مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/3/29

1.    موضوع: احتساب امتیاز اختراع بین المللی دکتر بهنام رضا مخصوصی

رای: با اختصاص 7 (هفت) امتیاز بر اساس بندهای 8 و 9 آیین نامه ارتقا هیات علمی موافقت گردید.

2.    موضوع: درخواست اعتبار فناوری شرکتهای:

- طهورا طب به مدیریت دکتر یگانه تنهایی و دکتر رضا تحویلیان

- مدیریت بهره برداری داناب غرب به مدیریت سعید قنبری و دکتر پرویز محمدی

- رهش داروی نوین به مدیر عاملی دکتر شهلا میرزایی

رای: به شرح ذیل موافقت شد:

- پرداخت منوط به ارایه مستندات شامل BP تایید شده توسط کارشناس اقتصادی (دکتر علیرضا مرادی) و گواهی IRCT  می‌باشد.

- شرکت ملزم به اشتغالزایی سه نفر نیرو (بیمه شده شرکت در تامین اجتماعی) می باشد.            

- پرداخت مبلغ 1/000/000/000 ریال (صد میلیون تومان) پس از تصویب در هیات رییسه دانشگاه

- سهم آورده شرکت حداقل مبلغ1/000/000/000 ریال (صد میلیون تومان) می باشد.

- مراحل پرداخت، مدت تنفس، نحوه بازپرداخت و سهم دانشگاه (رویالتی) پس از تصویب بودجه در هیات رییسه دانشگاه متعاقبا در شورای فناوری مطرح و تصمیم گیری خواهدشد.

3.    موضوع: درخواست اعتبار فناوری شرکت مبتکران فناوری های کابوک به مدیر عاملی سعید رضایی با عنوان طرح "تولید تخت مکانیزه بیمارستانی"
رای: مقرر گردید نامبرده نسبت به ثبت اختراع داخلی طرح اقدام نماید و متعاقبا درخواست دریافت اعتبار فناوری وی در شورای فناوری دانشگاه مطرح شود.

4.     موضوع: حمایت از رویداد کشوری نوآوردگاه ایده های نوین کسب و کار با محوریت واسط های مغز و کامپیوتر در تاریخ 14 تا 18 شهریور ماه سال جاری به عنوان اسپانسر

رای: با حمایت مالی از رویداد پیش گفته موافقت نشد و مقرر گردید فراخوان آن در سایت مرکز رشد درج و به کلیه شرکتهای دانش بنیان اطلاع رسانی شود. 

5.    موضوع: درخواست پذیرش شرکت تحلیل و داده سریر با عنوان طرح" طراحی نرم افزار جامع و هوشمند پایش، ارزیابی و ارتقاء فرایند های مدیریتی حوزه تجهیزات پزشکی"

رای: با عضویت شرکت نامبرده موافقت شد.

6.     موضوع: درخواست خروج شرکت پویا سامانه پارسیان از مرکز رشد فناوری سلامت

رای: با خروج موفق شرکت پیش گفته و ورود به بازار موافقت شد.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/6/1

1.    موضوع: درخواست دکتر بهرامی مدیر عامل شرکت طهورا شفا دارو مبنی بر حذف تعهد محضری بابت اعتبار فناوری دریافت شده به مبلغ 2/500/000/000 ریال (دویست و پنجاه میلیون تومان)از صندوق پرشین داروی البرز

      رای:در صورتی که اخذ تعهد محضری دارای مصوبه هیات امنای دانشگاه است، می بایست تعهد مذکور را ارایه نماید و در صورت داشتن مصوبه هیات رییسه، مجددا موضوع در هیات رییسه جهت تصمیم گیری مطرح می شود.

2.    موضوع: درخواست شرکت نیکان اکسیر باختر مبنی بر صدور گواهی عدم فعالیت از ابتدای تاسیس تا پایان سال 94 جهت ارایه به اداره دارایی و مالیات استان

     رای: موافقت نشد.

3.    موضوع: درخواست شرکت نیکان اکسیرباختر طرف قرارداد سایت شیمی سنتز و اتاق تمیز دانشگاه در خصوص پرداخت اجاره بها از تاریخ تحویل سایت (8/12/95)

      رای: با پرداخت اجاره بها از تاریخ 8/2/96 به مدت 10 ماه هر ماه به مبلغ 20/500/000 ریال (دو میلیون و پنجاه هزار تومان) موافقت گردید.

4.    موضوع: احتساب امتیاز دانش بنیانی شرکت رهش داروی نوین  به مدیر عاملی دکتر شهلا میرزایی

      رای: برابر بندهای آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی، امتیازی تعلق نگرفت.

5.    موضوع:احتساب امتیاز اختراع رسول کاویان نژاد با عنوان "ماسک احیای تنفسی"

      رای: برابر مورد 7 بند 9 آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیات علمی، مقرر گردید مراتب توسط مخترع جهت اخذ تاییدیه معاونت پژوهش و فناوری وزارتین متبوع ارسال شود.

6.     موضوع: فعالیت شرکت داده پردازان سایان رایانش با مدیر عاملی یزدان رضایی در طراحی سامانه ها و نرم افزارهای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه (ناظر طرح: مهندس یعقوبی)

       رای: مقرر گردید شرکت طرح جدیدی را با تایید ناظر طرح جهت تمدید قرارداد ارایه دهد.

7.    موضوع: وضعیت شرکت توسعه فناوری جهش با مدیر عاملی حامدامیری / وضعیت شرکت بیتا افروز دارو با مدیر عاملی یوسف مرادی میر عزیزی / وضعیت شرکت نواندیشان آراد غرب با مدیر عاملی نسیم کرمخانی

      رای: مقرر گردید تا پایان مهر ماه جهت ارایه گزارش با تایید ناظر پروژه و تمدید قرارداد به شرکتها مهلت داده شود و در

           پایان مهلت مذکور برابر مفاد قرارداد اقدامات لازم معمول شود.

8.    موضوع: تعیین مبلغ اجاره بهای سال 96

      رای: مبلغ اجاره بها بابت هر متر فضای در اختیار واحدهای فناور 70/000 ریال  (هفت هزار و هفتصد تومان) از ابتدای سال 1396     

   تعیین شد.

9.    موضوع: درخواست پذیرش خیراله یاری

  رای: با درخواست عضویت ایشان در مرکز رشد فناوری سلامت موافقت نشد. در صورت انصراف از عضویت مرکز رشد

      دانشگاه رازی، نامبرده می تواند در مرکز رشد فناوری سلامت عضو گردد.  

10.موضوع: تمدید تفاهم نامه با کارگزار فن بازار

    رای: مقرر گردید فهرستی از شرح خدمات تهیه شود و پس از انجام استعلام بها توسط کارپرداز معاونت تحقیقات و فناوری،

     قیمتهای مقطوع در قرارداد درج شود و سپس نسبت به تمدید قرارداد اقدام گردد.

11.موضوع: تصمیم گیری در خصوص شرکتهایی که قسط اول ویا دوم را دریافت کرده اند ولی گزارش عملکرد خود را با تایید ناظر ارایه نداده اند

        رای: مقرر شد تا پایان مهر ماه جهت ارایه گزارش عملکرد با تایید ناظر پروژه به شرکتها مهلت داده شود و پس از پایان مهلت

          مذکور طبق مفاد قرارداد اقدام شود.    

12.موضوع: درخواست پذیرش شرکت‌های:

- "شاخه طوبی زاگرس: با مدیر عاملی "طوبی آرمند" با عنوان طرح تولید عرقیات و داروهای گیاهی" (ناظر طرح: دکتر فرزایی)

      رای: منوط به این می باشد که حداقل یک عضو هیات علمی مرتبط به عنوان عضو هیات مدیره شرکت باشد و مسئولیت علمی و فنی شرکت را به عهده بگیرد.  

- "پویا ژن فناور" با مدیر عاملی "دکتر امیر هوشنگ الوندی"با عنوان طرح "کیت تشخیص هلیکو باکتر پیلوری با استفاده از روش LAMP"( ناظر طرح: دکتر پرویز مهاجری)

رای: با عضویت نامبرده در صورت اخذ تاییدیه ناظر طرح دکتر پرویز مهاجری موافقت گردید.

- "دارو پیشروی آناهیتا" با مدیر عاملی "دکتر رضا عبدالملکی" با عنوان طرح"فرمولاسیون ژل واژینال کلرهگزیدین" (ناظر طرح:دکتر لیلا بهبود)

رای :با عضویت شرکت نامبرده موافقت شد.        

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/9/4

1.    موضوع: درخواست پذیرش شرکت "شاخه طوبی زاگرس" با مدیر عاملی "طوبی آرمند" با عنوان طرح تولید عرقیات و داروهای گیاهی"

رای: با پذیرش شرکت مشروط به حضور یک نفر هیات علمی در شرکت نامبرده به عنوان عضو هیات مدیره موافقت شد.

2.    موضوع: درخواست شرکت نیکان اکسیر باختر در خصوص پرداخت هزینه نصب و استقرار برخی تجهیزات در سایت شیمی سنتز واتاق تمیز دانشگاه که توسط شرکت مذکور  (طرف قرارداد اجاره سایت) انجام شده است.

       رای: مقرر گردید:

     -  هزینه نصب و استقرار برخی تجهیزات توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پرداخت شود.

    -  نصب بانک خازنی در سایت شیمی سنتز و اتاق تمیز دانشگاه با هماهنگی دفتر فنی دانشگاه انجام پذیرد.

    - در خصوص بهای برق مصرفی سایت، مقرر گردید شرکت نامبرده، دیماند و بهای مصرفی برق سایت را از زمان

     اخذ مجوز فروش پرداخت نماید و متعاقبا سهم پرداختی شرکت تعیین گردد.

3.    موضوع: درخواست اعتبار فناوری شرکت ستاک پرداز آسیا به مدیر عاملی آقای رسول مرادی با عنوان طرح "ساخت اتوماسیون و نرم افزارهای کاربردی پزشکی مبتنی بر فرهنگ غنی ایرانی" به مبلغ دویست میلیون ریال

          رای: مقرر گردید موضوع به IT دانشگاه و دکتر مهدی مردوخی (ناظر پروژه) جهت بررسی و اعلام نظر ارجاع شود و سپس   

             در شورای فناوری آتی مطرح شود.

4.    موضوع: درخواست شرکت شیرین برگ سبز مبنی بر:

    -  تغییر حوزه فعالیت شرکت از تولید شیرین کننده های طبیعی به فناوری اطلاعات سلامت با عنوان طرح"ایجاد پایانه و مرکز خدمات سراسری کالای ملی و  دانش بنیان"

       رای: با پذیرش شرکت در حوزه فعالیت فناوری اطلاعات سلامت با عنوان مطرح شده موافقت نشد و مقرر شد شرکتهمچنان با حوزه فعالیت قبلی با عنوان تولید شیرین کننده های طبیعی در مرکز رشد عضویت داشته باشد.

 

     - پرداخت هزینه شرکت در نمایشگاه بین المللی رسانه های دیجیتال

            رای: با پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال (دو میلیون و پانصد هزار تومان- قسط دوم) به شرکت به عنوان اعتبار پشتیبانی با توجه به تایید گزارش پیشرفت کار توسط ناظر طرح( دکترکهریزی) موافقت شد.

5.    موضوع: پرداخت حق الزحمه کارشناسی داوران اختراع

           رای: مقرر شد حق الزحمه داوران اختراع از مبلغ1/000/000 ریال (صد هزار تومان) به مبلغ 1/500/000 ریال (صدو پنجاه هزار تومان) از تاریخ 4/9/96 افزایش یابد. 

 

6.    موضوع: درخواست عضویت شرکت دانش پرداز شناختی به مدیر عاملی دکتر محمد کاظمی فرد

رای: با توجه به دانش بنیان بودن شرکت و عضویت آن در پارک علم و فناوری،  مقرر شد پس از هماهنگی با پارک علم و فناوری اقدام گردد. 

 

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/8/8

1.    موضوع: درخواست پذیرش شرکت: "فناوری سلامت کاویان" با مدیر عاملی "رسول کاویان نژاد"  با عنوان طرح "طراحی و ساخت ماسک احیا تنفسی"

رای: با عضویت شرکت نامبرده موافقت شد. 

2.    موضوع: تمدید تفاهم نامه با نماینده کارگزار فن بازار در کرمانشاه (شرکت مهندسین مشاور پیشبران کیفیت سامانه)

رای: با توجه به استعلام های انجام شده و تایید کارپرداز معاونت تحقیقات و فناوری مبنی بر پایین تر بودن قیمت های پیشنهادی شرکت نسبت به سایر موسسات ارایه دهنده خدمات مشابه با تمدید قرارداد با شرکت پیش گفته موافقت شد.

3.    موضوع: درخواست شرکت نیکان اکسیر باختر طرف قرارداد سایت شیمی سنتز و اتاق تمیز دانشگاه در خصوص تمدید زمان بازپرداخت وام

رای: مقرر گردید جهت بازپرداخت اولین قسط تا تاریخ 1/2/97 به شرکت پیش گفته مهلت اعطا شود و مابقی اقساط برابر ماده 11 قرارداد سه جانبه به شماره 58340 تاریخ 4/12/94 بازپرداخت گردد.

4.   موضوع: نحوه مشارکت دانشگاه در اینوتک 3

رای: مقرر شد مکاتبه ای با وزارت متبوع در خصوص مالکیت معنوی رویداد اینوتک بنام دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه انجام شود

5.    موضوع: بکارگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی در شرکتهای عضو مرکز رشد در قالب کار دانشجویی

رای: با کلیات موضوع موافقت گردید و مقرر شد شیوه نامه و جزئیات اجرایی آن توسط مرکز رشد تهیه شود و سپس جهت تایید به شورای دانشگاه و هیات امنا ارسال گردد.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه دوشنبه 96/10/6

1.       موضوع: بررسی وضعیت پیشرفت پروژه شرکت حیات گستر مروارید با عنوان "ساخت دستگاه ضربان ساز قلبی" به مدیر عاملی یوسف دارابی مقدم

رای: مطابق گزارش ناظر پروژه آقای دکتر بیژن نعمان پور تاکنون پیشرفتی حاصل نگردیده است مقرر گردید 75% مبلغ تسهیلات دریافتی (600/000/000 ریال- معادل شصت میلیون تومان) را بازپرداخت نماید و در صورت تایید صحت کارآیی و عملکرد 5 دستگاه ساخته شده، توسط واحد تجهیزات پزشکی دانشگاه 25% مبلغ اعتبار فناوری دریافت شده (200/000/000 ریال - معادل بیست میلیون تومان) به عنوان بخشودگی در نظر گرفته شود و از کل مبلغ بازپرداخت کسر گردد.

 

2.       موضوع: بررسی و تصمیم گیری در خصوص وضعیت قرارداد شرکت توسعه فناوری جهش

       رای: مقرر گردید تا تاریخ 6/12/96 جهت تمدید قرارداد عضویت به نامبرده مهلت اعطا شود. در غیر اینصورت

      مجددا در شورای فناوری دانشگاه جهت تصمیم گیری و تعیین تکلیف در خصوص خروج شرکت از مرکز رشد و  نحوه  

       بازپرداخت اعتبار پشتیبانی دریافت شده توسط شرکت مطرح شود.   

3.       موضوع: بررسی در خصوص داروی ضد دیابت آقای کاظمی

          رای: مقرر شد نسبت به ثبت داروی مورد ادعایی (بررسی اثر ضد دیابتی عصاره آبی amygdalus eburnean بر رت های

           دیابتی) در مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

4.       موضوع: درخواست کانکس شرکت فناوری هزار دانه ارمن به مدیر عاملی آقای جاسمی تولید کننده کودهای پروبیوتیک گیاهی مستقر در شهرستان سرپل ذهاب بصورت امانی جهت نگهداری وسایل آزمایشگاهی

       رای: به دلیل عدم ارتباط موضوع موافقت نشد.

5.       موضوع: بررسی فلوچارت نحوه کمک به شرکتهای دانش بنیان و تقویت آنها در جهت حل مشکلات شرکتهای دانش بنیان از طریق تعریف پایان نامه های دانشجویی

           رای: مقرر شد فلوچارت و سایر مستندات به دانشکده داروسازی جهت بررسی و اظهار نظر ارسال شود و مجددا جهت  

             تصویب نهایی در شورای فناوری آتی مطرح و تصمیم گیری شود. 

6.       موضوع: حضور مسئولین TDO در شورای فناوری دانشگاه

رای: مقرر شد بنا به ضرورت از مسئولین TDO جهت حضور در شورای فناوری دانشگاه بدون داشتن حق رای دعوت بعمل آید.   

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/11/25

1. موضوع: بررسی آیین نامه پذیرش طرح های فناوری با هدف حمایت از طرح های فناورانه (تولید نسخه اولیه فناوری و محصول)

رای:آیین نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مفاد آیین نامه به تصویب رسید.

2. موضوع: تصمیم گیری در خصوص تمدید قرارداد عضویت شرکت هایی که به مدت سه سال عضو مرکز رشد بوده اند

رای: با تمدید قرارداد شرکت های "دراگ صنعت جم" و "قصر فرآورد دارو" به مدت دوسال موافقت شد.

3. موضوع: پرداخت حق الزحمه نظارت به داوران پروژه های فناورانه

رای: با پرداخت حق الزحمه موافقت شد و مقرر گردید نحوه و مبلغ پرداخت در جلسه آتی شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.   

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/12/23

1. موضوع: تعیین سهم دانشگاه در قرارداد ارتباط با صنعت دکتر منصور رضایی

رای:  با دریافت 5% مبلغ کل قرارداد به عنوان سهم بالاسری دانشگاه موافقت شد.

2. موضوع: بررسی فرآیند بررسی علمی گیاهان دارویی محلی

رای: روند اصلی بررسی خواص گیاهان دارویی مورد تایید قرار گرفت.

3. موضوع: پرداخت حق الزحمه نظارت به داوران پروژه های فناورانه

رای: با مبلغ 2/500/000 ریال( معادل دویست و پنجاه هزار تومان) بعلاوه 1% مبلغ طرح تا مبلغ 5/000/000 ریال (معادل پانصد هزار تومان) موافقت گردید که این مبلغ سالانه توسط شورای فناوری بازنگری خواهد شد و در موارد خاص با درخواست ناظر طرح جهت تعیین حق الزحمه بالاتر از مبلغ 5/000/000 ریال، موضوع جهت تصمیم گیری به شورای فناوری دانشگاه ارجاع گردد.

4. موضوع: بررسی درخواست شرکت حیات گستر مروارید به مدیر عاملی آقای یوسف دارابی در خصوص مطرح کردن مجدد وضعیت پروژه" ساخت دستگاه ضربان ساز قلبی" در شورای فناوری دانشگاه

رای: مقرر شد اقدام قانونی لازم جهت بازپرداخت سرمایه دانشگاه توسط موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز صورت گیرد.

5. موضوع: بررسی درخواست شرکت طهورا شفا دارو به مدیر عاملی دکتر غلامرضا بهرامی با عنوان پروژه "طراحی و اجرای خط جداسازی، فرمولاسیون و تولید داروی ضد دیابت از منبع گیاهی در مقیاس صنعتی" مبنی بر تمدید زمان بازپرداخت وام به مدت دو سال

رای: جهت بازپرداخت اولین قسط تا تاریخ 30/9/98 به شرکت مهلت اعطا شد و مقرر گردید مابقی اقساط در تاریخ های 30/9/99، 30/9/1400، 30/9/1401 و 30/9/1402 بازپرداخت شود.