مصوبات شورای فناوری دانشگاه 93/3/12

1. موضوع: درخواست شرکت نیکان اکسیر باختر به مدیر عاملی"آقای دکتر علیرضا علی آبادی" درخصوص قرارداد اجاره سایت شیمی سنتز و اتاق تمییز به مدت یکسال

رای: مقرر گردید پرداخت 25/000/000 ریال اجاره ماهیانه و اختصاص 3% از فروش سال اول محصول به دانشگاه(بابت خدمات مالی و معنوی که به شرکت ارایه شده است)درصد فوق در سالهای بعدی با تصویب شورای فناوری افزایش خواهد یافت و همچنین پرداخت برق مصرفی بر عهده مستاجر است.

2.موضوع: در خصوص طرح "آقای رشیدی" و"آقای رضایی" با عنوان" طراحی و پیاده سازی سامانه پیامکی سلامت یاب"

رای: مقرر گردید با رعایت دو مورد زیر و تایید B.P مربوط توسط کارشناس اقتصادی مرکز، اعتبار لازم به صورت وام از سهم آورده دانشگاه در صندوق البرز به فناوران پرداخت گردد

- B.Pتهیه و میزان سوددهی طرحهای مذکور مشخص گردد

- چگونگی ارتباط با مطب پزشکان مشخص گردد.

3. موضوع: در خصوص طرح "آقای رشیدی" و"آقای رضایی" با عنوان" طراحی و پیاده سازی سامانه پیامکی کودک سالم من"

رای: مقررگردید با رعایت دو مورد زیر و تایید B.P مربوط توسط کارشناس اقتصادی مرکز، اعتبار لازم به صورت وام از سهم آورده دانشگاه در صندوق البرز به فناوران پرداخت گردد.

- B.Pتهیه و میزان سوددهی طرحهای مذکور مشخص گردد.

4. موضوع: در خصوص بررسی نهایی طرح خانم ژاله علیمرادی با عنوان" سامانه هوشمند دارو مبتنی بربارکد نظام نامه دارویی بین الملل در موقع بحران"

رای: با توجه به نظرات کارشناسی داوران،طرح مذکور در اولویت های مرکز نمی باشد و مقرر شد در کوتاهترین مدت 

نسبت به تهیه پروپوزال ایده محوری و ارایه به مرکز رشد اقدام نماید در غیر اینصورت به عضویت نامبرده درمرکز رشد خاتمه  داده خواهد شد.

5. موضوع: در خصوص بررسی پروپوزال فناوری" آقای مهدی طهماسبی" با عنوان" سامانه پیامکی اطلاع رسانی، هشدار و آموزش سلامت مادران باردار"

رای : به علت تکراری بودن موضوع جزء اولویت های مرکز قرار نگرفت.

6. موضوع: درخواست" خانم ژاله علیمرادی" در خصوص کاهش سهم رویالتی دانشگاه

رای: مقرر شد سال اول عضویت 7/1% و سالهای بعد5/2% از فروش سالیانه به دانشگاه اختصاص یابد.

7. موضوع: درخواست" آقای تورج شیرزادیان" در خصوص تمدید مدت عضویت ایشان در مرکز رشدو ورود به دوره رشد علیرغم ثبت شرکت

     رای: موافقت گردید.

8.موضوع: در خصوص بررسی پیش نویس آیین نامه مالی مرکز رشد

رای: آیین نامه حمایت مالی از واحدهای فناور به تصویب رسید.

9.موضوع: در خصوص افزایش اجاره محل کار اختصاص یافته به فناوران به میزان 20% (از 5000 تومان به ازای هر مترمربع) در ماه به 6000 تومان

رای: موافقت گردید.

10. موضوع: در خصوص پرداخت مابقی 5 میلیون تومان سال گذشته به فناوران مرکز رشد

رای: مقرر شد در صورت وجود مصوبه هیات رئیسه،مابه التفاوت (مبلغ 2/000/000)به ایشان پرداخت گردد.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 93/7/5

1. موضوع: در خصوص استفاده فناوران(کارمندان و اعضای هیات علمی) عضو مرکز رشد از یک روز مرخصی بدون احتساب در هفته

رای: مقرر شد در صورت تایید مرکز رشد،فناور مجاز به استفاده از مرخصی مذکور می باشد.

2. موضوع: در خصوص حمایت از طرح پیشگیری درمان سوختگی با گیاه دارویی

رای: مقرر گردید در صورت متفاوت بودن گیاهان دارویی مورد استفاده در این طرح با دو طرح قبل، ابتدا قرارداد حفظ مالکیت حقوق فکری منعقد سپس جهت حمایت مالی به حوزه پژوهش دانشگاه معرفی گردد.

3. موضوع: در خصوص عضویت آقای دکتر غلامرضا بهرامی عضو هیات علمی در مرکز (دوره رشد)

رای: موافقت گردید.

4. موضوع: در خصوص نوع ضمانت دریافتی از فناور جهت عضویت (چک یا سفته) و تعیین مقدار تضمین

رای: مقرر شد از تمام فناوران سفته به میزان دو برابر مبلغ محاسبه شده اخذ گردد.

5. موضوع: در خصوص امکان استفاده فناوران از مهمانسرای دانشگاه در تهران با معرفی مرکز رشد (جهت پیگیری امور مربوط به پروژه فناوری)

رای: مقرر شد پس از رفع مشکلات در مهمانسرا،مرکز رشد مجددا درخواست خود را به هیات رئیسه ارسال نماید.

6. موضوع: درخصوص بررسی گزارش نهایی طرح" آقای یوسف دارابی" با عنوان"ساخت دستگاه ضربان ساز قلبی"

رای: به تصویب رسید.

7. موضوع: در خصوص بررسی اعتبار درخواستی فناور عضو مرکز (آقای ارسلان قنبری) مجری طرح "اتوماسیون جامع اورژانس115" به مبلغ 50/000/000 تومان

رای: مقرر شد آقای دکتر امیری به عنوان نماینده شورای فناوری اطلاعات لازم را در خصوص کاربرد طرح و نحوه هزینه کرد اعتبار مذکور از فناور اخذ و در صورت تایید ایشان ، با پرداخت 30/000/000 تومان موافقت می شود.

8. موضوع: درخواست "خانم ژاله علیمرادی" در خصوص تغییر درصد رویالتی دانشگاه

رای: مقرر شد در بخش فروش تجهیزات 5/2 درصد از سود و در بخش فروش نرم افزار 3 درصد از فروش به عنوان رویالتی به دانشگاه پرداخت گردد.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 93/9/9

1. موضوع: در خصوص بررسی قرارداد موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه مربوط به پروژه" آقای دکتر علی مصطفایی" با عنوان" تولید آنتی بادی و کیت(لیست 51 قلمی)"

رای: مقرر شد در مقابل دریافت 1/050/000/000 تومان(یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان )اعتبار دانشگاه، از فروش ناخالص محصول به مدت 10 سال از تاریخ بهره برداری به عنوان رویالتی به دانشگاه پرداخت نماید.

2. موضوع: در خصوص بررسی قرارداد موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه مربوط به پروژه" آقای دکتر غلامرضا بهرامی با عنوان طراحی و اجرای خط جداسازی، تخلیص، فرمولاسیون و تولید داروی ضد دیابت از منبع گیاهی در مقیاس صنعتی

رای: مقرر شد رویالتی در دو مرحله باشد در مرحله اول از سودی که شرکت برکت به آقای دکتر بهرامی پرداخت می کند درصدی از فروش ناخالص را به عنوان رویالتی به دانشگاه پرداخت نماید و در مرحله دوم طرح، با توجه به اینکه آقای دکتربهرامی 500/000/000 تومان(پانصد میلیون تومان) اعتبار از دانشگاه درخواست نموده مقرر گردید در ازای پرداخت این مبلغ تسهیلات حداکثر 5 درصد از فروش ناخالص محصولات به عنوان رویالتی به دانشگاه پرداخت شود و قبل از آن می بایستی F.SوBP طرح آقای دکتر بهرامی تهیه گردد.

3. موضوع: در خصوص بررسی قرارداد موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه مربوط به پروژه" آقای دکترعلیرضا علی آبادی" با عنوان "تولید ماده موثره پرامی پکسول"

رای: مقرر شد 8% درصد از رویالتی از فروش ناخالص شرکت مدت 10 سال اخذ گردد و دانشگاه سایت شیمی سنتز را به مدت 5 سال در اختیار شرکت قرار دهد و شرکت در این مدت حق خروج از مرکز را ندارد و در این مدت پرداخت کلیه هزینه های مصرفی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن و ... به عهده شرکت مستقر می باشد.

4. موضوع: درخصوص پروژه آقای دکتر محمود امیری باعنوان طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری کلسترول HDL وLDL خون

رای: مقرر شد طرح برای داوری به اداره کل تجهیزات پزشکی ارجاع شود و در صورت تایید طرح، دانشگاه با پرداخت 60/000/000 تومان (شصت میلیون تومان) اعتبار از محل صندوق موافقت بعمل آورد.

 

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 93/8/11

1. موضوع: پرداخت 3/000/000/000 ریال اعتبار از سهم آورده دانشگاه در صندوق پرشین دارویی البرز به شرکت دانش بنیان : نیکان اکسیر باختر، به مدیر عاملی "آقای دکتر علیرضا علی آبادی" بابت پروژه" تولید دو داروی دونپزیل و پرامی پکسول"

رای:موافقت شد.

2.موضوع: در خصوص پرداخت 2/000/000/000 ریال اعتبار از سهم آورده دانشگاه در صندوق پرشین دارویی البرز به شرکت دانش بنیان: رازی فرا طب، به مدیر عاملی آقای دکتر علی مصطفایی بابت پروژه" تولید 51 قلم کیت و آنتی بادی"

رای: با پرداخت 2/500/000/000 ریال موافقت شد.

3. موضوع: در خصوص درخواست خروج شرکت مشاوران پژوهشی دانش سلامت کامبادن از مرکز رشد

رای: به شرط تسویه حساب کامل موافقت گردید و فناور پس از خروج از مرکز حق استفاده ازاعتبار و  برند دانشگاه را ندارد.

4. موضوع: در خصوص پرداخت اعتبار فناوری به شرکت داده پردازان سایان رایانش به مبلغ 30/000/000 ریال

رای: با پرداخت طی دو مرحله(هر مرحله 15/000/000 ریال موافقت شد مرحله دوم پس از ارایه گزارش عملکرد و تصویب مرکز قابل پرداخت خواهد بود.

5. موضوع: درخواست نماینده شرکت" نوین پردازان فناوری سلامت" در خصوص بخشودگی رویالتی دانشگاه

رای: با توجه به اینکه در دو شورای قبلی به نامبرده تخفیف داده شده است، با درخواست ایشان مخالفت شد و موظف به پرداخت کل رویالتی دانشگاه می باشد.

6. موضوع: درخصوص بررسی 10 درصد بخشودگی از اعتبارات پرداخت شده به فناوران که معرفی نامه عضویت از بنیاد نخبگان ارایه نمایند.

رای: تا سقف ده میلیون تومان( برای هر مورد با تصویب رییس مرکز) موافقت شد.

7. موضوع: در خصوص تعیین مبلغ 3/000/000 ریال حق ارایه خدمات کارشناسی به مخترعین و اعمال 25 درصد تخفیف برای افرادی که آدرس دانشگاه را قید نمایند و 25 درصد تخفیف برای افراد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

رای: موافقت گردید.

8. موضوع: تعیین ناظر برای پروژه هایی که دکتر بیژن نعمان پور نظارت آنها را برعهده داشته است.

رای: دکتر غلامرضا بهرامی به عنوان ناظرپروژه آقای دکتر علیرضا علی آبادی تعیین گردید.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 93/10/20

1. موضوع: در خصوص تنظیم BP در مرحله پیش رشد و رشد و مشخص نمودن هزینه های آن و معرفی کارشناس اقتصاد جهت تنظیم BP

رای: مقرر گردید تمامی هزینه ها برعهده هسته یا شرکت فناور باشد که از محل اعتبارات پشتیبانی دریافتی پرداخت گردد.

2. موضوع: در خصوص تامین اعتبار فناوری از طریق صندوق پرشین داروی البرز

رای: مقررگردید منوط به ورود به مرحله رشد و دارا بودن شخصیت حقوقی (ثبت شرکت) باشد.

3. موضوع: در خصوص طرح" آقای علی عباسی" با عنوان" سامانه کودک سالم من" و طرح" آقای محمد رشیدی" با عنوان "سامانه سلامت یاب" برای دریافت اعتبار فناوری از صندوق پرشین داروی البرز

رای: مقرر گردید پس ازتکمیل (B.P) مرحله رشد و احراز شرایط مذکور در بند یک و دو نسبت به معرفی نامبردگان به صندوق پرشین داروی البرز اقدام شود.

4. موضوع: درخصوص تضمین قراردادهای عضویت

رای: مقرر گردید فقط از فناوران مستقر در مرکز سفته به مبلغ 000/000/50 ریال(پنجاه میلیون ریال) اخذ گردد.

5. موضوع: در خصوص درخواست آقای ارسلان قنبری جهت دریافت اعتبار پشتیبانی به مبلغ 000/000/5 ریال مربوط به پروژه ایشان با عنوان" اتوماسیون جامع اورژانس115"

رای: موافقت گردید و مقرر شد برای دریافت 000/000/300 ریال (سیصد میلیون) اعتبار فناوری با تکمیل BP مرحله رشد و رعایت بندهای یک و دو به صندوق پرشین داروی البرز معرفی شوند.

6. موضوع: در خصوص هزینه های مربوط به patent بین المللی که توسط مرکز یا دانشگاه پرداخت گردد یا بر عهده خود مخترع باشد.

رای: مقرر گردید در جلسه ای جداگانه کلیه جنبه های آن بررسی گردد.

7. موضوع: در خصوص درخواست آقای محمد رضایی جهت پرداخت هزینه داوری به مبلغ 000/000/5 ریال

رای: درخواست پیش از تصویب قانون جدید داوری اختراعات در مرکز رشد بوده است مقرر گردید هزینه ایشان طبق روال سابق پرداخت شود.

8. موضوع:در خصوص درخواست خروج خانم ژاله علیمرادی از مرکز رشد

رای: منوط به تسویه حساب با مرکز رشد و درج در روزنامه استانی مبنی برعدم رابطه ساختاری با مرکز رشد و معرفی به پارک علم و فناوری، موافقت گردید.

9. موضوع: در خصوص درخواست آقای علی عباسی مبنی بر حذف ضمانت نامه بانکی برای قراردادهای دانشگاه با واحدهای فناور و جابجایی آن با اخذ سفته معادل با همان قیمت و مهمور به مهر شرکت

رای: مخالفت گردید.

10.  موضوع: در خصوص پیش نویس آیین نامه کمیته تخصصی تجهیزات پزشکی و کمیته های دارویی

رای: تصویب نشد و مقرر گردید داوری طرحهای فناوری توسط شورای فناوری صورت پذیرد.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 93/11/19

1.موضوع: در خصوص درصد رویالتی شرکت" طهورا شفا دارو" به نمایندگی" آقای دکتر غلامرضا بهرامی"

رای: مقرر شد 3% از فروش ناخالص شرکت به عنوان رویالتی به دانشگاه پرداخت نماید و جلسه ای در خصوص تامین اعتبار شرکت مذکور جهت برطرف شدن موانع موجود تشکیل گردد.

2. موضوع: بررسی درخواست تمدید عضویت آقای رشیدی،هسته مستقر در مرکز رشد

رای: مقرر شد بدون تخصیص فضا و مشروط بر پرداخت کامل اجاره بها از ابتدای مهرماه 1393 موافقت شد.

3. موضوع: در خصوص معرفی شرکت" نو اندیشان آراد غرب" به نمایندگی" آقای ارسلان قنبری" جهت دریافت اعتبار فناوری از صندوق پرشین داروی البرز

رای: جهت کارشناسی طرح به آقای سرکو یعقوبی ارجاع داده شد.

4. موضوع: درخصوص تصویب ساز وکار پذیرش طرحهای پژوهشی و فناوری

رای: مقرر شد به شورای دانشگاه ارجاع شود

5. موضوع: در خصوص درخواست مابه التفاوت تامین اعتبار شرکت داده پردازان سایان رایانش به مبلغ 000/000/35 ریال

رای: موافقت گردید.