مصوبات شورای فناوری دانشگاه 94/3/24

1. موضوع: احتساب امتیاز ثبت اختراع

الف- اختراع "دکتر عباس حق پرست" با عنوان "ساخت مولاژهای ارزان آناتومیک انسانی و جانوری به روش آکریلیک مقاوم "

رای: با توجه به درصد مالکیت آقای دكتر حق پرست که 20%است،امتیاز اختراع ایشان 4/. خواهد بود.

ب- اختراع "دکتر عباس حق پرست" با عنوان" ساخت پرفیوژن قلبی جهت فیکس بافت در فرایند آماده سازی بافت ها برای مطالعه در علم بافت شناسی و آسیب شناسی "

رای: با توجه به درصد مالکیت آقای دکتر حق پرست که 20%است،امتیاز اختراع ایشان 4/. خواهد بود.

پ- "دکتر عباس حق پرست "با عنوان" سیستم فتو تراپی خودکار "

رای: با توجه به درصد مالکیت آقای دکتر حق پرست که 20%است،امتیاز اختراع ایشان 4/.  خواهد بود.

ج- اختراع " دکتر ناصر همتی" با عنوان" لوله داخل تراشه انعطاف پذیر"

رای: با توجه به درصد مالکیت آقای دکتر ناصر همتی که 50%است،امتیاز اختراع ایشان 1 خواهد بود.

د- اختراع "دکتر مظاهر رمضانی، دکترتحویلیان" با عنوان "تهیه فرم نیمه جامد (موضعی) از گیاه عسلک یا گل زنگوله ای جهت سوختگی درجه 2 "   

رای: امتیاز اختراع دکتر تحویلیان با مالکیت 35%،امتیاز اختراع ایشان 7/. می باشد و دکتر مظاهر رمضانی با ملاکیت 5%،امتیاز اختراع ایشان 1 می باشد.  

2. موضوع:  در خصوص تدوین پروپوزال (هزینه و فرمت کلی ) برای مخترعین با آدرس دانشگاه جهت شرکت در ارزشیابی سال 93   

رای: مقرر شد به همراه مدارک خود برای ارسال به داور، یک نسخه پروپوزال را هم تحویل دهند در صورت ارایه پروپوزال در حق الزحمه داوری ایشان 1/000/000 ریال (یک میلیون ریال) تخفیف اعمال خواهد شد.

3. موضوع: درخصوص مخترعینی که از تخفیف 25%(در صورت درج آدرس دانشگاه) برخوردار میگردند و در صورت عدم ارایه گواهی نامه ثبت اختراع به مرکز رشد 25% تخفیف خود را باید به مرکز رشد باز پس دهند (تدوین ضمانت نامه اجرایی برای وصول جریمه).

رای: موافقت نشد.

4. موضوع: در خصوص مالکیت فکری طرح خانم آزمند با عنوان" فرایند سنتز دو فراورده (چسب و محلول) گیاهی تهیه شده از گونه Artemisi با قابلیت ترمیم کنندگی"

رای: مقررشد سهم همه محققان تعیین شود و این بحث از طریق مهرعلی رحیمی، دکتر بهرامی و واحد حقوقی و مالکیت فکری مرکز رشد پیگیری شود.

5. موضوع: در خصوص کاهش درصد رویالتی

رای: مقرر شد در جلسه شورای فناوری بعدی با حضور فناوران متقاضی این موضوع بحث و بررسی شود.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 94/3/28

1. موضوع: درخصوص کاهش رویالتی

الف- شرکت "طهورا شفا دارو" آقای دکتر غلامرضا بهرامی با عنوان طرح "طراحی و اجرای خط جداسازی، تخلیص، فرمولاسیون و تولید داروی ضد دیابت از منبع گیاهی در مقیاس صنعتی"

رای: با رویالتی 1% برای مدت 5 سال یا 5/0% درصد برای 10 سال موافقت گردید.

ب-شرکت" فرآورده های زیستی رازی فرا طب" جناب آقای دکتر علی مصطفایی

رای: یکی از دو گزینه انتخاب خواهد شد1% برای مدت 5 سال یا 5/0% درصد برای 10 سال موافقت گردید.

ج- شرکت نیکان اکسیر باختر آقای دکتر علیرضا علی آبادی  با عنوان طرح "تولید دانش فنی سنتز ماده اولیه پرامی پکسل"

رای: مقرر شد مجوز ارزش گذاری رسمی سایت شیمی سنتز از ریاست محترم دانشگاه گرفته شود و هزینه استهلاک در سایت با حاشیه سود مطمئن توسط دفتر حقوقی مرکز رشد محاسبه گردد. رویالتی خود شرکت بابت اعتبار فناوری ،رویالتی 1% درصد برای مدت 5 سال و یا 5/0% درصد برای 10 سال محاسبه می شود وبابت در اختیارگذاشتن سایت شیمی سنتز و اتاق تمیز و تجهیزات آن با توجه به ارزش گذاری رسمی، به صورت درصد رویالتی در نظر گرفته شود.

2. موضوع:  در خصوص روشن شدن وضعیت عضویت هسته های فناور

الف- آقای مهندس تورج شیرزادیان

رای: با تمدید عضویت ایشان به مدت 4 ماه موافقت شد و در صورت عدم پیشرفت قابل قبول، ریاست مرکز رشد مجاز است  بدون ارجاع به شورای فناوری خروج این هسته را اعلام نماید.

ب- آقای محمد رشیدی

رای: با تمدید عضویت ایشان به مدت 2 ماه منوط به پرداخت اجاره بهای معوق و ارایه گزارش فعالیتها و عملکرد هسته خود (از زمان اعلام نامه به ایشان به مدت 10 روز) موافقت شد و در صورت عدم پیشرفت قابل قبول ریاست مرکز رشد مجاز است بدون ارجاع به شورای فناوری خروج این هسته را اعلام نماید.

3. موضوع: درخصوص وضعیت شرکت "ابزار سازان درمانگر" آقای علیرضا سالکی با عنوان طرح "اسپکولوم یکبار مصرف"

رای: مقرر شد یک تیم متشکل از دفتر حقوقی و مشاور اقتصادی مستندات این شرکت را بررسی کنند و نتیجه را به شورای فناوری ارایه دهند.

4. موضوع: در خصوص درخواست شکواییه آقای مهندس روح اله گرامی

رای: مقررشد جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر قباد محمدی، جناب آقای دکترفرید نجفی ،دفتر حقوقی، دفتر بحث بازررسی و دیگر افراد صاحب نظر و همچنین آقای دکتر دهلقی و آقای مهندس گرامی تشکیل گردد و این موضوع مورد و بررسی قرار گیرد.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 94/3/3

1.موضوع: درخواست اعتبار  پشتیبانی سجاد خدامرادی مدیر عامل شرکت "بدیع ابزار طب" به مبلغ   50،000،000 ریال

رای: با پرداخت اعتبار پشتیبانی موافقت گردید. نصف اعتبارفوق به مبلغ 25000000 ریال (بیست و پنج میلیون ریال) در ابتدای دوره و مابقی  پس از تاییدگزارش عملکرد و پیشرفت کار توسط واحد پذیرش و ارزیابی به فناور پرداخت می‌شود.

2.موضوع:  در خصوص  BP

رای: مصوب شد هر BP که به مرکز ارائه می شود باید به همراه پیش فاکتور باشد.

3.موضوع: طرح امور فناوری شرکت های عضو مرکز رشد فناوری سلامت در جلسات شورای علمی استانی با حضور استاندار، روسای دانشگاه و 5 نفر از اساتید دانشگاه
رای: موافقت گردید.

4. موضوع: درخواست اعتبار پشتیبانی حمید پژاوند مدیر عامل شرکت قصر فرآور  دارو جهت انجام امور فناوری پروژه"ارزیابی اثر گیاه کندل کوهی در ترمیم زخم سوختگی" به مبلغ 50،000،000 ریال

رای: با پرداخت اعتبار پشتیبانی موافقت گردید. نصف اعتبارفوق به مبلغ 25000000 ریال (بیست و پنج میلیون ریال) در ابتدای دوره و مابقی  پس از تاییدگزارش عملکرد و پیشرفت کار توسط واحد پذیرش و ارزیابی به فناور پرداخت می‌شود.

5. موضوع: بررسی طرح آقای خیر اله یاری با عنوان"تعیین هویت و تهیه کارت ژنتیکی در جمعیت شهر کرمانشاه"

رای: مقرر شد جلسه ای با حضور ایشان در مرکز رشد تشکیل شود و توضیح دهند که این طرح در چه ارگانی می‌تواند    ذینفع باشد ، به همان ارگان ارجاع شود.

6. موضوع: بررسی درخواست یوسف دارابی مقدم مدیر عامل شرکت حیات گستر مروارید در خصوص تغییرات مفاد قرارداد "ساخت دستگاه ضربان ساز قلبی" مبنی بر کاهش تحویل 10 دستگاه ضربان ساز قلبی به یک دستگاه و کاهش 13 درصد رویالتی به 5 درصد

رای: مقرر شد در جلسه بعدی شورای فناوری به همراه ناظر طرح آقای دکتر نعمان پور و با ارایه مستندات و مدارک لازم حضور داشته باشند و توضیحات خود را ارایه دهند.

7. موضوع: شیوه نامه ارزیابی اختراعات

رای: مقرر شد در مرکز رشد شیوه نامه ارزیابی اختراعات با همکاری حوزه پژوهش و کمیته ارتقاء دانشگاه نوشته شود

8. موضوع: عملیاتی کردن پارک فناوری سلامت

رای: مقرر شد اساسنامه برای اعضای محترم شورای فناوری ارسال گردد و نظرات و پیشنهادات اعضا در جلسه بعدی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 94/5/12

1. موضوع: درخصوص اصلاح متن قرار داد تجاری موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز

رای: مقرر شد

-  تعداد متعهدین از 2 نفر به 4 نفر تغییر یافت

- داوری در ماده هایی که ذکر شده بود حذف و به جای آن نظر شورای فناوری دانشگاه جایگزین گردید.

- نحوه پرداخت 70% (هفتاد درصد)همزمان با امضای قرارداد و 30% (سی درصد) بر اساس جدول زمان بندی اجرای پروژه پس از تایید ناظر مبنی بر انجام تعهدات طبق جدول زمان بندی اجرای طرح توسط مجری،به مجری پرداخت می گردد.

- مقرر گردید مدت باز پرداخت در کلیه قراردادها 5 ساله باشد

- دوره تنفس طرح یکسال تعیین گردید

- تضمین بابت سهم رویالتی دانشگاه حذف گردید.

- از کلیه پرداختها هیچ مبلغی به عنوان کارمزد نباید کسر گردد.

- حق تولید محصولات موضوع قرارداد در محل دیگر منوط به تصمیم گیری شورای دانشگاه گردید.

- گزارش پیشرفت کارطرح هر 6 ماه یکبار مصوب شد

- در صورت عدم تولید یا فروش محصول ناشی از قصور مجری یا به هر نحو فروش غیر رسمی محصولات محرز شود طبق نظر ناظر و کارشناس رسمی دادگستری،مجری متعهد به باز پرداخت سرمایه تخصیصی و سالانه مبلغ 30%(سی درصد) رویالتی بر اساس f.s ارایه شده به دانشگاه در هر سال به مدت باقیمانده از مدت قرار داد خواهد بود.

- در خصوص ماده 10 فقط سفته به عنوان وثیقه اخذ گردد.

- نقل و انتقال مالکیت دانش فنی منوط به موافقت و پرداخت سهم دانشگاه به میزان 5 درصد و این سهم مالکیت فکری هیچ ربطی به فروش محصولات و رویالتی و مسایل دیگر ندارد.

- فسخ قرارداد به تصویب شورای فناوری و اعلام ناظر به صندوق صورت گیرد.

- حل اختلاف توسط کمیسیون ماده 94 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه باشد.

2.موضوع: در خصوص اعتبار فناوری آقای حامد امیری مدیرعامل شرکت "توسعه فناوری جهش"

رای: میزا ن 50/000/000 میلیون ریال (پنجاه میلیون ریال) مقرر شدپس از بررسی سوابق طرح و استعلام از مرکز صادر کننده تاییدیه علمی اعتبار فوق پرداخت گردد.

3. موضوع: درخصوص ارتقاءاعضا هیات علمی آقایان دکتر هوشنگ الوندی و دکتر رامین عبیری با احتساب درصد سهام جهت مشارکت در تاسیس شرکت" قصر فراور دارو" به مدیریت آقای حمید پژاوند

رای: با درصد سهام 5%، جهت مشارکت در تاسیس شرکت ،مقرر شد امتیاز 2/. در نظر گرفته   شود.

4. موضوع: درخصوص امتیاز ثبت اختراع آقای دکتر عباس حق پرست با عنوان اختراع"درمان سرطان با استفاده از نانوشل ها در براکی تاپی"

رای: باتوجه به درصد مالکیت آقای عباس حق پرست که 30% می باشد امتیاز اختراع ایشان6/. خواهد بود.

5. موضوع: در خصوص تعیین ناظر جهت شرکت" فراورده های زیستی رازی فرا طب "به مدیریت دکترعلی مصطفایی و شرکت" طهورا شفا دارو" به مدیریت دکتر غلامرضا بهرامی

رای: جهت شرکت طهورا شفا دارو "خانم دکتر یلدا شکوهی نیا" و جهت شرکت فراورده های زیستی رازی فرا طب " خانم دکتر لیلا حسین زاده "به عنوان ناظر طرح تعیین شدند.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 94/7/12

1.موضوع: درخصوص اعتبار پشتیبانی آقای دکترآوات طاهر پور مدیرشرکت"رستاک قطران پروژه" با عنوان "تولید و سنتز داروی موزوییل "به میزان 50/000/000 ریال

رای: موافقت گردید و مقرر شد 50% اعتبار فوق به مبلغ 25/000/000 ریال در ابتدای دوره و مابقی پس از تایید گزارش عملکرد و پیشرفت کار توسط واحد پذیرش و ارزیابی به واحد اختصاص یابد.

2.موضوع: در خصوص اعتبار پشتیبانی آقای اکبر فرامرزی مدیرعامل شرکت "شفا هورامان زاگرس" با عنوان تولید کرم نرم کننده و مرطوب کننده گیاهی" به میزان 50/000/000 ریال

رای: موافقت گردید و مقرر شد 50% اعتبار فوق به مبلغ 25/000/000 ریال در ابتدای دوره و مابقی پس از تایید گزارش عملکرد و پیشرفت کار توسط واحد پذیرش و ارزیابی به واحد اختصاص یابد.

3.    موضوع: در خصوص اعتبار پشتیبانی آقای حامد امیری مدیرعامل شرکت" توسعه فناوری جهش" با عنوان" ژنراتور دیجیتال فرکانس بالای اشعه ایکس"

رای: موافقت گردید و مقرر شد 50% اعتبار فوق به مبلغ 25/000/000 ریال در ابتدای دوره و مابقی پس از تایید  گزارش عملکرد و پیشرفت کار توسط واحد پذیرش و ارزیابی به واحد اختصاص یابد.

4.    موضوع: درخصوص درخواست آقای محمد صادق امیری مبنی بر حمایت مالی دانشگاه به مبلغ 160/000/000 ریال با عنوان صندلی هوشمند متحرک اتوبوس که در نمایشگاه بین المللی اختراعات و ابتکارات آلمان شرکت داده شد"

رای: مورد موافقت قرار نگرفت

5. موضوع: درخصوص تغییردر مفاد قرارداد شرکت "حیات گستر مروارید" به مدیریت آقای یوسف دارابی مقدم

- کاهش تحویل 10 دستگاه ضربان ساز قلبی به یک دستگاه ضربان ساز قلبی

- کاهش 13 درصد از فروش محصول که مجری باید به دانشگاه پرداخت کند به 5 درصد از فروش محصول

رای: مقرر گردید سه ماه فرصت به ایشان داده شود و با تایید ناظر گزارش پیشرفت کار خود را ارایه دهند.

6. موضوع: در خصوص اختراعاتی که دارای مقاله چاپ شده می باشند

رای: مقرر گردید امتیاز مقاله محاسبه نشود.

7. موضوع: درخصوص وضعیت رویالتی شرکت" ابزار سازان درمانگر" به مدیریت عامل جناب آقای مهندس علیرضا سالکی

رای: مقرر شد گزارش کامل و جامع از پیشرفت کار خود را تحویل دهد و یک گزارش مالی هم از صندوق پرشین دارو البرز گرفته شود و این موضوع مجددا در جلسه بعدی شورای فناوری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

8. موضوع: درخصوص قراردا نهایی دکتر غلامرضا بهرامی مدیرعامل شرکت "طهورا شفا دارو"جهت دریافت اعتبار فناوری

رای: با دریافت اعتبار به مبلغ 2/500/000/000 ریال(دو میلیارد و پانصد میلیون ریال) از صندوق پرشین دارو مورد موافقت قرار گرفت همچنین با دو سال تنفس در خصوص باز پرداخت به همراه دو نفر ضامن موافقت گردید.

9.    موضوع: در خصوص قرارداد نهایی دکتر علیرضا علی آبادی مدیرعامل شرکت" نیکان اکسیر باختر"جهت اعتبار فناوری

رای: با دریافت اعتبار به مبلغ 3/000/000/000 ریال(سه میلیارد ریال) از صندوق پرشین دارو مورد موافقت قرارگرفت همچنین با دو سال تنفس در خصوص باز پرداخت به همراه دو نفر ضامن موافقت گردید.

10.     موضوع: در خصوص امتیاز ارزشیابی اختراع آقای دکتر محمود امیری با عنوان" دستگاه مولد میدان مغناطیسی با شکل موج ترکیبی جهت مصارف پزشکی"

رای: با توجه به درصد مالکیت آقای دکترمحمود امیری که 50% می باشد امتیاز اختراع ایشان 1 خواهد بود.

11.     موضوع: در خصوص ارزشیابی آقایدکتر محمود امیری با عنوان "طراحی و ساخت دستگاه تصویر برداری امپدانسی"

رای: با توجه به درصد مالکیت آقای دکترمحمود امیری که 100% می باشد امتیاز اختراع ایشان 2 خواهد بود.

12.     موضوع: در خصوص امتیاز ارزشیابی آقای دکتر محمدرضا سلحشور با عنوان "دستگاه تبدیل کننده سلول بنیادی به سلول غضروفی توسط میدان الکتریکی"

رای: با توجه به درصد مالکیت آقای دکترمحمدرضا سلحشور که 10% می باشد امتیاز اختراع ایشان2/0خواهد بود.

13.     موضوع: در خصوص امتیاز ارزشیابی خانم دکتر شیوا روشن خواه با عنوان "دستگاه تبدیل کننده سلول بنیادی سلول غضروفی توسط میدان الکتریکی"

رای: با توجه به درصد مالکیت خانم دکتر شیوا روشن خواه که 50% می باشد امتیاز اختراع ایشان 1 خواهد بود.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 94/10/13

1. موضوع: درخصوص تعیین رویالتی جهت واگذاری سایت شیمی سنتز به شرکت های عضو مرکز رشد از طریق مزایده

رای: با میزان 3% (3 درصد) رویالتی از فروش ناخالص شرکت برنده مزایده موافقت گردید و مقرر شد میزان اجاره بها بر اساس نظرکارشناس رسمی دادگستری تعیین گردد نحوه پرداخت اجاره بها به این صورت می باشد که 50% (پنجاه درصد) مبلغ اجاره بهای ماهیانه پس از عقد قرارداد با شرکت برنده به صورت ماهانه پرداخت گردد و 100% (صد در صد) مبلغ اجاره بها ماهانه پس از بهره برداری از سایت که که این زمان حداکثر به مدت یکسال از تاریخ عقد قرارداد بیشتر نباشد پرداخت گردد. همچنین مقرر شد که از زمان پرداخت رویالتی توسط شرکت با مقایسه مبلغ رویالتی ومبلغ اجاره بها،مبلغی که بیشتر باشد از طرف شرکت به دانشگاه پرداخت گردد و در هر صورت مبلغ پرداختی به دانشگاه نباید از مبلغ اجاره بها کمتر باشد.

2.موضوع: در خصوص اعتبار پشتیبانی "آقای احمد تاجه میریگ مدیر عامل "شرکت زیست ایمن رازی "به میزان 50/000/000  جهت انجام فازهای عملیاتی برنامه طرح توجیهی

رای:  مقرر شداعتبار فناوری طرح نامبرده پس از تایید کارشناسی آقای دکتر علی مصطفایی پرداخت گردد.

3. موضوع: در خصوص اعتبار پشتیبانی"آقای سعید قنبری" مدیر عامل شرکت"مدیریت بهره برداری داناب غرب" به میزان 50/000/000  جهت انجام فازهای عملیاتی طرح توجیهی

رای: مقرر شد اعتبار فناوری طرح نامبرده پس از تایید کارشناسی آقای دکتر مقداد پیر صاحب پرداخت گردد.

4. موضوع: در خصوص اعتبار پشتیبانی"آقای کمال الدین جعفر منش" مدیر عامل شرکت"پارس ارابه زاگرس" به میزان 50/000/000  جهت انجام فازهای عملیاتی طرح توجیهی

رای: مقرر شد اعتبار فناوری طرح نامبرده پس از تایید کارشناسی آقای مهندس تورج شیرزادیان پرداخت گردد.

5.موضوع: در خصوص اعتبار پشتیبانی"آقای یوسف مرادی میر عزیزی" مدیر عامل شرکت"بیتا افروز دارو" به میزان 50/000/000 جهت انجام فازهای عملیاتی طرح توجیهی

رای: مقرر شد اعتبار فناوری طرح نامبرده پس از تایید کارشناسی آقای دکتر هادی ادیبی پرداخت گردد.

6. موضوع: در خصوص درخواست بنیاد نخبگان جهت بازدید کارکنان و دانشجویان از پارک فناوری سلامت پردیس

رای: موافقت گردید ومقرر گردید جزییات بازدید توسط معاونت محترم تحقیقات ،آقای دکتر امیری و بنیاد نخبگان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

7. موضوع: در خصوص پذیرش شرکت" پویا سامانه پارسیان" به مدیریت"آقای هدایت پویا" در زمینه ارایه مشاوره و آموزش کارآفرینی

رای: موافقت گردید و مقرر شد در مفاد قراردادحق فسخ از جانب دانشگاه ذکر گردد.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 94/12/24

1.موضوع: درخصوص پذیرش آقای" محمد کاظم رشیدی" مدیر عامل شرکت دانش بنیان" شرکت تحقیق و تولید فراورده های طب سنتی نیکا"

رای: مقرر گردید شرکت نامبرده منوط به اخذ استعلام از مرکز رشد همدان مبنی بر عدم عضویت در آن مرکز باشد.

2.موضوع: در خصوص پذیرش" آقای مهرداد میرزایی" مدیر عامل "شرکت الکتروطب" با عنوان طرح" دستگاه فیزیو تراپ قابل حمل با قابلیت ماساژور و طب سوزنی

رای: عضویت شرکت نامبرده مورد موافقت قرار گرفت.

3. موضوع: در خصوص پذیرش "خانم دکتر شهلا میرزایی" مدیر عامل" شرکت رهش داروی نوین"با عنوان طرح "تولید داروهایی با رهایش کنترل شده"

رای: عضویت شرکت نامبرده مورد موافقت قرار گرفت.

4. موضوع: در خصوص پذیرش" آقای تاجه میری" مدیر عامل "شرکت زیست ایمن رازی" با عنوان طرح" طراحی و ساخت دستگاه انکوباتور یخچال دار،شیکردار،با قابلیت کار در شرایط میکروآیروفیلیک و استفاده از مقدار قابل تنظیم گازهای اکسیژن و دی اکسید کربن"

رای: جهت کارشناسی مجدد به خانم دکتر شهلا میرزایی ارجاع شود ودر صورت تایید مورد موافقت قرار گیرد.

5.موضوع: در خصوص درخواست اعتبار فناورانه" آقای رسول مرادی" مدیر عامل "شرکت ستاک پرداز آسیا" با عنوان "طرح ساخت اتوماسیون و  نرم افزارهای مبتنی برفرهنگ غنی ایرانی" به میزان 50/000/000 ریال جهت انجام فازهای عملیاتی برنامه طرح توجیهی

رای: اعطای اعتبار فناوری منوط به استعلام از وزارت متبوع شد.

6. موضوع: در خصوص درخواست اعتبار فناورانه" آقای سعید رضایی" مدیر عامل" شرکت مبتکران فناوریهای کابوک" با عنوان طرح" دستگاه پذیرش بیماران در کلیه مراکز بیمارستانی و درمانگاهی و درمانی" به میزان 50/000/000 ریال جهت انجام فازهای عملیاتی برنامه طرح توجیهی

رای: اعطای اعتبار فناوری منوط به استعلام از وزارت متبوع شد.

7. موضوع: در خصوص محتوای پروپوزال فناوری

رای: تایید گردید.

8.موضوع: در خصوص امتیاز ارزشیابی اختراع" آقای دکتر وحید فرنیا" با عنوان" دستگاه خودکارمواجهه و پسخوراند زیستی"

رای: با توجه به درصد مالکیت آقای دکتر که 100% (صد در صد) می باشد امتیاز اختراع ایشان 2 (دو)می باشد.

9. موضوع: در خصوص امتیاز ارزشیابی اختراع "آفای دکتر کامبیز ورمیرا" با عنوان "فرایندی برای تولید رنگدانه های  کارتنوییدی با استفاده از میکرو ارگانیسم RhodotorulaRubra"

رای: با توجه به درصد مالکیت آقای دکترکه 50% (پنجاه درصد) می باشد امتیاز اختراع ایشان 1(یک)  می باشد.

10. موضوع: در خصوص امتیاز ارزشیابی اختراع "آفای دکتر کامبیز ورمیرا" با عنوان " بیوراکتور جهت تولید رنگدانه های کارتنوییدی"

رای: با توجه به درصد مالکیت آقای دکترکه 50% (پنجاه درصد) می باشد امتیاز اختراع ایشان 1 (یک)  می باشد.

11. موضوع: در خصوص امتیاز ارزشیابی اختراع" آقای دکتر مرتضی صائب" با عنوان" صندلی مخصوص فیزیوتراپی خودکار اندام های تحتانی در معلولان پاراپلژیک "

رای: با توجه به درصد مالکیت آقای دکتر که 80% (هشتاد در صد) می باشد امتیاز اختراع ایشان 6/1 ( یک و شش دهم)  

     می باشد. 

12. موضوع: در خصوص امتیاز ارزشیابی اختراع" آقای دکترمرتضی صائب" با عنوان "طراحی و ساخت دوش ماساژور سری دوش حمام با قابلیت ماساژمکانیکی و شستشوی بدن "

رای: با توجه به درصد مالکیت آقای دکترکه 40% (چهل در صد) می باشد امتیاز اختراع ایشان 8/0 (هشت دهم)می باشد.   

13. موضوع: در خصوص امتیاز ارزشیابی اختراع" خانم دکتر شهلا میرزایی" با عنوان" فرمولاسیون قرص پرو بیوتیک "

رای: با توجه به درصد مالکیت خانم دکتر که 100% (صد در صد) می باشد امتیاز اختراع ایشان 2 (دو) می باشد.

14. موضوع:درخصوص امتیاز ارزشیابی اختراع"خانم دکتر شهلا میرزایی" با عنوان" فرمولاسیون ژل واژینال کلر هگزیدین در درمان عفونتهای قارچی وباکتریایی واژینال"

رای: با توجه به درصد مالکیت  خانم دکترکه 49% (چهل ونه درصد) می باشد امتیاز اختراع ایشان 98/0 ( نود و هشت صدم) می باشد.

 

15. در خصوص امتیاز ارزشیابی اختراع" آقای دکتر روح اله شریفی" با عنوان" پروپ دندانی پالس اکسیمتر"

 رای: با توجه به درصد مالکیت آقای دکترکه 49% (چهل ونه درصد) می باشد امتیاز اختراع ایشان 98/0 ( نود و هشت صدم) می باشد.