سه شنبه های استارتاپی

سه شنبه های استارتاپی، رویدادی است که در آن می خواهیم مسیر های موفق شدن را مرور کنیم. می‌پذیریم که موفقیت شانسی نیست جزئیاتی دارد که باید آن را آموخت در سه شنبه های استارتاپی می آموزیم و چگونگی تکرار موفقیت در زندگی خودمان را بحث میکنیم آنچه لازم است همدلی خلاقیت و پشتکار خواهد بود منتظر حضور گرمتان در محفل های حضوری و مجازی هستیم.