2423555677

فراخوان پذیرش طرح های فناورانه

 × کلیک کنید ×

اخبار مرکز رشد

کل اختراعات ارجاع شده به دانشگاه

اختراعات در دست داوری

حدیث / روایت

Loading

تلنگر

 • سقراط :

  من تنها یک چیز می‌دانم و آن اینکه هیچ نمی‌دانم.

 • آلبرت انیشتن :

  از دیروز بیاموز. برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.

 • گالیله

  هر کس مرتکب اشتباهی نشده، اکتشافی هم نکرده است.

Loading

اخبار فناوری

چندرسانه ای فناوری

 • 34523423

 • 324234

 • 5242452

 • 7432014512

 • 66778804

 • 564577953

 • 5456463433

 • 510052

Loading

خدمات الکترونیک


خدمات الکترونیکی معاونت علمی ریاست جمهوری


 


 خدمات الکترونیکی وزارت بهداشت