صفحه نخست

مدیریت

درباره مدیریت توسعه فناوری سلامت

برنامه استراتژیک مرکز رشد

مدیر توسعه فناوری سلامت

همکاران

واحد مالکیت فکری

پذیرش و ارزیابی شرکت ها

واحد توسعه فناوری

واحد حقوقی و قراردادها

واحد فناوری اطلاعات

واحد ارتباط با صنعت

دبیرخانه

مالکیت فکری

ثبت اختراع داخلی

ارزیابی اختراعات ثبت شده

فرآیند ارزیابی اختراعات ثبت شده

فرم های ارزیابی اختراعات ثبت شده

ثبت اختراع بین المللی

فرایند ثبت اختراع بین المللی تحت نظر کانون پتنت ایران

آیین نامه اجرایی مرکز رشد در حمایت از ثبت اختراعات بین المللی

آیین نامه حمایتی کانون پتنت ایران

اختراعات داخلی دانشگاه

اختراعات بین المللی دانشگاه

ثبت نام به عنوان داور اختراع

درخواست گواهی استفاده از امتیازات و تسهیلات معاونت تحقیقات وزارت بهداشت

توسعه فناوری

فراخوان های حمایت از طرح های فناوری

طرح های فناوری مورد حمایت دانشگاه

اولویت های فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مرکز رشد

درخواست عضویت

فرایند درخواست

فرم درخواست

فرم خام طرح کسب و کار

خدمات مرکز

ارتباط با صنعت

معرفی دفتر

اهداف ارتباط دانشگاه با صنعت

آخرین اقدامات انجام شده

تفاهم نامه ها

توانمندی دانشکده ها

کارگاه ها، همایش ها و نمایشگاههای علمی - پژوهشی

اولویت های تحقیقاتی دانشگاه

رزومه پژوهشی اساتید

سامانه صدف سلامت

آموزش

گارگاه های آموزشی

فناوری دانشگاه در یک قاب

شرکت های همکار

خدمات حسابداری

خدمات حقوقی و ثبتی

دفتر فن بازار منطقه ای استان

خدمات مشاوره و بازاریابی و تهیه طرح کسب و کار

پیوندها

تماس با ما

لینک ها

نقشه سایت

تالار گفتگو