اخبار

مزایده اجاره سایت شیمی سنتز واتاق تمیز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه جهت امور پژوهشی،تحقیقاتی وتولیدی

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه درنظر دارد نسبت به اجاره ی فضای سایت شیمی سنتز واتاق تمیز مرکز رشد فناوری سلامت خود واقع در کرمانشاه ، خیابان سیلو، پایین تر از میدان شهدا به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت ((setadiran.ir وبا شماره ثبت 5000000262000002 به صورت الکترونیکی اقدام نماید:
1) زمان انتشار در سایت : ساعت 8 صبح روز سه شنبه تاریخ 5/ 5 /1400 می باشد.
2) مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 18/5/1400 می باشد.
3) تاریخ بازدید : از تاریخ 5/ 5/1400 لغایت تاریخ 18/5/1400 از ساعت 8 صبح لغایت 14 ظهر می باشد.
4)مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : تا ساعت 14 روز دوشنبه تاریخ 18/5/1400 می باشد.
5) زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 12 روز سه شنبه تاریخ 19/5/1400 می باشد
6)محل بازگشایی پیشنهادات واصله در محل کرمانشاه،بلوار شهید بهشتی،ساختمان شماره یک (مرکزی)،طبقه اول ،دفتر مدیریت پشتیبانی وامور رفاهی می باشد.
7) اطلاعات تماس با دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر درخصوص اسناد مزایده : کرمانشاه-خیابان سیلو،پایین تر از میدان شهدا،مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (تلفن: 38237033-083 )می باشد.
8) سپرده شرکت در مزایده به مبلغ 000/000/360 ریال (معادل سی وشش میلیون تومان )به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی بدون قید وشرط و یا واریز نقدی وجه مذکور به شماره حساب 0104173702007 بانک صادرات شعبه مدرس کرمانشاه بنام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه می باشد.
9) محل تحویل پاکت( الف وب )کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی،ساختمان مرکزی،طبقه سوم،دبیرخانه محرمانه می باشد.
10)ضمناٌ رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
10-1) برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد وکلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید ودریافت اسناد مزایده پرداخت تضمین شرکت درمزایده (ودیعه)،ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشائی پاکات ،اعلام به برنده و......در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد
10-2)پیشنهاد می گردد مزایده گران قبل از ارائه پیشنهاد از موضوع مزایده به آدرس کرمانشاه-خیابان سیلو-پایین تر از میدان شهدا بازدید بعمل آورند.
10-3) علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره ذیل تماس حاصل نمایند: مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه : 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت (www.setadiran.ir) بخش " ثبت نام/پروفایل مزایده گر "موجود می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

۱۰ اَمرداد ۱۴۰۰ ۰۹:۰۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید