فرایند ثبت اختراع بین المللی تحت نظر کانون پتنت ایران

  • مراجعه حضوری به مرکز رشد فناوری سلامت  به عنوان دفتر همکار کانون پتنت ایران   
  • تکمیل فرم تعهد نامه و فرم تعیین مالکیت  و فرم تقاضانامه ثبت اختراع خارجی توسط مخترع
  • بارگذاری اطلاعات توسط نماینده دفتر کانون پتنت  در مرکز رشد فناوری سلامت
  • پیگیری و بررسی های لازم و ارتباط با کانون پتنت توسط کارشناس مرکز

 

  

  • حمایت مالی کانون پتنت ایران

درصد حمایت کانون پتنت  با توجه به نوع شرکت( دانش بنیان، شرکت های بزرگ، SME) محتوای ارسال شده و شانس تجاری‌سازی، میتواند بین ۱۰ تا ۹۰ درصد متغیر باشد.

  • حمایت مالی دانشگاه

بر اساس آیین نامه داخلی حمایت از ثبت اختراعات خارجی مصوب شورای فناوری مرکز رشد  تاریخ  1395/2/25 میزان حمایت مالی این مرکز شامل پرداخت بخشی از کل هزینه ثبت اختراع با تصویب شورای فناوری دانشگاه