اخبار مرکز رشد

کل اختراعات ارجاع شده به دانشگاه

اختراعات در دست داوری

حدیث / روایت

Loading

تلنگر

 • حضرت علی (ع) :

  خوابیدن با علم و یقین به مراتب بهتر از عبادت با شک و تردید است

 • بقراط :

  حاصل من از فضل فقط این شدکه بر جهل خود دانا شوم

 • گوته :

  استعداد در فضای آرام رشد میکند و شخصیت در جریان کامل زندگی.

Loading
 • 23423143
 • 13
 • pop
 • لوگو
 • 3
 • لوگو رشد
 • Slide

معرفی مرکز رشد به روایت تصویر

123

راهنمای شرکت در کارگاه های مجازی دفتر توسعه فناوری سلامت

Lrat

معرفی مرکز رشد به روایت تصویر

1233445

مجلات الکترونیکی سلامت

خدمات الکترونیکی

خدمات ثبت اختراع و شرکت

پیوند ها

پیوندها

خدمات الکترونیک


خدمات الکترونیکی معاونت علمی ریاست جمهوری


 


 خدمات الکترونیکی وزارت بهداشت