی و تهیه طرح کسب و کار

پیوندها

تماس با ما

لینک ها

نقشه سایت

تالار گفتگو