گل زرین فدک

گلهای زینتی و گیاهان دارویی

شیرین برگ سبز

 تولید سویه پرمحصول از گیاه استویا و فراوری محصولات غذایی و دارویی حاصل از استویا

234e

پرورش حشرات زاگرس

پرورش زالو

111

پیشگامان بذر و نهال

 تولید طبقات سیب زمینی بذری به صورت پلکانی

345

پاک محیط ژیان

 تولید دستگاه تصفیه آب آشامیدنی قابل حمل (بدون نیاز به برق و مواد شیمیایی) برای زمان بحران و شرایط نامتعارف

1