مصوبات شورای فناوری 97/1/29

1.   در خصوص تصمیم گیری در مورد شرکت های عضو مرکز رشد که دوره 5 ساله رشد آنها رو به اتمام است مقرر شد تمدید زمان عضویت شرکت ها در شورای فناوری دانشگاه مطرح شود و در صورت موافقت شورای فناوری، قرارداد عضویت تمدید گردد:

– با تمدید قرارداد شركت طهورا طب به مدیر عاملی دکتر یگانه تنهایی به مدت سه سال موافقت شد. (پایان قرارداد 5 ساله شرکت پیش گفته 2/2/97 می باشد.)

- با تمدید قرارداد شرکت نیکان اکسیر باختر به مدیر عاملی دکتر آرمین دادگر به مدت سه سال موافقت شد. (پایان قرارداد 5 ساله شرکت پیش گفته 1/3/97 می باشد.)   

2.  با درخواست شرکت مبتکران فناوری های نوین به مدیر عاملی آقای سعید رضایی مبنی بر خروج از مرکز رشد موافقت شد:

      -  با توجه به اینکه نامبرده در سال 95 مبلغ 50/000/000 ریال (معادل پنج میلیون تومان) اعتبار خدمات پشتیبانی در دو مرحله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه دریافت نموده مقرر گردید شرکت نسبت به بازپرداخت مبلغ دریافت شده برابر مفاد آیین نامه مالی مرکز رشد فناوری سلامت اقدام نماید.

-  نحوه و چگونگی قسط بندی بازپرداخت مبلغ بدهی با لحاظ نمودن بند 6-6 آیین نامه مالی مرکز رشد، با اداره مالی معاونت تحقیقات و فناوری می باشد.

-  شرکت موظف است اجاره بهای معوقه بابت10متر فضای فیزیکی (دفتر کار) که در محل مرکز رشد در اختیار آن شرکت قرار داده شده است از تاریخ 96/1/1 تا 97/3/1 به مبلغ 10/940/000 ریال (معادل یک میلیون و نود و چهار هزار تومان) را تا پایان خرداد ماه سال جاری پرداخت نماید.

3. با درخواست عضویت شرکت "ابزار سازان درمانگر" به مدیر عاملی آقای "علیرضا سالکی" با عنوان طرح "تولید سافت سرم های تزریقی و سرم های دارویی و ترکیبی" در مرکز رشد مشروط به تایید طرح توجیهی توسط آقای دکترعلیرضا مرادی و همچنین خروج شرکت از پارک علم و فناوری کرمانشاه موافقت شد.

4. در خصوص میزان رویالتی در مالکیت نتایج حاصل از ایده محوری شرکت های زیرمجموعه مرکز رشد تا 5% تعیین گردید و مقرر شد به هیات امنای دانشگاه جهت تصویب ارسال شود.

5. در خصوص حمایت مرکز از شرکت های عضو جهت حضور در نمایشگاه های داخلی و بین المللی(نمایشگاه ایران هلث) مقرر شد در این راستا شیوه نامه ای تهیه شود و بر اساس آن نسبت به انتخاب شرکتها جهت شرکت در نمایشگاه ها بر حسب نوع نمایشگاه اقدام شود.

همچنین پرداخت هزینه اجاره غرفه بر عهده دانشگاه (معاونت تحقیقات و فناوری) می باشد. هزینه اجاره غرفه بر عهده معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه می باشد. اسکان و سایر هزینه ها بر عهده شرکت می باشد.

6. در خصوص تعیین فرآیند انتخاب عضو هیات علمی جهت عضویت در شورای فناوری دانشگاه (بند 13 آیین نامه شورای فناوری) مقرر گردید اساتیدی که در 5 سال اخیر به عنوان فناور برتر دانشگاه انتخاب شده اند به ریاست دانشگاه معرفی شوند.

7. با عقد تفاهم نامه با "کمیته توانمند سازی شرکت ها" به منظور تجاری سازی محصولات شرکت های فناور عضو مرکز رشد موافقت شد و مقررگردید برای هر فعالیت مورد توافق با شرکت ها، قراردادی مستقل مابین شرکت و کمیته توانمند سازی منعقد ‌شود و تعهدات مالی تنها به تبع امضای قراردادها ایجاد خواهد شد و تبادل تفاهم نامه، هیچگونه تعهد مالی برای دانشگاه ایجاد نخواهد کرد.

 8. در خصوص تعیین مبلغ اجاره بهای دریافتی از فناوران مستقر در مرکز رشد در سال 97، مقرر شد به استناد بند 1 مصوبات شورای فناوری تاریخ 91/11/16، ده درصد نسبت به سال 96 ( که مبلغ 77/000 ریال بابت هر متر مصوب شده بود) افزایش یابد و مبلغ اجاره بها بابت هر متر فضای در اختیار واحدهای فناور 85/000 ریال (معادل هشت هزار و پانصد تومان) از ابتدای سال 97 تعیین شد.    

9. در خصوص درخواست شرکت نیکان اکسیر باختر به مدیر عاملی آقای دکتر آرمین دادگر با عنوان پروژه "تولید مواد موثره دارویی دونپزیل و پرامی پکسول" مبنی بر تمدید زمان بازپرداخت وام به مدت یکسال، مقرر گردید جهت بازپرداخت اولین قسط تا تاریخ 98/2/1 به شرکت پیش گفته مهلت اعطا شود و مابقی اقساط (هر قسط به مبلغ 600/000/000 ریال (معادل شصت میلیون تومان)) در تاریخ های 99/2/1، 1/2/1400، 1401/2/1، 1402/2/1 بازپرداخت گردد.

10. در خصوص میزان دریافت اجاره بها از فناوران متقاضی استقرار در ساختمان شماره 2 مرکز رشد واقع در خیابان 22 بهمن مقرر شد مکان مورد اجاره توسط کارشناسان رسمی ارزیابی و مبلغ اجاره بها تعیین گردد.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 97/2/26

1.       در خصوص دریافت هزینه کارشناسی (داوری) اختراعات از مخترعان، بند 7 مصوبات شورای فناوری تاریخ 93/8/11 به شرح ذیل اصلاح شد:

- مقرر شد صرفا از اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و اعضای هیات مدیره شرکت های زیر مجموعه مرکز رشد، هزینه ای بابت داوری اختراعات دریافت نگردد و نسبت به دیگر مخترعین مشابه قبل عمل گردد.

2.       در خصوص تعیین درصد سهم دانشگاه در قرارداد ارتباط با صنعت دکتر ورمیرا، مطابق با موارد سابق، سهم دانشگاه 5 درصد تعیین شد.

3.       همچنین مقررگردید موارد مشابه توسط مرکز رشد بصورت مشابه 5 درصد سهم بالاسری تعییین گردد و تنها به اطلاع شورای فناوری دانشگاه رسانده شود.

4.       در خصوص حمایت از حضور اعضای هیات علمی در کارگاه های فناوری بین المللی، مصوب گردید علاوه بر حمایت های شامل کارگاه های بین المللی تحقیقاتی، هزینه بلیط هواپیما و ثبت نام در کارگاه نیز با تایید شورای فناوری دانشگاه از طرف دانشگاه تامین شود.

5.       الگوریتم پیشنهادی نحوه گذراندن پایان نامه دانشجویان در شرکت های دانش بنیان مورد تصویب قرار نگرفت.

6.       در خصوص حضور اعضای هیات علمی در شرکت های دانش بنیان، مصوب شد با درخواست شرکت دانش بنیان و تایید ریاست دانشکده/مرکز تحقیقاتی، عضو هیات علمی مجاز باشد یک روز در هفته در شرکت دانش بنیان مستقر باشد. به موجب این مصوبه هیچگونه کسری در وظایف آموزشی و پژوهشی شامل عضو هیات علمی نخواهد شد. 

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 97/3/23

 1.     در خصوص درخواست آقای یوسف دارابی مقدم مدیر عامل شرکت حیات گستر مروارید به شماره 6-96 تاریخ 97/3/6 مبنی بر مطرح کردن مجدد وضعیت پروژه "ساخت دستگاه ضربان ساز قلبی" در شورای فناوری دانشگاه، موضوع در شورای فناوری بررسی گردید و با توجه به تاییدیه کتبی آقای دکتر تورج شیرزادیان رییس اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه در خصوص صحت عملکرد 5 دستگاه ساخته شده، مقرر شد از مبلغ 800/000/000 ریال (معادل هشتاد میلیون تومان) دریافت شده، مبلغ 500/000/000 ریال (معادل پنجاه میلیون تومان) به عنوان بخشودگی در نظر گرفته شود و 300/000/000 ریال (معادل سی میلیون تومان) را بصورت سالانه (هرسال به مبلغ ده میلیون تومان) در تاریخ های 98/6/31، 99/6/31، 1400/6/31 بازپرداخت نماید.  

2.     در خصوص تعیین اولویت بندی و اختصاص بودجه به طرح های فناورانه (نوبت اول)، دو طرح شرکت نیکان اکسیر باختر به شرح ذیل تصویب شد:

- "سنتز ماده موثره دارویی اولانزاپین" به مبلغ 280/000/000 ریال (معادل بیست و هشت میلیون تومان)

- "سنتز ماده موثره دارویی تامسولوزین هیدروکلراید" به مبلغ 290/000/000 ریال (معادل بیست و نه میلیون تومان)

3.     در خصوص پذیرش شرکت های ذیل با عضویت شرکت های نامبرده موافقت شد:

- دیبا ژن گستر به مدیر عاملی دکتر فاطمه خادمی با عنوان طرح "تولید آنتی بادی های حیوانی"

- روان ابزار سازان بشیر به مدیر عاملی حسن بشیری با عنوان طرح "طراحی و تولید ابزارهای روانشناختی و آموزشی"

- پویا ژن فرآور به مدیر عاملی دکتر هوشنگ الوندی با عنوان طرح "تولید کیت تشخیص مننژیت"

- مبتکران فناوری های توکان به مدیر عاملی سعید رضایی با عنوان طرح " تولید پایه سرم هوشمند بیمارستانی"

4.     با اختصاص فضایی جهت معرفی محصولات سلامت محور در مراکز درمانی استان و تهیه ویترین محصولات موافقت شد و مقرر گردید موضوع در هیات رییسه دانشگاه نیز مطرح شود. همچنین در سایت دانشگاه آیتمی در این خصوص در نظر گرفته شود.

5.     الگوریتم عملکردی دفتر انتقال تکنولوژی مرکز رشد فناوری سلامت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد شیوه نامه های مرتبط با آن تهیه گردد.

6.     انجام پایان نامه های فناورانه دانشجویی در شرکت های دانش بنیان تصویب شد. 

 

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 97/4/27

1.       پیرو موافقت با پرداخت اعتبار فناوری به مبلغ 1/000/000/000 ریال (معادل یکصد میلیون تومان) به شرکت مدیریت بهره برداری داناب غرب به مدیر عاملی سعید قنبری جهت انجام طرح تجاری "تولید پمپ پریستالتیک" در هیات رییسه دانشگاه، شرایط پرداخت و نحوه بازپرداخت پیرو مصوبه شورای فناوری تاریخ 29/3/96 به شرح ذیل تعیین گردید:

– پرداخت 70 % مبلغ اعتبار همزمان با امضا قرارداد، 30% باقیمانده بر اساس پیشرفت پروژه و تایید ناظر

- پرداخت 1% از فروش ناخالص سالیانه محصول موضوع قرارداد به عنوان رویالتی از سوی فناور به دانشگاه  به مدت 5 سال

- لازم ارایه تضامین (چک، سفته و ضامن) به بانک صادرات (بانک عامل)

- بازپرداخت اصل سرمایه به دانشگاه (1/000/000/000 ریال (معادل یکصد میلیون تومان)) بصورت اقساط 5 ساله، سالیانه به مبلغ بیست میلیون تومان

- با یک سال دوره تنفس طرح موافقت گردید. 

- در خصوص سهم آورده شرکت به مبلغ(1/000/000/000 ریال (معادل یکصد میلیون تومان))، شرکت می‌تواند اظهارنامه‌ای مبنی بر سرمایه شرکت به میزان مبلغ مورد اشاره به مرکز رشد تحویل نماید.

- سایر موارد در قرارداد سه جانبه (بانک، معاونت تحقیقات و فناوری، شرکت) قید می گردد.

2.       با پذیرش و عضویت هسته های فناور زیر موافقت شد:

     - هسته فناور با محوریت آقای دکتر علی الماسی با عنوان طرح "احداث و بهره برداری گلخانه پرورش گل، گیاهان زینتی و دارویی" منوط به تطبیق عنوان طرح با محتوی موضوعی.

     - هسته فناور با محوریت آقای یحیی مرادی با عنوان طرح "تونیک تقویت کننده رنگ طبیعی مو".

3.       در خصوص تعیین تکلیف شرکت های ذیل مقرر گردید:

الف- با خروج شرکت توسعه فناوری جهش به مدیر عاملی حامد امیری با عنوان طرح "تولید ژنواتور فرکانس بالای اشعه x" موافقت شد. همچنین شرکت ملزم به بازپرداخت مبلغ 25/000/000 ریال (معادل دومیلیون و پانصد هزار تومان) اعتبار خدمات پشتیبانی که از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در سال 94 دریافت نموده برابر مفاد آیین نامه مالی مرکز رشد فناوری سلامت می باشد.  

ب- با خروج شرکت بیتا افروز دارو به مدیر عاملی یوسف مرادی میر عزیزی با عنوان طرح "سنتز صنعتی داروی ضد سرطان کارموستین و مواد اولیه جهت استفاده در تولید نیمه صنعتی" موافقت شد. همچنین شرکت ملزم به بازپرداخت مبلغ 25/000/000 ریال (معادل دومیلیون و پانصد هزار تومان) اعتبار خدمات پشتیبانی که از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در سال 95 دریافت نموده برابر مفاد آیین نامه مالی مرکز رشد فناوری سلامت می باشد.

- نحوه و چگونگی قسط بندی بازپرداخت مبلغ بدهی دو شرکت بند الف و ب با لحاظ نمودن بند 6-6 آیین نامه مالی مرکز رشد، با اداره مالی معاونت تحقیقات و فناوری می باشد. 

  ج- آقای ارسلان قنبری(هسته فناور) با عنوان طرح "اتوماسیون جامع اطلاعاتی آماری اورژانس 115"، در سال 93 مبلغ 50/000/000 ریال (معادل پنج میلیون تومان) اعتبار خدمات پشتیبانی از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه دریافت نموده. همچنین مبلغ 6/200/000 ریال (معادل ششصد و بیست هزار تومان) بابت تهیه (BP) پرداخت شده است. مقرر گردید ناظر پروژه مهندس سرکو یعقوبی گزارشی را ظرف مدت 10 روز به مرکز رشد ارایه دهد و در صورت عدم همکاری شرکت و عدم ارایه گزارش، اقدام حقوقی در خصوص بازپرداخت مبلغ دریافت شده برابر مفاد آیین نامه مالی مرکز رشد فناوری سلامت انجام شود.

4.       در خصوص مبلغ 500/000/000 ریال (معادل پنجاه میلیون تومان) که توسط صندوق پرشین داروی البرز به دکتر علیرضا علی آبادی بابت طرح "تولید ماده اولیه پرامی پکسول" پرداخت شده مقرر گردید اداره مالی معاونت تحقیقات و فناوری بررسی لازم را در خصوص بازپرداخت انجام دهد و مجددا در شورای فناوری دانشگاه مطرح شود.

5.       با حضور مرکز رشد و شرکت های زیرمجموعه در چهارمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) و اجاره غرفه از سوی مرکز رشد فناوری سلامت جهت تسهیل حضور شرکت‌های زیر مجموعه موافقت شد. 

6.       عطف به مصوبه شورای آموزشی مورخ 8/5/1396 و با توجه به تجربه برگزاری اولین دوره کارگاه‌های "کارآفرینی و کسب و کار دانش بنیان"، تکلیف دانشجویان رزیدنت بالینی جهت شرکت در کارگاه‌های فوق‌الذکر به 6 ساعت کاهش داده شد.  

7.       در خصوص تعیین فرآیند ارایه تسهیلات دانشگاه به اختراعات بین المللی محققان، مقرر شد دانشگاه 10 درصد از هزینه های صورت گرفته جهت ثبت اختراع بین المللی با تایید کانون پتنت ایران را پرداخت نماید.

8.       با شمولیت (عطف به ما سبق شدن) تسهیلات اختراعات بین المللی نسبت به اختراعات سابق دانشگاه موافقت نشد.   

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 97/5/24

1. با نصب تابلوی اعلانات ویژه اخبار و اطلاعات فناوری در دانشکده ها موافقت شد و مقرر گردید بودجه آن را معاونت تحقیقات و فناوری تقبل نماید.   

2. در خصوص بازپرداخت اعتبار فناوری شرکت ابزار سازان درمانگر به مدیر عاملی آقای علیرضا سالکی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

- شرکت متعهد و ملتزم به تسویه اصل سرمایه دانشگاه تا 15 شهریور ماه سال جاری گردید.

- در صورت تسویه اصل سرمایه در زمان تعیین شده، با کاهش رویالتی شرکت به میزان 3% موافقت شد. 

- در صورت تسویه ننمودن اصل سرمایه در زمان تعیین شده، صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز (موسسه عامل) برابر قرارداد عاملیت ملزم خواهد بود بدون نیاز به طرح مجدد در شورای فناوری دانشگاه، جهت وصول و استیفای حقوق و مطالبات دانشگاه از طرق مقتضی و مراجع قانونی ذیربط اقدام و پیگیری نماید.

3. قرارداد ارتباط با صنعت دکتر احسان صادقی منعقده با شرکت کشت و صنعت آدینه با موضوع "تولید دوغ گازدار و بدون گاز پروبیوتیک" به مبلغ 120/000/000 ریال (معادل دوازده میلیون تومان) و سهم دانشگاه به مبلغ 6/000/000 ریال (معادل ششصد هزار تومان) به اطلاع اعضای شورای فناوری رسانیده شد. 

4. نحوه اعطای پاداش به مخترعان داخلی و بین المللی که آدرس دانشگاه را در اظهارنامه قید نموده اند به شرح ذیل تصویب شد:

      الف- اختراعات ثبت شده در داخل کشور که موفق به اخذ تاییدیه از وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردیدند، معادل مقاله ISI بدون Impact Factor

      ب- به اختراعات بین المللی، معادل مقاله Q1

     تبصره:  پیگیری ارسال مدارک مخترعان به وزارت متبوع جهت دریافت تاییدیه توسط مرکز رشد فناوری سلامت صورت خواهد گرفت.

5. جایگاه حقوقی نماینده دانشگاه در مالکیت اختراعات، فروش دانش فنی، ارتباط با صنعت و سایر قراردادهای حوزه فناوری "معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه" تعیین شد و مقرر گردید موضوع جهت تصویب نهایی به هیات رییسه دانشگاه ارجاع شود.

6. در خصوص وضعیت قرارداد و ادامه عضویت آقای ارسلان قنبری(هسته فناور)، با توجه به توضیحات نامبرده در جلسه در خصوص طرح قبلی با عنوان "اتوماسیون جامع اطلاعاتی آماری اورژانس 115"، و طرح جدید با عنوان "سامانه مخاطرات و مدیریت بحران کشور" که پنجم شهریور ماه سال جاری در وزارت متبوع توسط نامبرده ارایه می شود، مقرر گردید در صورت تایید طرح توسط وزارت متبوع، وی با طرح جدید (ارتقا طرح قبلی) و با تایید ناظر پروژه آقای مهندس سرکو یعقوبی، در مرکز رشد فناوری سلامت  ادامه عضویت دهد. در غیر اینصورت با خروج نامبرده از مرکز رشد موافقت شده و آقای ارسلان قنبری موظف خواهد بود نسبت به بازپرداخت اعتبار پشتیبانی به مبلغ5/000/000 ریال (معادل پنج میلیون تومان) و تسهیلات پرداختی جهت تهیه طرح کسب و کار به مبلغ 6/200/000 ریال (معادل ششصد و بیست هزار تومان) اقدام نماید.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 97/6/31

1.        در خصوص پذیرش هسته ها و شرکت های ذیل مشروط به بررسی علمی طرح و امکان سنجی اجرای آن توسط کمیته توانمندسازی شرکت های مرکز رشد موافقت گردید:

1.1.  پذیرش هسته با عنوان طرح " تولیدکیت شیمیایی تعیین مقدار کل پلی فنول موجود درمواد غذایی طبیعی" به مدیریت آقای دکتر مسعود شریعتی راد

1.2.  شرکت "اکسیر طب تجهیز غرب" به مدیر عاملی محمد عرفان زارع با عنوان طرح " تولید لوله های خونگیری آزمایشگاهی"

1.3.  شرکت "نورسا دایان درمان" به مدیر عاملی سجاد عبداللهیان

1.4.  هسته با عنوان طرح " تولید انبوه فراورده های پروبیوتیک گیاهی" و مدیریت آقای مهیار شیخ الاسلامی

1.5.  شرکت "تاوا ابتکار پاکان" به مدیر عاملی دکتر الهام ارکان با عنوان طرح " نانو بانداژ زیست سازگار و هوشمند چند لایه  حاوی عصاره TTO، چای سبز و بره موم برای کمک به فرآیند درمان پای زخم دیابتی"

1.6.  شرکت "سلامت آبزی زاگرس" به مدیر عاملی عیسی بهرامی زاده با عنوان طرح "برگر ماهی بدون بو و مواد نگهدارنده با استفاده از عصاره رزماری و دارچین"

1.7.  پذیرش هسته با عنوان طرح "دوره آموزش فشرده زبان انگلیسی" با مدیریت آقای حمید مرادی منوط به حضور و ارائه ایشان در جلسه شورای فناوری آتی گردید.

2.        در خصوص تعیین اولویت بندی و اختصاص بودجه به طرح های فناورانه ( نوبت دوم ) به شرح ذیل مصوب گردید:

2.1.   با طرح آقای تاجه میری با عنوان "تولید آب معدنی پروبیوتیک" موافقت نشد.

2.2.  در خصوص طرح  دکتر محمد حسین فرزایی باعنوان " استانداردسازی و تولید فرمولاسیون سنتی اکو ملیس و ارزیابی بالینی اثر بخشی آن در بیماران مبتلا به افسردگی" و طرح دکتر محسن شهلایی با عنوان" تهیه و ارزیابی میلی مخروط های حاوی آنتی بیوتیک جهت استفاده در درمان ریشه دندان" مقرر گردید که سابقه پژوهشی طرح‌ها بررسی شود و در صورت سابقه مناسب پژوهشی،  بررسی طرح درجلسه آتی شورای فناوری دانشگاه مطرح شود. 

2.3.  در خصوص طرح خانم دکتر معصومه عباسی با عنوان "برنامه کاربردی اساتید و دانشجویان "مقرر گردید جهت داوری به واحد IT  دانشگاه ارسال شود و درصورت تایید توسط واحد IT با اختصاص بودجه به طرح موافقت می شود و نیازی به طرح مجدد در شورای فناوری  ندارد.

2.4.   با طرح دکتر الهام ارکان با عنوان"تهیه نانوبانداژ زیست تخریب پذیر به روش الکتروریسندگی و کاربرد آن به عنوان  پانسمان بیولوژیک در درمان بیماری ویتیلیگو"موافقت گردید.

2.5.  طرح های دیگر در جلسه آتی شورای فناوری مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 97/7/25

1.        در خصوص پذیرش هسته های ذیل  موافقت گردید:

1.1.   با پذیرش هسته با عنوان طرح "دوره آموزش فشرده زبان انگلیسی" با مدیریت آقای حمید مرادی موافقت گردید.

1.2.  با پذیرش هسته با عنوان طرح " دستگاه تشخیص لاپاراسکوپی پرتابل"  به مدیریت آقای دکتر بهنام رضا مخصوصی موافقت گردید.

2.        در خصوص تعیین اولویت بندی و اختصاص بودجه به طرح های فناورانه ( نوبت دوم ) به شرح ذیل مصوب گردید:

2.1.   در خصوص طرح  دکتر محمد حسین فرزایی با عنوان " استانداردسازی و تولید فرمولاسیون سنتی اکو ملیس و ارزیابی بالینی اثر بخشی آن در بیماران مبتلا به افسردگی"، طرح دارای ماهیت پژوهشی تشخیص داده شد.

2.2.    در خصوص طرح دکتر محسن شهلایی با عنوان" تهیه و ارزیابی میلی مخروط های حاوی آنتی بیوتیک جهت استفاده در درمان ریشه دندان"، طرح فاقد زمینه مناسب پژوهشی تشخیص داده شد. 

2.3.  در خصوص طرح خانم دکتر معصومه عباسی با عنوان "برنامه کاربردی اساتید و دانشجویان " طرح بنا به نظر اعضای شورا فاقد نوآوری لازم و لزوم ایجاد یک سیستم جدید تشخیص داده شد.

2.4.   در خصوص طرح آقای احمد تاجه میری با عنوان"تولید روغن کرمانشاهی پروبیوتیکی" منوط بر تایید امکان پذیری اخذ مجوز تولید از اداره غذا و دارو کرمانشاه، مورد تایید قرار گرفت.

2.5.   در خصوص طرح‌های آقای دکتر تحویلیان با عناوین " برنامه کاربردی نسخه پیچی و ارسال نسخه با تلفن همراه"  و "نرم افزار داروخانه نادیا" به دلیل وجود محصولات مشابه، طرح ها مورد تایید قرار نگرفتند.

2.6.  در خصوص طرح آقای احسان خدامرادی با عنوان "طراحی و ساخت دستگاه تشخیص بیماری­های گوش بر اساس تصویربرداری مادون قرمز" در صورت پذیرش تعهد کسب تاییدیه اداره تجهیزات پزشکی مورد تایید قرار گرفت.

2.7.  در خصوص طرح خانم دکتر معصومه عباسی با عنوان "سنجشگر انقباضات رحم" مشروط به رفع اشکالات و تایید سرکار خانم دکتر رجعتی (متخصص زنان و زایمان) و همکاری یک متخصص زنان و زایمان در تیم کاری، طرح مورد موافقت قرار گرفت.

2.8.  در خصوص طرح خانم دکتر سمیرا جعفری با عنوان "ساخت کیت تشخیصی ویتامین د" مشروط به رفع اشکالات و تایید آقای دکتر مصطفایی، طرح مورد موافقت قرار گرفت.

3- در خصوص تمدید قرارداد شرکت های زیر مجموعه مرکز رشد که مدت 3 سال عضویت آنها به اتمام رسیده با تمدید این شرکت ها موافقت گردید.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 97/9/28

1.    موضوع: با پذیرش شرکت "کیا زیست  پیشرو بارمان" با عنوان طرح "کیت اندازه‌گیری فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز به هر دو روش ارزیابی کالریمتری و فلوریمتری" به مدیریت آقای فرجام گودرزی رای: موافقت گردید.

2.        موضوع: با پرداخت تسهیلات به مبلغ 80 میلیون ریال (هشت میلیون تومان)  به آقای سجاد عبدالهیان مدیر عامل شرکت "نورسا  دایان درمان " عنوان طرح " طراحی و تولید آندوسکوپی های ویدئویی"

رای: در یک نوبت موافقت گردید.

3.        موضوع: با تمدید قرارداد شرکت "فرآورده های زیستی رازی فراطب" به مدیر عاملی آقای دکتر علی مصطفایی

رای:  به مدت یک سال موافقت گردید (پایان قراداد پنج ساله شرکت پیش گفته 1/10/97  می باشد).

4.        موضوع: در مورد بررسی متن قراردادهای طرح های فناوری

رای: مقرر گردید که تغییرات زیر صورت گیرد:

1.4. در قسمت بند 4 با موضوع"زمان قرارداد"، مقرر گردید که تبصره زیر اضافه شود:

تبصره: فاصله زمانی از تاریخ عقد قرارداد تا تاریخ واریز اولین قسط بودجه طرح، به زمان پایان طرح اضافه خواهد شد.

2.4. بند 6 با موضوع "توقف در اجرای طرح"، به شکل زیر اصلاح شود:

مسئولیت کامل اجرای طرح به عهده مجری طرح می باشد و در مواردی که اجرای طرح متوقف شده باشد، مجری موظف است مراتب را به اطلاع و تایید شورای فناوری دانشگاه برساند. در صورت عدم پذیرش شرایط، شورا می‌تواند نسبت به جبران خسارت وارده تصمیم گیری نماید.

3.4. محتوی بند 10 بصورت کامل حذف شده و مورد زیر بصورت جایگزین اضافه شود

پرداخت بودجه طرح‌های فناوری به شرکت های زیر مجموعه مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه منوط به تحویل ضمانت معادل است.

    4.4. تعهد مجری نسبت به معاونت تحقیقات و فناوری باید در یک بند مجزا آورده شود.

5.        موضوع:  تعیین اولویت بندی و اختصاص بودجه به طرح های فناورانه ( نوبت سوم)

رای: به شرح ذیل مصوب گردید:

1.5. طرح آقای دکتر کامران منصوری و خانم زهره حسین خانی با عنوان " کیت تست حسایت ژنتیکی به وارفارین  ..."، منوط به تایید استعلام مرکز رشد فناوری سلامت از آزمایشگاه‌های مرجع ژنتیک سلامت مبنی بر "وجود نیاز به کیت مورد نظر"، مورد تایید قرار گرفت. 

2.5. طرح دکتر بهمن اکبری  با عنوان" طراحی، تولید وارزیابی رادیوداروی جدید ضد گیرنده فاکتور رشد اپیدرمی ..."، دارای ماهیت پژوهشی تشخیص داده شده و مورد تایید قرار نگرفت. 

3.5. طرح آقای دکتر احسان صادقی با عنوان "تولید نسخه اولیه فراورده گوشتی حرارت دیده فراسودمند با ویژگیهای تغذیه ای بهبود یافته" مورد موافقت قرار گرفت.

 

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 97/10/26

1.        عضویت هسته‌ها و شرکت‌های زیر مورد موافقت قرار گرفت:

1.1.         هسته با مدیریت آقای محمدرضا طاهری نیا و عنوان طرح "نگهدارنده سر و گردن در بخش رادیولوژی"

1.2.         هسته با مدیریت با خانم شهلا کرانی و عنوان طرح "تولید محصولات آرایشی وبهداشتی"

1.3.         شرکت "پرورش حشرات زاگرس" با مدیریت آقای دکتر هوشیار حسینی و عنوان طرح "پرورش زالو"

1.4.         شرکت"پیشگامان بذر و نهال" با مدیریت آقای سعید شیخه پور و عنوان طرح "خط تولیدسیب زمینیبذری...".  

2.      با تبدیل عضویت هسته با مدیریت آقای حمید مرادی به شرکت فناور با نام "سفیر ترجمان الیپی" موافقت شد.

3.   در خصوص اعطای تسهیلات:

3.1.    با درخواست تسهیلات شرکت "مدیریت بهره برداری داناب غرب" با مدیریت آقای سعید قنبری و عنوان طرح فناوری "تولید پمپ پریستالتیک" به مبلغ 500 میلیون ریال (پنجاه میلیون تومان) موافقت شد. بازپرداخت اقساط بر مبنای قرارداد اولیه اعطای تسهیلات مابین معاونت تحقیقات و فناوری و شرکت مذکور به شماره "52465/600    " تعیین گردید. مطابق با رای شورا، بازپرداخت تسهیلات اولیه مطابق با قرارداد مربوطه صورت خواهد گرفت و بازپرداخت این تسهیلات، مطابق با فاصله زمانی نسبت به مصوبه تسهیلات اولیه صورت خواهد گرفت.

3.2.     با درخواست تسهیلات شرکت "کیا زیست پیشرو بارمان" با مدیریت آقای دکتر فرجام گودرزی و عنوان طرح فناوری "کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز به هر دو روش ارزیابی کالریمتری و فلوریمتری" به مبلغ80 میلیون ریال (هشت میلیون تومان) موافقت شد.

4.    در رابطه با مشکلات پیش آمده در زمینه پرداخت اعتبارات خرد، کلان و طرح‌های فناورانه از طریق بانک صادرات، مقرر گردید مدیریت محترم امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری هماهنگی لازم را با بانک عامل انجام داده و تا روز یکشنبه به تاریخ 30 دی ماه سال جاری گزارش فرایند پرداخت را به معاون محترم تحقیقات و فناوری ارائه نماید. همچنین مصوب گردید که در مواردی که پرداخت اعتبار طرح های فناورانه منوط به ارائه ضمانت می‌باشد، برابر مبلغ اعتبار پرداختی چک با امضای شخص فناور دریافت گردد.

5.    در خصوص انعقاد تفاهم نامه با بانک قرض الحسنه مهر ایران، مدیر امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری موظف گردید که در صورت تایید امکان عاملیت این بانک، پس از انجام تشریفات اداری مبلغ 2 میلیارد ریال (معادل دویست میلیون تومان) را به بانک مذکور منتقل نماید. همچنین مقرر گردید که موضوع در هیات رییسه دانشگاه نیز مطرح گردد.

6.   با حضور و رزرو غرفه توسط مدیریت فناوری دانشگاه در نمایشگاه های ایران لب، ایران هلث، ساخت ایران و ایران فارما در سال 1398 موافقت گردید.

7.        در رابطه با بهره برداری فناوران عضو مرکز رشد از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه، مقرر شد

7.1.            با فناوران غیر از هیات علمی دانشگاه، مشابه با اعضا هیات علمی عمل شود.

7.2.            با فناوران هیات علمی دانشگاه، مشابه با اعضا هیات علمی دانشکده‌ای که تجهیزات در آن مستقر است عمل شود.

8.        در مورد تمدید عضویت شرکت‌های مرکز با بیش از 5 سال عضویت در مرکز رشد فناوری سلامت:

8.1.            با تمدید عضویت شرکت "امیران طب نوآفرین" به مدیریت آقای دکتر محمود امیری به مدت یک سال موافقت گردید.

8.2.          با درخواست تمدید قرارداد شرکت "حیات گستر مروارید" با عنوان طرح " طراحی وساخت دستگاه ضربان سازقلبی تک حفره ای موقت" به مدیرعاملی آقای یوسف دارابی موافقت نگردید. مطابق با این رای، شرکت مذکور ضمن خروج از مرکز رشد فناوری سلامت، ملزم به تسویه اعتبار دریافت شده و اجاره بها به شرح ذیل گردید:

- با توجه به اینکه نامبرده در سال 92 و 93 تسهیلات پشتیبانی به مبلغ 50 میلیون ریال (معادل پنج میلیون تومان) در دو مرحله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه دریافت نموده است، مقرر گردید نسبت به بازپرداخت مبلغ دریافت شده برابر مفاد آیین نامه مالی مرکز رشد فناوری سلامت اقدام نماید. با لحاظ نمودن بند 6-6 آیین نامه مالی مرکز رشد، اداره مالی معاونت تحقیقات و فناوری چگونگی قسط‌بندی بدهی شرکت را تعیین خواهد نمود.

- شرکت موظف است اجاره بهای معوقه بابت10متر فضای فیزیکی (دفتر کار) که در محل مرکز رشد در اختیار آن شرکت قرار داده شده است از تاریخ 1/11/95 تا 16/8/97 به مبلغ 17/040/000 ریال (معادل یک میلیون و هفتصد و چهار هزار تومان) را تا پایان بهمن ماه سال جاری پرداخت نماید.

9.        در مورد چارت تشکیلاتی مرکز رشد فناوری سلامت موارد ذیل مصوب گردید:

9.1.            در قسمت راس چارت، عنوان مدیر توسعه فناوری ذکر شده و یک پست به عنوان معاون مدیریت توسعه فناوری و یک عضو هیات علمی نیز زیر مجموعه آن مدیریت تعریف شود.

9.2.            ساختار دفتر ارتباط با صنعت شامل یک کارشناس مسئول و یک کارشناس باشد.

9.3.            ساختار واحد امور مالی شامل کارشناس مسئول مالی و کارشناس باشد.

9.4.            ساختار دفتر توسعه تجارت شامل حسابدار، کارشناس حقوقی و کارشناس باشد.

9.5.            کارشناس جذب شرکت ها به زیر واحد توانمندسازی شرکت ها اضافه گردد

10.   در مورد بررسی شاخص‌های ارزشیابی فعالیت‌های فناوری اعضاء هیات علمی دانشگاه:

10.1.        امتیاز پتنت داخلی از عدد 1 به عدد 3 ارتقاء یابد و حداکثر امتیاز این آیتم حذف شود.

10.2.        امتیاز فروش برای هر مورد دانش فنی در داخل کشور به عدد 4 و خارج از کشور به عدد 6 تغییر یابد. در بخش توضیحات به ازای هر ده میلیون یک امتیاز تعلق گیرد.

10.3.        امتیاز عضویت در شرکت‌های دانش بنیان هر مورد 5 در نظر گرفته شود و سقف امتیاز حذف گردد.

10.4.        در هر مورد تولید محصول 10 امتیاز در نظر گرفته شود و ضرایب نسبی آن از 2 به 5 تغییر یابد

10.5.        ارتباط با صنعت به عنوان یک شاخص مهم به جدول اضافه شود.

10.6.        در بخش تجاری سازی، امتیاز مربوط به تولید آزمایشگاهی با سطوح دیگر تولیدی شفاف و متفاوت در نظر گرفته شود.

10.7.        امتیاز مربوط به داشتن سهام در شرکت حذف گردد.

11.   مقرر گردید به داوران اختراعات، بابت هر داوری مورد تایید، 5/. امتیاز پژوهشی تعلق بگیرد. موضوع جهت تصویب نهایی لازم است در شورای پژوهشی دانشگاه مطرح گردد.

12.      در مورد اعتبار فناوری شرکت دانش بنیان "زیست فرآفن آبشار" با عنوان طرح "تولید رنگدانه های کارتنوئیدی" به مدیریت جناب آقای دکتر ورمیرا با توجه به اتمام طرح پیش گفته، تخصیص اعتبار منوط به ارائه طرح کسب و کار جدید به مرکز رشد فناوری سلامت گردید.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 97/12/1

1.   در مورد درخواست آقای احمد تاجه میری مدیر عامل شرکت "زیست ایمن رازی" مبنی بر پذیرفتن دستگاه انکوباتور تولید شده توسط شرکت و بخشودگی اعتبار فناوری واریز شده، مقرر گردید در صورت تایید عملکرد دستگاه انکوباتور توسط دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی و یا آزمایشگاه معاونت غذا و دارو، با این درخواست موافقت شده و در غیر این صورت، شرکت موظف به بازگشت تسهیلات واریز شده خواهد بود.

2.    در مورد درخواست آقای علیرضا سالکی مدیر عامل شرکت "ابزار سازان درمانگر" مبنی بر بخشودگی جرائم و کاهش رویالتی مقرر گردید منوط به تسویه اصل سرمایه و رویالتی دانشگاه تا ابتدای سال 1397 و واریز وجوه به حساب دانشگاه، میزان رویالتی از ابتدای سال 97 به میزان 3 درصد کاهش یافته و جراثم تعلق گرفته نیز بخشیده شود.

3.      در مورد درخواست خروج آقای عرفان زارع مدیر عامل شرکت "اکسیر طب تجهیز غرب" با عنوان طرح " تولید لوله های خونگیری گرانول‌دار و انواع لوله های جمع کننده خون" مشروط به تسویه اجاره بها به مبلغ "اطلاعات واحد مالی"موافقت شد.

4.      در خصوص پذیرش هسته های ذیل موافقت گردید:

4.1. هسته با عنوان طرح "نگهدارنده درپوش کانکتور انتهایی میکروست قابل جایگذاری مجدد پس از تزریق دارو" به مدیریت خانم سپیده امیری

4.2.هسته با عنوان طرح "آزمایشگاه آنلاین" به مدیریت خانم حسنا ستوده کیا

4.3.هسته با عنوان طرح "فورسپس دندانپزشکی با قابلیت تعویض دهانه" به مدیریت آقای کیانوش خاموشی بان سوله

4.4. با پذیرش هسته با عنوان طرح "راه اندازی سامانه آمادگی برای ازدواج" به مدیریت آقای دکتر مختار عارفی مشروط به اخذ تاییدیه از گروه روانشناسی بالینی در مورد علمی بودن طرح موافقت گردید همچنین پیشنهاد شد عنوان پروپوزال طرح به "سامانه تعیین میزان آمادگی ازدواج" تغییر یابد

5.      در خصوص اعطای تسهیلات:

5.1. با درخواست تسهیلات شرکت "داروسازی کاج دارو غرب" با طرح فناوری "کوکتل لثه در ژنژویت و پریودنتیت" به مدیریت خانم دکتر مریم رحمتی موافقت نشد و پیشنهاد گردید جهت اخذ اعتبار، از طریق ارائه طرح پژوهشی اقدام گردد.

5.2.درخواست تسهیلات شرکت "تریتا پیشه شیلان (تپش)" با عنوان طرح "طراحی و ساخت پمپ های تزریق" به مدیریت آقای دکتر بابک ایمانی مصوب شد مطابق با فاکتور ارائه شده به مرکز رشد به ایشان تسهیلات پرداخت شود (پروپوزال فناوری مذاکره)

6.       با اعطای قسط دوم اعتبار فناوری مربوط به طرح های زیر موافقت شد:

6.1. 30 درصد پایانی دو طرح فناورانه "سنتز ماده موثره دارویی الانزاپین" و "سنتز ماده موثره دارویی تامسولوزین" شرکت "نیکان اکسیر باختر"

6.2.30 درصد دوم طرح فناورانه "تولید نسخه اولیه فراورده گوشتی حرارت دیده عملگرا با ویژگیهای تغذیه ای بهبود یافته" مربوط به آقای دکتر احسان صادقی

7.      در هنگام خرید خدمت و یا محصولات توسط دانشگاه، شرکت‌های فناورعضو مرکز رشد دانشگاه در شرایط برابر نسبت به دیگر شرکت‌ها، در اولویت معامله قرار گیرند. در همین راستا مقرر گردید شرکت های فناور عضو مرکز رشد در سامانه مناقصات ثبت نام نمایند.

8.      در مورد اختصاص پایه تشویقی به فناورانی که در تجاری سازی یک محصول فناورانه بصورت مستقیم نقش داشته‌اند، مقرر گردید موضوع پس از بررسی کارشناسی در شورای دانشگاه مطرح گردد.

9.      با اعطای تسهیلات اختصاص یافته از سوی دفتر توسعه فناوری وزارت متبوع به مبلغ 2/000/000/000 میلیارد ریال (دویست میلیون تومان) به شرکت "نیکان اکسیر باختر" مطابق با پروپوزال ارائه شده جهت خرید دستگاه پلت موافقت شد. شرایط بازپرداخت

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 97/12/22

1.   با کلیات قرارداد رویالتی منوط به تغییرات ذیل موافقت گردید:

1.1. ماده 4: مدت قرارداد از زمان فروش/ارائه خدمات تا فاصله زمانی یک الی پنج سال (به تصویب شورای فناوری دانشگاه) تعیین خواهد گردید.

1.2. تبصره 1 ماده 4: تمدید قرارداد منوط به توافق طرفین خواهد بود.

1.3. در مورد ماده 5: مبلغ قرارداد .......... درصد فروش شرکت می‌باشد که بصورت سالیانه (پایان سال مالی شرکت) و پس از ارایه کلیه قراردادهای منعقدشده مجری با اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز سایر اسناد و مدارک مرتبط (از قبیل اظهارنامه مالیاتی) که به تایید ناظر قرارداد رسیده شده باشد به دانشگاه پرداخت می‌گردد.

1.4. بند 1 از ماده 6: مجری موظف است سالیانه یک نسخه از اظهارنامه مالی شرکت را در اختیار ناظر معرفی شده از طرف دانشگاه قرار دهد.

1.5. بند 7 از ماده 6 حذف گردد. "مجری متعهد می‌گردد علاوه بر دوره‌های ارایه گزارش سالیانه، بنا به درخواست دانشگاه اطلاعات، آمار و گزارش مورد نیاز را در اختیار دانشگاه قرار دهد."

1.6. ماده 11- تظمینات قرارداد: مجری موظف است جهت حسن انجام تعهدات، تضامین تعیین شده توسط شورای فناوری دانشگاه را نزد امور مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه قرار داده و دلایل اثباتی آن را به مرکز رشد فناوری سلامت ارایه نماید.

2.   در خصوص گزارش شرکت های غیر فعال، مقرر شد در صورتی که شرکت ها طی سه مکاتبه، پاسخ مناسب به مکاتبات مرکز رشد ارائه ندهند، وضعیت شرکت "در حالت رکود" اعلام گردد.

3.   مقرر گردید که تمامی شرکت های عضو گزارش حسابرسی رسمی سالیانه خود را به مرکز رشد فناوری سلامت ارائه نمایند. در رابطه با شرکت هایی که نسبت به انجام حسابرسی رسمی اقدام نکرده‌اند، مرکز رشد فناوری سلامت از محل اعتبارات پیشتیبانی شرکت ها نسبت انجام حسابرسی اقدام خواهد کرد.

4.      پیرو پیشنهادهای صورت گرفته از سوی کارگروه حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم، با اختصاص امتیازهای پژوهشی به شاخص‌های فناوری به شرح ذیل موافقت شد:

4.1.            فروش دانش فنی یا محصول در داخل کشور: جهت قراردادهای فروش دانش فنی با شرایط تعیین شده در آیین نامه ارتقا، به ازای هر 5 میلیون تومان، 2 امتیاز پژوهشی در نظر گرفته می‌شود (معادل  امتیاز مقاله ISI).

4.2.            قرارداد ارتباط با صنعت: در قراردادهای ارتباط با صنعت، به ازای هر 5 میلیون تومان 1 امتیاز پژوهشی تعلق خواهد گرفت.

4.3.            فروش دانش فنی یا محصول خارج از کشور: جهت قراردادهای فروش دانش فنی با شرایط تعیین شده در آیین نامه ارتقا، به ازای هر 500 دلار امریکا، 4 امتیاز پژوهشی در نظر گرفته خواهد شد.

4.4.            عضویت در شرکت‌های دانش بنیان: بصورت سالیانه، به مدیر عامل 4 امتیاز پژوهشی و به رئیس هیئت مدیره 2 امتیاز پژوهشی تعلق خواهد گرفت.

4.5.            اشتغالزایی: اشتغالزایی به ازای هر نیروی غیر متخصص 2 امتیاز و به ازای هر نیروی متخصص تا 5 امتیاز در نظر گرفته خواهد شد. مدیر عامل و رییس هیات مدیره هر کدام می‌توانند تا نیمی از این امتیاز استفاده نمایند. حداکثر امتیاز این شاخص تا سقف 10 نفر و بر مبنای لیست بیمه تمام وقت در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره 1: در بند اشتغالزایی، مستخدمین با مدارک تحصیلی تا سطح کارشناسی، غیر متخصص و سطوح بالاتر متخصص در نظر گرفته می‌شوند.

تبصره2: در قراردادهای مالی، اختصاص امتیاز به فناور منوط به واریز وجه در حساب دانشگاه یا شرکت فناور عضو مراکز رشد دانشگاه می‌باشد.

 

5.      در خصوص فرم پیشنهادی جهت دعوت از فناوران خارج از کشور با مفاد فرم موافقت شده و پیشنهاد گردید که جهت تایید از حراست دانشگاه استعلام گردد.

6.       در خصوص برق مصرفی اتاق تمیز، پیشنهاد شد پیگیری لازم جهت تفکیک کنتور برق سایت از ساختمان مرکز رشد پیگیری لازم صورت گیرد.

7.      خروج موفق شرکت های زیر مورد تایید قرار گرفت:

7.1.            شرکت بیتا افروز دارو به مدیر عاملی آقای یوسف مرادی میرعزیزی

7.2.            شرکت مبتکران فناوری های کابوک به مدیر عاملی آقای سعید رضایی

7.3.            شرکت حیات گستر مروارید به مدیر عاملی آقای رضا دارابی مقدم

7.4.            شرکت توسعه فناوری جهش به مدیر عاملی آقای حامد امیری

8.      با پذیرش هسته وشرکت های ذیل موافقت شد:

8.1.            شرکت "ارمغان توسعه" با عنوان طرح "سامانه مدیریت خدمات مراکز رشد" به مدیر عاملی آقای کیوان شریفی

8.2.            شرکت "شیمی پژوهان کیمیای سبز" با عنوان طرح "بهینه‌سازی استخراج و جداسازی کورکومینوییدها از زردچوبه و گلابریدین از شیرین بیان" به مدیر عاملی آقای دکتر مسعود مدرسی

8.3.            هسته با عنوان طرح "ساخت ارتودنسی نامرئی" به مدیریت آقای دکتر امین گلشاه