مصوبات شورای فناوری دانشگاه 98/1/28

1.        در خصوص تعیین اولویت بندی و اختصاص بودجه به طرح‌های فناورانه (فراخوان نوبت چهارم، بهمن ماه 97)، 9 طرح مورد بررسی قرار گرفته و بررسی دیگر طرح‌ها به جلسه آینده موکول شد. نتایج بررسی طرح‌ها به شرح ذیل اعلام گردید:

·     در خصوص طرح دکتر منصور رضایی با عنوان "بررسی مقایسه‌ا‌ی اثر سدیم والپروات و کپسول گیاهی صداع بر روی سردردهای میگرنی" پیشنهاد گردید چینش تیم اجرایی تغییر یابد و حضور یک متخصص داروسازی سنتی، فارماسیوتیکس یا فارماکوگنوزیست در انجام طرح ضروری به نظر می‌رسد. مطابق نظر داوران، تخصص مجری اصلی متفاوت از حوزه کاری می‌باشد. همچنین فاز اول مطالعات بالینی به عنوان یک طرح تحقیقاتی می‌تواند مطرح شود. طرح با شرایط حاضر مورد پذیرش قرار نگرفت.

·     در خصوص طرح دکتر منصور رضایی با عنوان "بررسی مقایسه ا‌ی اثر کپسول گیاهی مر و دارونما بر روی دردهای دیسمنوره" پیشنهاد گردید چینش تیم اجرایی تغییر یابد و حضور یک متخصص داروسازی سنتی، فارماسیوتیکس یا فارماکوگنوزیست در انجام طرح ضروری به نظر می‌رسد. مطابق نظر داوران، تخصص مجری اصلی متفاوت از حوزه کاری می‌باشد. همچنین فاز اول مطالعات بالینی به عنوان یک طرح تحقیقاتی می‌تواند مطرح شود. طرح با شرایط حاضر مورد پذیرش قرار نگرفت.

·      در خصوص طرح دکتر محمد حسین فرزایی با عنوان "تهیه فرمولاسیون سنتی اکوملیس جهت بیماران مبتلا به افسردگی" مقرر گردید طرح به دکتر داوری نژاد جهت "بررسی در خصوص موثر بودن نسبت به داروهای مشابه و امکان موفقیت در بازار" ارجاع شود و نتیجه داوری درجلسه آتی شورای فناوری دانشگاه مطرح شود. 

·     در خصوص طرح دکتر فخرالدین صبا با عنوان "ساخت نمونه اولیه دستگاه تمام اتوماتیک تعیین گروه خونی، ..." با توجه به وجود دستگاه‌های مشابه در بازار و عدم مقایسه ویژگی‌های این محصول نسبت به دیگر دستگاه‌های موجود در بازار و تولید داخل، طرح ناقص تشخیص داده شد.

·     در خصوص طرح دکتر فرجام گودرزی با عنوان "تولید کیت اندازه‌گیری کینتیکی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز به روش کالریمتری" مقرر گردید پژوهش‌های قبلی مرتبط با طرح ارایه گردد. همچنین قیمت نهایی، عوامل موثر بر آن و قیمت رقابتی توسط مرکز رشد بررسی شود.

·     با طرح دکتر فرجام گودرزی با عنوان "تولید کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم کاسپاز 3/7 (کالریمتری)" بنا به نتایج داوری علمی و مشکلات پیش رو در بازار موافقت نشد.

·     با طرح دکتر فاطمه خادمی با عنوان "تولید سرم جنین گاوی (فاز اول)" با توجه به رقابت در بازار و ورود شرکت های معظم در حوزه تولید موافقت نشد.

·     در خصوص طرح آقای احمد تاجه میری با عنوان " تولید مایکوپروتئین غنی شده با ویتامینD" با انجام طرح در مرحله آزمایشگاهی موافقت شد. طرح پس از اصلاح عملیاتی و هزینه‌ای مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

·     با طرح آقای اکبر فرامرزی با عنوان "تولید ارگانیک چند گونه مهم و استراتژیک گیاهان دارویی همراه با افزایش مواد موثره مهم دارویی" به عنوان طرح فناورانه موافقت نشد و پیشنهاد گردید طرح به سازمان جهاد کشاورزی ارجاع گردد.

2.   دستور العمل اداره انتقال تکنولوژی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بخش‌هایی از دستورالعمل شامل دفتر مالکیت فکری مورد پذیرش قرار گرفت. دستورالعمل های دیگر بخش ها در شورای فناوری آتی مطرح خواهد گردید.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 98/2/4

- در خصوص تعیین اولویت بندی و اختصاص بودجه به طرح‌های فناورانه (فراخوان نوبت چهارم، بهمن ماه 97)، 7 طرح مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی طرح‌ها به شرح ذیل اعلام گردید:

•در خصوص طرح دکتر میثم سیاه منصوری و دکتر هدایت مرادپور با عنوان "تعلیم یار دندانپزشکی" مقرر شد تصویب طرح منوط به ذکر فرآیند توسعه ی فناوری و توسعه ی تجاری در پروپوزال طرح شود. همچنین مجریان ملزم به تعهد تجاری طرح شوند.

• در خصوص طرح دکتر محمدرسول خزاعی و رضا شاهمرادی با عنوان" طراحی و اجرای محتوای الکترونیک (اپلیکیشن) جهت استفاده آموزشی دانشجویان پزشکی" پیشنهاد شد طرح در یک حیطه ی محدود عملیاتی شود. توسعه ی فناوری طرح به صورت طرح تجاری ارائه شده و نظر نهایی منوط به تایید طرح از سوی واحد فناوری اطلاعات دانشگاه شود.

• در خصوص طرح دکتر میترا بختیاری و سجاد سلیمی با عنوان "شبیه سازی ساعد از جسد با فناوری واقعیت مجازی و بررسی اثربخشی آن در آموزش آناتومی" مقرر شد پس از اصلاح طرح فناوری مطابق با نظر داوری، درخواست سرمایه گذاری به همراه طرح کسب و کار به مدیریت توسعه فناوری ارائه شود.

• طرح دکتر کامبیز ورمیرا با عنوان "ساخت دستگاه خودکار تهیه رادیودارو با قابلیت کاهش دوز جذبی پرسنل" جهت داوری مجدد در حیطه‌ی فیزیک پزشکی به دکتر خدامرادی ارائه خواهد شده و نظر نهایی شورا مطابق با نظر داور نامبرده خواهد بود.

• طرح دکتر مسعود شریعتی‌راد با عنوان "طراحی و ساخت دستگاه تشخیص و تعیین تری هالومتان ها در آب" ناقص تشخیص داده شد. طرح مذکور می‌تواند پس از ارائه مواردی همچون حساسیت سیستم، زمان کارایی حسگرها و زمان پایداری سنسور مجددا در فراخوان شرکت داده شود.

• طرح آقای همایون دوستی با عنوان "ترالی اورژانس و ربات خودکار احیای قلبی ریوی" به علت وجود نمونه ی مشابه و شفاف نبودن برتری سیستم طراحی شده نسبت به تجهیزات موجود مورد پذیرش قرار نگرفت.

• طرح دکتر رضا محمدی با عنوان "ساخت ظروف یکبار مصرف زیست تخریب پذیر" در صورت ارائه طرح توجیهی و با تعهد دریافت مجوزهای لازم از سوی سازمان غذا و دارو مورد تایید قرار گرفت.

2- پیشنهاد اختصاص یک سهمیه از طرح فناوری به طرح های ارتباط با صنعت در صورت ارائه درخواست از صنعت، پذیرفته شد.

3- مقرر گردید فناوران دانشگاه که اختراع آنها توسط داور مورد تایید قرار نگرفته است، ضمن پرداخت هزینه داوری به میزان 3 میلیون ریال، درخواست داوری مجدد نمایند.

4- در خصوص درخواست شرکت نیکان اکسیر باختر مبنی بر دریافت تسهیلات جهت شرکت در دومین کنوانسیون بین المللی GBG، با پرداخت مبلغ پانزده و نیم میلیون ریال (معادل یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان) از سهمیه تسهیلات باقیمانده شرکت مذکور موافقت شد.

5- در خصوص استمهال بازپرداخت تسهیلات سه میلیارد ریالی (معادل سیصد میلیون تومان) شرکت نیکان اکسیر باختر، مقرر گردید در صورت پرداخت اجاره بهای معوقه سایت شیمی سنتز به مبلغ 702/470/000 ریال (معادل هفتاد میلیون و دویست و چهل و هفت هزار تومان)، با اعطای مهلت یک ساله‌ی بازپرداخت تسهیلات بعلاوه 4 درصد به عنوان جریمه به کل مبلغ تسهیلات موافقت شود. مطابق با این رای، تاریخ های بازپرداخت 1/2/99، 1/2/1400، 1/2/1401، 1/2/1402 و 1/2/1403 تعیین می‌گردد.

مصوبات شورای فناوری 98/3/1

1- در خصوص طرح آقای ارسلان قنبری با عنوان اتوماسیون جامع اورژانس، با تمدید قرارداد منوط به تائید اجرای طرح  سلامت در دانشگاه توسط واحد فناوری اطلاعات دانشگاه موافقت صورت گرفت. گزارش مربوطه از سوی مدیریت واحد فناوری اطلاعات دانشگاه تا پایان تیر ماه سال جاری دریافت خواهد شد.

2- پیشنهادات ارائه شده از طرف کارگروه دانشگاه نسل سوم ، به صورت زیر پذیرفته شدند:

2 -1- در صورتی که اعضا هیئت علمی ، در طرح تحقیقاتی خود از محصولات فناورانه مورد تایید مدیریت توسعه فناوری   به امتیاز مجری وISI دانشگاه استفاده نمایند، پس از انجام تعهدات طرح تحقیقاتی، به میزان نیمی از امتیاز یک مقاله همکاران طرح افزوده خواهد شد.

2-2- در صورتی که یک دانشجو در دوران دانشجویی و تا سه سال پس از فراغت از تحصیل موفق به تاسیس شرکت فناور و اخذ تاییدیه دانش بنیانی نوپا نوع 1 گردد، مشروط  به مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت با عنوان پایان نامه/ طرح تحقیقاتی، امتیاز پژوهشی به میزان نیمی از امتیاز تاسیس شرکت دانش بنیان توسط اعضای هیات علمی به اساتید راهنما و یک چهارم امتیاز به استاد مشاور پایان نامه/ طرح تحقیقاتی این دانشجو در کارنامه ترفیع پایه اختصاص خواهد یافت . به ازای هر شرکت دانش بنیان تنها یک بار به هر عضو هیات علمی امتیاز تعلق خواهد گرفت.

2-3- اعضا هیئت علمی که به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت های فناور تحت نظر مرکز رشد دانشگاه فعالیت می کنند، می توانند آدرس شرکت را به عنوان افلیشن دوم خود در مقالات علمی اعلام کنند. این فرآیند با هیچکدام از وظایف آموزشی و پژوهشی اعضا هیات علمی در تناقض نبوده و مشمول فرآیندهای تشویقی آتی نیز خواهد گردید.

2-4- مجزا از نتیجه تجاری سازی به ازای هر دستاورد علمی که مورد تایید دفتر انتقال تکنولوژی قرار گیرد معادل یک مقاله اسکوپوس امتیاز در نظرگرفته می شود. امتیاز اختصاص داده شده مطابق با سهم مشارکت به پدیدآورندگان دستاورد علمی اختصاص می یابد.

3- فرآیند توانمند سازی هسته های جدید، مطابق پیوست شماره 1 مصوب شد.

4- فرآیند جدید بررسی طرح های فناورانه مطابق پیوست شماره 2 مصوب شد.

5- اجاره بهای شرکت های مستقر در مرکز رشد و فناوری سلامت، طبق آیین نامه تغییر کرد و 95000 ریال در ازای هر متر مربع در هر ماه تعیین گردید.

 

6- درخواست کاهش رویالتی شرکت فرآورده های طب سنتی نیکا مورد موافقت قرار نگرفت.

7- با درخواست عضویت شرکت های زیر در مرکز رشد و فناوری سلامت موافقت شد:

- شرکت پیشگام  فن گستران کارمیشین با مدیریت آقای دکتر میثم سیاه منصوری با عنوان طرح طراحی و تولید سامانه ی نوین پزشکی و دندانپزشکی

- شرکت زیست مواد فارمد با عنوان طرح تهیه مکمل دارویی تقویت کننده ی سیستم ایمنی بر پایه قارچ گانودرما لوسیدم با مدیریت دکتر درخشان خواه

- شرکت مشاورین انفورماتیک کرمانشاه با عنوان طرح آموزش کارآفرینی با مدیریت مهندس فریاد رازیانی

- هسته ی فناور با عنوان طرح تولید هیدروژل آنتی باکتریال

8- در خصوص درخواست تسهیلات تصمیمات شورا به شرح زیر اخذ شد:

8-1- درخواست آقای فرامرزی مورد پذیرش قرار نگرفت وبا توجه پیشنها آقای سالکی، مقرر شد در جلسه ی مشترکی با ایشان راهکارهایی اندیشیده شود.

8-2- درخواست تسهیلات شرکت الکترو طب مهرداد با توجه به ناقص بودن مدارک ارائه شده، تائید نشد.

8-3- پیرو درخواست شرکت داناب غرب با پرداخت 55 میلیون ریال باقی مانده سقف اعتبار پشتیبانی آن شرکت، پس از  موافقت شد.GBGارائه ی مدارک شرکت درنمایشگاه

8-4- درخواست دریافت  50 میلیون ریال تسهیلات توسط شرکت نیکان اکسیر مورد موافقت قرار گرفت و مقرر شد 35 میلیون ریال مازاد بر سقف اعتبار پشتیبانی، پس از 6 ماه تنفس بازپرداخت شود.

9- با پرداخت اجاره بهای معوقه شرکت نیکان اکسیر به صورت ماهانه 100میلیون ریال موافقت شد.

10- با خروج موفق شرکت نورسا دایان درمان از مرکز رشد و فناوری پس از پرداخت اجاره بها، تسهیلات دریافتی و سایر دیون مربوط به مرکز، موافقت شد.

مصوبات شورای فناوری 98/4/5

1-    رای شورای فناوری دانشگاه در رابطه با فراخوان پنجم طرح‌های فناوری، بصورت زیر اعلام شد:

      i.        طرح "سنتز ماده موثره دارویی دولوکستین هیدروکلراید" ارائه شده توسط شرکت نیکان اکسیر باختر مورد تایید قرار گرفت.

      ii.      بررسی دیگر طرح‌ها جهت ادامه فرایند داوری عودت داده شد. مطابق با نظر شورا، لازم است نظرات داوران به مجریان طرح ابلاغ گردیده و تنها پس از ارائه پاسخ مجری به داوران و صدور رای نهایی داوری، شورای مدیران فناوری بررسی طرح ها را انجام خواهد داد.

2-    در رابطه با بررسی کارنامه فناوری اعضای هیئت علمی پیشنهاد شد شاخص رفع نیاز های ملی و استراتژیک به عنوان بالاترین امتیاز در نظر گرفته شود و امتیازات شاخص های دیگر بر مبنای آن تعیین گردد. جهت انجام اصلاحات لازم، کارنامه به شورای مدیران فناوری ارجاع گردید.

3-    در رابطه با اختصاص بخشی از وب سایت دانشکده‌ها و پژوهشکده‌ها به مبحث فناوری، مقرر گردید در ابتدا قالب این بخش با همکاری واحد فناوری اطلاعات دانشگاه تهیه شود و سپس قالب تهیه شده جهت بارگذاری اطلاعات در اختیار دانشکده‌ها قرار گیرد.

4-    با توجه به فعالیت موازی نسبت به مسئولیت ارتباط با صنعت دانشگاه، با پیشنهاد ایجاد جایگاه "مدیر ارتباط با سازمان‌ها" موافقت نگردید.

5-    با پیشنهاد ایجاد شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و لینکدین موافقت شد.

6-     با پیشنهاد ایجاد بانک اطلاعاتی وضعیت شغلی فارغ التحصیلان دانشگاه موافقت شد. مقرر گردید امکان سنجی اجرا و قالب این بانک اطلاعاتی توسط واحد فناوری اطلاعات دانشگاه پیگیری و تهیه شود.

7-    پیشنهاد مرکز رشد فناوری سلامت در رابطه با عملکرد شرکت‌های عضو در سالیان مختلف با اصلاحاتی پذیرفته شد.

       i.    ارائه نمونه اولیه ی تکمیل شده به عنوان یک شرط در پایان مرحله ی پیش رشد پیشنهاد گردید. همچنین مقرر گردید مدت زمان مرحله پیش رشد به تشخیص شورای فناوری، تا یکسال افزایش یابد.

       ii.   مقرر شد در زمان پذیرش شرکت‌ها دریافت کد اقتصادی به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود.

      iii.   الزام گردید که شرکت‌های عضو پس از پایان سال اول اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه داده و چشم انداز مشخصی نسبت به فعالیت شرکت در سال‌های آینده داشته باشند.

8-    با توجه به گزارش ارائه شده در رابطه با عملکرد شرکت‌های غیرفعال عضو مرکز رشد، مقرر گردید در صورتی که این شرکت ها تغییری در شرایط فعالیتی خود ایجاد ننمایند، عضویت آنها در مرکز رشد فناوری سلامت لغو گردد. هر شرکت در صورت تمایل به ادامه عضویت، می‌تواند درخواست خود را به مرکز ارائه دهد.

9-    با درخواست آقای دکتر بابک بیگ‌پور مبنی بر اختصاص امتیاز یک ثبت اختراع به ابزار تهیه شده در زمینه ساخت "نگهدارنده پروب و گهواره مخصوص" موافقت گردید.

10-       در رابطه با پرداخت باقیمانده ی تسهیلات:

      i.    با درخواست شرکت نیکان اکسیر باختر جهت دریافت 30 درصد باقیمانده تسهیلات طرح پلت تامسولوسین موافقت شد.

     ii.   با درخواست شرکت داناب غرب جهت دریافت 30 درصد باقیمانده تسهیلات 100 میلیون تومانی موافقت شد. همچنین با پرداخت تسهیلات 50 میلیون تومانی به این شرکت، مشروط به قید شرط "ارائه فاکتور فروش محصولات" در قرارداد تسهیلات، موافقت گردید.

11-       طی گزارش مدیریت فناوری دانشگاه نتایج طرح های فناوری اعلام شد. مطابق با مستندات ارائه شده، پایان طرح‌های معرفی شده مورد تایید قرار گرفت.

      i.      فناوری: روغن کرمانشاهی پروبیوتیک-مجری: آقای احمد تاجه میری

      ii.     فناوری: کرم الیووهانی نیکا-مجری: شرکت طب سنتی نیکا

      iii.    فناوری: پرامی پکسول دی هیدروکلراید-مجری: شرکت نیکان اکسیرباختر

      iv.    فناوری: دونپزیل هیدروکلراید-مجری: شرکت نیکان اکسیرباختر

 

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 98/4/26

1-    شیوه نامه‌ی حمایتی تشویقی مرکز رشد فناوری بررسی و با انجام اصلاحاتی طبق پیوست شماره 1، پذیرفته شد.

2-    پیشنهادات ارائه شده بررسی شد:

2-1- پیشنهاد اعطای 30 درصد از مجموع 60 درصد  امتیازات الزامی کارنامه پژوهش و فناوری ترفیع پایه اعضای هیئت علمی با توجه به شاخص های فناوری پذیرفته شد و مقرر شد معیار‌های مناسب جهت امتیاز دهی مجزا از کارنامه‌ی فناوری انتخاب شود. پیشنهاد گردید شیوه نامه ی پایه‌های تشویقی و کاهش زمان لازم جهت ارتقاء با توجه به دست آورد های فناورانه ی اساتید، توسط مدیریت فناوری تهیه شود.

2-2-  با پرداخت کل اعتبار پشتیبانی در راستای کمک به واحدهای فناور و در اجرای برنامه ها و پرداخت هزینه هایی از قبیل: اجاره بهای دفتر کار، هزینه‌ی ثبت اختراع، هزینه ی ثبت شرکت و اخذ کد اقتصادی، تبلیغات و بازاریابی، حضور در نمایشگاه ها و... با تائید مدیر فناوری دانشگاه در ابتدای دوره به واحد فناور موافقت شد.

2-3-مقرر گردید در صورتی که فناور در قالب دستور العمل حمایت از طرح های فناورانه درخواست حمایت از توسعه ی یک فناوی را پس از ساخت نمونه اولیه ی آن داشته باشد، بتواند پیشنهاد خود را در قالب فرم پروپوزال یک صفحه‌ای مطابق فایل پیوست2 ارائه دهد و در صورت موافقت اولیه‌ی شورای فناوری، پس از دریافت تائیدیه‌های لازم اعتبار مرتبط را دریافت نماید. در صورت عدم دریافت تائیدیه ها و تامین نشدن نظر شورای فناوری، دانشگاه تعهدی در قبال پرداخت اعتبارات نخواهد داشت.

3-    با تبدیل وضعیت هسته های فناور زیر به شرکت عضو مرکز رشد فناوری سلامت موافقت شد :

آقای کیانوش خاموشی مجری طرح "تولید فورسپس دندانپزشکی با قابلیت تعویض دهانه "

خانم حسنا ستوده کیا مجری طرح" آزمایشگاه آنلاین"

در رابطه با عنوان طرح آزمایشگاه آنلاین، پیشنهاد شد اسم جدیدی انتخاب گردد که گویای فعالیت هسته باشد.

4-    در خصوص درخواست تسهیلات شرکت ها به شکل ذیل تصمیم گیری شد:

4-1- درخواست شرکت نیکان اکسیر باختر مبنی بر دریافت تسهیلات جهت گواهینامه ی ایزو، با توجه به تائیدیه ی دانش بنیانی شرکت، پیشنهاد شد از حمایت های صندوق شکوفایی و نوآوری استفاده شود. پس از مشخص شدن نتیجه، بخشی از هزینه ی باقیمانده طبق شیوه نامه‌ی حمایتی پیوست شده،  از طرف مرکز رشد فناوری سلامت تعیین و پرداخت خواهد شد.

4-2- در رابطه با درخواست تسهیلات شرکت پارس ارابه زاگرس جهت توسعه ی خط تولید، هماهنگی جهت استفاده از تسهیلات موجود معاونت علمی ریاست جمهوری با پارک علم و فناوری صورت خواهد گرفت.

5-    به علت غیر فعال بودن شرکت های الکترو طب مهرداد و سلامت کاویان با خروج آنها از مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه موافقت شد. همچنین شرکت الکترو طب مهرداد ملزم به بازپرداخت مبلغ 25/000/000 ریال (معادل دومیلیون و پانصد هزار تومان) اعتبار خدمات پشتیبانی برابر مفاد آیین نامه مالی مرکز رشد فناوری سلامت می‌باشد که از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه در سال 95 دریافت نموده است. با لحاظ نمودن بند 6-6 آیین نامه مالی مرکز رشد، اداره مالی معاونت تحقیقات و فناوری چگونگی قسط‌بندی بدهی شرکت را تعیین خواهد نمود.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 98/5/28

1-    در این جلسه قراردادهای منعقد شده مابین مرکز رشد فناوری سلامت جهت تشکیل شبکه خدماتی با شرکت‌های همکار تلاش گستران کامبادن، جهان زر کاوان، سفیر ترجمان الیپی، کسب و کار زانیار و کارشناس رسمی حسابداری جهت خدمات حسابداری بررسی گردید و با تعرفه‌های ارائه شده مورد تایید قرار گرفت.

2-    هسته‌ فناور "طرح تولید کیت شیمیایی جهت تشخیص ناخالصی در مواد غذایی طبیعی" به مدیر عاملی آقای دکتر مسعود شریعتی راد به شرکت فناور با نام "میزان حسگر ساز" وهسته فناور با طرح "نگهدارنده درپوش کانکتور انتهایی میکروست قابل جایگذاری مجدد پس از  تزریق دارو" به مدیر عاملی خانم سپیده امیری، به شرکت فناور با عنوان فرهور طب یارا سپید تبدیل شدند.

3-     با توجه به اتمام فرصت نه ماهه دوره پیش رشد، با تمدید دوره پیش رشد هسته‌های زیر به مدت سه ماه موافقت شد.
هسته با عنوان "طرح تولید محصولات آرایشی وبهداشتی" مجری خانم شهلا کرانی

 هسته با عنوان "طرح تونیک تقویت کننده رنگ طبیعی مو" مجری آقای یحیی مرادی

هسته با عنوان "طرح دستگاه تشخیص لاپاراسکوپی پرتابل" مجری آقای دکتر بهنام رضا مخصوصی

4-    درخواست هسته‌ها و شرکت‌های متقاضی جهت عضویت در مرکز رشد فناوری سلامت بررسی شده رای شورا بصورت زیر اعلام گردید:

·        با عضویت هسته فناور آقای دکتر هیوا محمدی با طرح "طراحی، توسعه و معرفی اپلیکیشن رشد کودک" موافقت شد.

·        با عضویت هسته فناور آقای دکتر امیر شیانی با طرح "فرآوری غذایی و دارویی از صمغ درخت ون" پس از معرفی تیم همکار، اعلام چشم انداز شرکت و تعیین دقیق حوزه فعالیت منوط به تایید سرکار خانم دکتر معصومه خان احمدی، موافقت گردید.

 

·        با عضویت هسته فناور آقای دکتر امین گلشاه با عنوان طرح "شبکه اطلاع‌رسانی بهداشت و سلامت دهان و دندان" موافقت شد.

·        در مورد شرکت فناور شرکت سپهرگسترزاگرس با طرح "تولید اپلیکیشن موبایلی مدیریت مطب، درمانگاه و کلینیک" موافقت شد.

5-    قراردادهای ارتباط با صنعت فناوران دانشگاه بررسی شده و بصورت زیر اعلام رای گردید:

·        جهت طرح "تولید کباب لقمه فراسودمند" مابین آقای دکتر احسان صادقی و شرکت فرآورده های گوشتی آفرین باختر با پرداخت 5% حق بالاسری دانشگاه موافقت گردید.

·        جهت طرح "مزوتراپی لثه در کاهش التهاب و درمان بیماری‌های لثه" مابین سرکار خانم دکترزهرا سهرابی و شرکت کاج دارو غرب، با توجه به آنکه شرکت طرف قرارداد تعهد نموده است که هزینه طرح را صرف خرید مواد و تجهیزات مورد نیاز طرح نماید، مقرر گردید نامه دریافت مواد مورد نیاز طرح از سوی مجری طرح دریافت شود.

6-     مقرر گردید فرایند تعیین دریافت حق بالاسری طرح‌های ارتباط با صنعت توسط جناب آقای دکتر علیرضا سالکی تدوین شده و جهت بررسی در شورای فناوری آینده طرح گردد.

7-    در ادامه بررسی طرح‌های فناوری فراخوان چهارم که مطابق با رای شورای فناوری مورخ 4/2/98 نیاز به اقدامات تکمیلی بود بصورت زیر تصمیم گیری شد:

·        طرح آقای دکتر میثم سیامنصوری با عنوان "طراحی و اجرای فناوری واقعیت مجازی جهت کاربردهای آموزشی در دندانپزشکی" مطابق با طرح کسب و کار ارائه شده مشروط به فروش 4 عدد از محصول فناوری تا پایان قرارداد در سال اول و استخدام یک نفر در شرکت فناوری مرتبط مورد موافقت قرار گرفت.

·        طرح آقای رضا شاهمرادی با عنوان "آموزش الکترونیک پزشکی بالینی 15 بیماری شایع داخلی در کشور" پس از مشورت با مسئول فناوری اطلاعات دانشگاه، مطابق با طرح کسب و کار ارائه شده مشروط بر فروش 100 نسخه از نرم افزار یا عضویت 100 نفر و ارائه مستندات مالی مربوطه و همچنین استخدام یک نفر، مورد موافقت قرار گرفت.

8-    در ادامه بررسی طرح‌های فناورانه فراخوان پنجم که مطابق با رای شورای فناوری تاریخ 4/2/98 جهت ارائه فرصت بیشتر به مجریان، بررسی ها با این شورا موکول شده بود تصمیمات بصورت زیر اخذ شد:

·              اعلام رای جهت طرح "تولید پماد آلوئه ورا- سیلدنافیل" با توجه به درخواست مجریان به فراخوان ششم موکول گردید.

·            طرح "تولید هیدروژل آنتی باکتریال" فاقد نوآوری لازم تشخیص داده شد.

·            طرح "تولید نمونه اولیه ماست پریبیوتیک غنی شده با اینولین و روی"، با توجه به ضرورت ارائه اطلاعات اثرات تغذیه‌ای به عنوان طرح پژوهشی شناخته شد. همچنین با نظر شورا، تناقض موجود در رابطه رقابت عناصر روی و کلسیم و از سوی دیگر اشکال ناشی از هزینه بالای کپسوله کردن از سوی مجری به شکل مناسبی پاسخ داده نشده است و در نهایت با پذیرش طرح موافقت نگردید.

·            اعلام رای در رابطه با طرح "ساخت دستگاه فشار منفی مورد استفاده در درمان زخم" منوط به اعلام نیاز داخلی از سوی اداره تجهیزات پزشکی و مشروط به دریافت تاییدیه اداره ی تجهیزات پزشکی کشور به عنوان ناظر پروتوتایپ، قابل اجراست.

·            طرح "تولید کیت اندازه گیری فعالیت آنزیم کاتالاز برمبنای کالریمتری به روش purpeld" مطابق با پروپوزال ارائه شده، مشروط به فروش 40 عدد کیت در پایان یک سال موافقت شد.

·           طرح "طراحی و ساخت دستگاه تشخیص بلادرنگ (برخط) غلظت اتانول در صنعت تولید الکل و تخمیر" با توجه به لزوم دستیابی به اطلاعات پایه‌ای، ماهیت طرح پژوهشی تشخیص داده شد و با پذیرش طرح موافقت نگردید.

·           طرح "فورسپس دندانپزشکی با قابلیت تعویض دهانه" با توجه به مخالفت داوران مبنی بر غیرعملیاتی بودن طرح مورد موافقت قرار نگرفت.

طرح "ساخت دستگاه تمام اتوماتیک برای تعیین گروه خونی ABO تعیین Rh کراس مچ و آنتی بادی اسکرینگ" مشروط به دریافت تاییدیه اداره تجهیزات پزشک

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 98/7/10

1-   در این جلسه طرح های فناورانه فراخوان ششم بررسی شدند و با توجه به نتایج داوری ایده شو، به صورت زیر تصمیم گیری شد.

1-1          با طرح "طراحی و تولید کیت شناسایی هلیکوباکتر پایلوری بر مبنای تکنیک تکثیر هم دمای وابسته به حلقه" مشروط به اخذ مجوز و فروش محصول یا دانش فنی موافقت شد.

1-2          با طرح "اپلیکیشن مواد آزمایشگاهی" با توجه به نظر داوران موافقت نشد.

1-3          با طرح "ساخت ویلچر برقی" جهت حمایت از ساخت با استفاده از خدمات برون سپاری شده و تا سقف 10 میلیون تومان مشروط به ارائه یک نمونه ویلچر برقی با عملکرد مناسب موافقت شد.

2-   در خصوص پیشنهادات مطرح شده به شکل زیر تصمیم گیری شد:

2-1           با پیشنهاد دریافت چک به جای سفته جهت تضمین تسهیلات فناوران و اعضای هیئت علمی موافقت شد.

2-2          در خصوص پیشنهاد نهاد ترویجی نانو فناوری دانشگاه در رابطه با بازدید از دوازدهمین نمایشگاه فناوری نانو با پرداخت نیمی از مبلغ پیشنهادی به میزان 2 میلیون و پانصد هزار تومان و پس از حمایت معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی دانشگاه به همین میزان موافقت شد.

3-   تعرفه‌های پیشنهادی شرکت پیشبران خدمات فناوری یاسان بررسی شده و مورد موافقت قرار گرفت.

4-   در خصوص پذیرش طرح ها و عضویت فناوران به صورت زیر تصمیم گیری شد:

4-1          طرح  آقای مهندس سعید شیخه پور، مدیر عامل شرکت پیشبران بذر و نهال با عنوان "راه اندازی خط تولید سیب زمینی بذری کلاس الیت و A "غیر مرتبط با حوزه سلامت تشخیص داده شد و حمایت از اجرای طرح مورد تایید قرار نگرفت.

4-2          با پذیرش هسته فناور آقای محمدعلی محبت با عنوان طرح "سامانه ی مراقبت از سالمندان" موافقت گردید.

4-3          با پذیرش هسته فناور آقای دکتر کیومرث شرفی با عنوان طرح " تولید دستگاه تصفیه آب آشامیدنی قابل حمل (بدون نیاز به برق و مواد شیمیایی) برای زمان بحران و شرایط نامتعارف " موافقت شد.

4-4          با پذیرش هسته فناور آقای دکتر خلیل صفایی با عنوان طرح " برندسازی و ایجاد سامانه آنلاین فروش روغن حیوانی کرمانشاهی تولید شده توسط عشایر و سایر دامپروران استان " به دلیل عدم توجیه اقتصادی و نداشتن تسلط کافی بر جنبه های فنی موافقت نشد.

4-5          با پذیرش شرکت وفا دارو پارسیان به مدیر عاملی آقای دکتر وحید ضیایی با عنوان طرح "سنتز اسید فوماریک ماده‌ای با کاربرد بسیار در صنایع غذایی و دارویی" موافقت شد.

5         در رابطه با طرح فناور شماره 76968/600 آقای دکتر احسان صادقی با موضوع "تولید نسخه اولیه فراورده گوشتی ..." مقرر گردید که با توجه به نتایج آزمایش تحویل داده شده، از معاونت محترم غذا و داروی استان استعلام گردد و در صورت تایید آن معاونت مبنی به تولید فراورده گوشتی با مشخصات ذکر شده، اتمام طرح مورد تایید بوده و نیازی به طرح مجدد در شورای فناوری نمی باشد.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 98/7/28

1.      فرایند جذب شرکت‌ها و هسته‌های جدید در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه بصورت زیر تصویب شد:

·        درخواست متقاضیان عضویت از سوی مرکز رشد فناوری سلامت به مدیر فناوری دانشکده/پژوهشکده مربوطه ارجاع شود.

·        مدیر فناوری دانشکده/پژوهشکده طی بررسی درخواست متقاضی و در صورت تایید امکان اجرای طرح، راهنمایی لازم جهت تهیه مدل کسب و کار را انجام خواهد داد.

·        در راستای تهیه مدل کسب و کار، مشاوره لازم از همکاران معاونت غذا و دارو اخذ خواهد شد.

·        در صورت تایید مدیر فناوری دانشکده/پژوهشکده، مدل کسب و کار به شورای فناوری دانشگاه ارجاع داده خواهد شد.

·        در صورت تایید طرح در شورای فناوری دانشگاه، عضویت مسجل می گردد.

2.      حق الزحمه ی مشاوره جهت مدیر فناوری دانشکده در ازای هر عضو جدید معادل داوری یک پروپوزال در نظر گرفته شود.

3.      جهت حضور شرکت های فناور عضو در نمایشگاه های تجاری بصورت زیر مقرر گردید:

·        شرکت های متقاضی درخواست خود را جهت حمایت به مرکز رشد فناوری سلامت ارائه دهند.

·        حمایت های مرکز شامل اجاره غرفه و غرفه آرایی خواهد بود. میزان حمایت شامل 70% هزینه مطابق با فاکتور رسمی نمایشگاه خواهد بود.

·        در صورتی که بیشتر از یک شرکت درخواست اجاره یک غرفه در نمایشگاه را داشته باشند، یک شرکت می تواند متولی انجام امور اداری و عملیاتی غرفه شده و از حمایت های بیشتر مرکز بهره مند شود. شرکت متولی به ازای هر شرکت دیگر از 5% حمایت بیشتر بهره مند خواهد شد.

·        انتخاب شرکت متولی براساس شاخص های تعیین شده توسط مرکز رشد فناوری سلامت صورت خواهد گرفت.

4.      جهت بررسی عملکرد دانشگاه در حوزه فناوری،.شاخص های زیر پیشنهاد گردید.

-     تعداد شرکت های فناور

-     تعداد  شرکت های دانش بنیان

-     تعداد نمونه محصول فناوری تولید شده

-     فروش دانش فنی/محصولات فناورانه

-     تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت

-     تعداد اشتغال واحدهای فناور

-     تعداد اختراعات ثبت شده

5.      با درخواست آقای احمد تاجه میری مدیر عامل شرکت زیست ایمن رازی جهت انصراف از درخواست قبلی ایشان که در شورای فناوری1/12/1397 دانشگاه مورد تایید قرار گرفته بود، موافقت شده و تسهیلات 50 میلیون ریالی ارائه شده، به عنوان بدهی شرکت باقی ماند.

6.      با درخواست آقای دکتر مصطفایی به عنوان مدیر عامل شرکت فراورده های زیستی رازی فراطب مبنی بر تعویق یکساله ی دوره ی اخذ رویالتی موافقت شد و شروع تاریخ اخذ رویالتی از31/2/99 تعیین گردید.

7.      تایید درخواست آقای رضا شاهمرادی مبنی بر پرداخت 70 درصد از اعتبار طرح فناورانه با عنوان "آموزش الکترونیک 15 بیماری شایع داخلی در کشور" در قسط اول منوط به ارائه ی جدول هزینه و پیش فاکتور لازم و تائید توسط جناب آقای مهندس پاک نیا به عنوان مسئول واحد IT  دانشگاه گردید.

8.      با درخواست آقای دکتر گودرزی درخصوص پرداخت قسط دوم تسهیلات طرح فناورانه با عنوان "تولید کیت اندازه‌گیری کینتیکی فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز به روش کالریمتری (UV)" موافقت شد.

9.      تعرفه های پیشنهادی شرکت تدبیر تجارت دال کورد بررسی شده و همکاری این شرکت با مرکز رشد فناوری سلامت مورد تائیید قرار گرفت.

10.  با توجه به مکاتبه صورت گرفته از سوی اداره تجهیزات پزشکی استان به شماره 98/د/15326، اتمام موفق پروژه‌ی شرکت فراورده‌های زیستی رازی فراطب به مدیر عاملی آقای دکتر مصطفایی مورد تایید قرار گرفت.

11.  درخصوص نامه‌ی صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز به شماره 603 مورخ 16/2/1398 مبنی بر پایان قرارداد شماره‌ی 1291 مورخ 28/12/92 ، گزارش پایان طرح بررسی شد و با استرداد تضامین مربوط به طرح "تولید دانش فنی سنتز ماده اولیه ی پرامی پکسول" موافقت شد.

12.  خروج موفق شرکت ابزار سازان بشیر به مدیر عاملی آقای حسن بشیری  و شرکت ستاک پرداز آسیا  به مدیر عامل آقای رسول مرادی مورد تایید قرار گرفت. همچنین شرکت ستاک پرداز آسیا متعهد به بازپرداخت 50 میلیون ریال تسهیلات دریافتی گردید.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 98/9/27

1-     درخصوص پذیرش هسته های فناور به شکل زیر تصمیم گیری شد:

1-1-         با پذیرش هسته فناور آقای رضا شاهمرادی با عنوان طرح "آموزش الکترونیک پزشکی بالینی 15 بیماری شایع داخلی در کشور" موافقت شد.

1-2-         با پذیرش هسته فناور آقای یاسر صالح آبادی با عنوان طرح "تولید حیوانات آزمایشگاهی" موافقت شد. پیشنهاد شد هنگام تبدیل هسته به شرکت یک دکتر دامپزشک با تیم همکاری کند.

1-3-         با پذیرش هسته فناور خانم شیرین شجاعی با عنوان طرح "تسهیل گر گردشگری سلامت (توریسم پزشکی)" موافقت شد.

1-4-         در خصوص پذیرش شرکت گیتی گشت کاردو به مدیر عاملی آقای محمد علی صالحیان با عنوان طرح "طراحی اپلیکیشن و سایت جامع گردشگری سلامت کرمانشاه" مقرر شد شفاف سازی در رابطه طرح عملیاتی و همچنین میزان و منابع مالی اجرای طرح صورت گیرد. پس از ارائه اطلاعات لازم، بررسی مجددا در شورای فناوری صورت خواهد گرفت.

1-5-         با پذیرش شرکت آسان درمان بهار به مدیر عاملی خانم حسنی ستوده کیا و عنوان طرح "خدمات پرستاری در منزل" موافقت شد.

2-       درخواست مورخ 25/9/98 آقای احمد تاجه میری مدیر عامل شرکت زیست ایمن رازی مبنی بر تغییر عنوان طرح آن شرکت با عنوان طراحی انکوباتور شیکردار با طرح جدید "تولید مایکو پروتئین غنی شده با ویتامین D" مورد بررسی قرار گرفته و مرکز رشد فناوری سلامت موظف گردید نسبت به امکان اجرای طرح و حفظ امنیت غذایی فراورده ذکر شده از معاونت غذا و دارو استعلام نماید و تنها در صورت تایید معاونت، تغییر عنوان طرح مورد پذیرش خواهد بود.

3-       در خصوص درخواست شماره الف-352-98 مورخ 10/9/98 شرکت نیکان اکسیر باختر مبنی بر استفاده از تسهیلات مرکز رشد جهت حضور در نمایشگاه ایران فارما2020 مقرر شد مطابق با شیوه نامه مصوب شورای فناوری 28/7/98، مقرر گردید طی جلسه ای مشترکی با دیگر شرکت‌های دارویی عضو مرکز رشد که متقاضی استفاده از این تسهیلات هستند هماهنگی لازم صورت گرفته و درخواست مشترک مجددا در شورای فناوری مطرح گردد.

4-       در خصوص قرارداد ارائه خدمات آقای دکتر بهرنگ شیری، عضو هیات علمی دانشکده داروسازی به آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو به شماره 30712/687/د مورخ 29/3/98، مقرر شد در صورت تایید پرداخت هزینه‌های مربوط به استفاده از تجهیزات دانشگاه در سامانه آزمایشگاه مجازی دانشگاه، بدون برداشت سهم دانشگاه، تمامی وجه پرداختی از سوی معاونت غذا و دارو به نامبرده تعلق گیرد.

5-       با درخواست شرکت سفیر ترجمان الیپی به مدیر عاملی آقای حمید مرادی مبنی بر دریافت اعتبار پشتیبانی خرد به مبلغ 8 میلیون تومان موافت شد.

6-       تعدادی از طرح های فناورانه ارجاع شده به شورا مورد ارزیابی قرار گرفته و بصورت زیر اعلام رای صورت گرفت. در رابطه با طرح های تک صفحه‌ای مطابق با مصوبه شورای فناوری مورخ 26/4/98، تنها پس از تولید فناوری و حصول شرایط تعیین شده شورا، امکان پرداخت هزینه طرح وجود خواهد داشت. بررسی دیگر طرح ها به شورای آتی موکول گردید:

6-1-         طرح تک صفحه‌ای آقای دکتر صالح صالحی ذهابی با عنوان" فانتوم کنترل کیفی دستگاه های سونوگرافی تشخیصی" مشروط به کسب مجوز نهایی از اداره ی استاندارد مورد موافقت قرار گرفت.

6-2-         طرح تک صفحه‌ای آقای دکتر امیر شیانی با عنوان "دستکش اسپایدر" مشروط به دریافت مجوز از اداره تجهیزات پزشکی مورد موافقت قرار گرفت.

6-3-         طرح فناورانه آقای نیما حاجیان با عنوان "آینه دندانپزشکی تمیز شونده با قابلیت ساکشن ترشحات و بخارات اضافی و تغییر زاویه " مشروط به دریافت مجوز از اداره ی تجهیزات پزشکی مورد موافقت قرار گرفت.

6-4-         طرح فناورانه آقای دکتر احسان صادقی با عنوان "بستنی پروبیوتیک غنی شده با ویتامین D با کالری کاهش یافته" مشروط به تایید معاونت غذا و دارو و فروش دانش فنی مورد تایید قرار گرفت.

6-5-         طرح فناورانه آقای دکتر علیرضا عبدی با عنوان "طراحی و ساخت دستگاه حرکت دهنده پا برای جلوگیری از افتادگی پا در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه" منوط به دریافت مجوز از اداره ی تجهیزات پزشکی مورد موافقت قرار گرفت.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 98/10/18

1- با درخواست عضویت شرکت‌های زیر در مرکز رشد فناوری سلامت موافقت به عمل آمد:

1-1-       شرکت گیتی گشت کاردو به مدیرعاملی آقای محمد علی صالحیان با عنوان طرح "طراحی اپلیکیشن و سایت جامع گردشگری سلامت کرمانشاه"

1-2-      شرکت محصولات غذایی چوپر به مدیرعاملی آقای جواد امیریان با عنوان طرح "عسل قاشقی". در رابطه با درخواست این شرکت، توصیه گردید که از توان متخصصان دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی جهت افزایش نوآوری شرکت (بطور مثال در استفاده از قاشق‌های قابل بازیافت یا خوراکی) استفاده شود.

2-              پیرو اعلام نظر کارشناس رسمی دادگستری به شماره 21338 تاریخ 25/9/98در خصوص اجاره فضای آزمایشگاهی تحت مدیریت مرکز رشد فناوری سلامت، شورای فناوری با توجه به رویکرد حمایتی خود، هزینه برابر با فضای اداری را پیشنهاد داد (100/000ریال به ازای هر متر). لازم است این رای شورا تحت نظارت دفتر حقوقی دانشگاه با مفاد قانونی آیین نامه مالی مرکز رشد فناوری سلامت انطباق داده شود.

3-             در رابطه با واگذاری فضای آزمایشگاهی مورد اشاره در بالا، فرایند واگذاری با نظارت دفتر حقوقی دانشگاه صورت گیرد. در صورت عدم نیاز به فرایند استعلام مزایده، شورای فناوری با درخواست واگذاری به شرکت رهش داروی نوین موافقت و با درخواست شرکت کیا زیست مخالفت گردید.

4-              در رابطه با طرح‌های باقیمانده از فراخوان هفتم طرح‌های فناورانه به شکل زیر تصمیم گیری شد:

4-1-در رابطه با طرح فناورانه دکتر آوات طاهر پور با عنوان "سنتز و تولید سیکلام"به مبلغ 300/000/000 ریال (معادل سی میلیون تومان) با توجه به آنکه سیکلام عمدتا جهت تولید ماده اولیه داروی موزوبیل مورد استفاده قرار خواهد گرفت، مشروط به اخذ پروانه ساخت و یا تایید CTD داروی موزوبیل از سوی سازمان غذا و دارو با طرح موافقت گردید.

4-2-    طرح فناورانه آقای دکتر آرمین دادگر با عنوان "سنتز ماده موثره دارویی ایمیکویمود" به مبلغ 300/000/000 ریال (معادل سی میلیون تومان) مشروط به تایید CTD توسط سازمان غذا و دارو مورد موافقت قرار گرفت.

4-3-   طرح فناورانه آقایان دکترکیومرث شرفی، دکتر امیر کیانی، دکتر نظیر فتاحی و آقای مهندس هوشمند شرفی با عنوان"ساخت نمونه نیمه صنعتی دستگاه تصفیه پیشرفته آب آشامیدنی پرتابل" به مبلغ 260/000/000 ریال (معادل بیست و شش میلیون تومان) مشروط به دریافت تاییدیه از سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و دریافت مجوزهای تولید مورد موافقت قرار گرفت. 

4-4-   طرح فناورانه"ساخت دو محصول دارویی هیدروژل و ویال تزریقی (دبریدمان گیاهی) بر پایه اکتینیدین میوه کیوی جهت استفاده در بهبود زخم سوختگی و جراحی های پیوند پوست" آقایان دکترعلی مصطفایی دکترعلی ابراهیمی و آقای احمد تاجه میری، علی رغم پاسخدهی چندباره مجریان محترم با توجه به عدم موافقت داوران مورد تایید قرار نگرفت.

4-5-   طرح فناورانه "تولید چربی ساختاری با استفاده از شیر تقویت یافته با مایکوپروتئین" آقای احمد تاجه میری، با توجه به اشکالات علمی وارده از سوی داوران محترم در رابطه با امکان تولید سم در محصول و ناتمام بودن طرح فناورانه مشابه با عنوان مایکوپروتئین غنی شده با ویتامین D تحت نظارت آقای تاجه میری، مورد موافقت قرار نگرفت.

4-6-    طرح فناورانه آقای امیر شیانی با عنوان "استخراج مایع تربانتین از صمغ درخت ون" با توجه به ضعف علمی مورد اشاره داوران، مورد موافقت قرار نگرفت.

4-7-   طرح فناورانه آقای دکترفرجام گودرزی  با عنوان "تولید کیت اندازه گیری ظرفیت تام آنتی اکسیدانی به روش CUPRAC در تمام نمونه های بیولوژیک" با توجه به عدم تایید داوران، مورد موافقت قرار نگرفت.

4-8-   طرح فناورانه‌آقایان‌: دکترعبدی، دکتر ورمیرا، ترابی و قنبریبا عنوان"ساخت دستگاه خودکار ماساژور شکمی به منظور بهبود فعالیت روده ای بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه" بررسی شد و مورد موافقت قرار نگرفت.

4-9-    طرح فناورانه آقای جمشید رضایی با عنوان "طراحی و ساخت وای فای دیتالاگر هوشمند 4 سنسوره ویژه پایش کالاهای سلامت محور  در سطح ملی" بررسی شد و مورد موافقت قرار نگرفت.

5-              با برون‌سپاری خدمات ارزیابی شرکت های عضو مرکز رشد فناوری سلامت به شرکت‌های خصوصی موافقت گردید.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 98/11/7

 1- قرارداد طرح فناورانه سرکار خانم دکتر معصومه عباسی به شماره67126/600 تاریخ 2/10/97با عنوان"سنجشگر انقباضات رحم در دوران بارداری" مورد پایش قرار گرفت. با توجه به تاخیر مجری نسبت ارائه تعهدات، مقرر شد مجری محترم گزارش پیشرفت طرح را طی یک هفته کاری به مدیریت توسعه فناوری ارائه نماید تا در شورای فناوری آتی مورد بررسی قرار گیرد. در غیراینصورت مطابق با بند 12 قرارداد اقدام شود.

2- در خصوص پذیرش شرکتهای متقاضی عضویت در مرکز رشد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

2-1-      با عضویت شرکت" تولیدی باند و گاز پزشکی سهراب طب" به مدیرعاملی آقای مهربان سهرابی به شکل R&D موافقت شد.

2-2-      با عضویت شرکت "کالا گستران میمنت" به مدیر عاملی آقای محسن میمنت آبادی منوط به رعایت حقوق مالکیت فکری طرح "تولید ژل کلروهگزیدین" موافقت گردید.

2-3-      با عضویت شرکت "ایده آل تشخیص آتیه" به نمایندگی آقای دکتر رضا جوانمردی منوط به عدم عضویت در سایر مراکز حمایت فناوری موافقت گردید.

3- با تبدیل وضعیت هسته آقای دکتر کیومرث شرفی به شماره 431/ر/م/104/7/پ تاریخ 6/8/98 با عنوان"تولید دستگاه تصفیه آب آشامیدنی قابل حمل(بدون نیاز به برق و مواد شیمیایی) برای زمان بحران و شرایط نامتعارف" به شرکت فناور "پاک محیط ژیان" موافقت شد.

4- درخواست آقای یحیی مرادی، مدیر عامل شرکت" طلوع سازان یحیی" جهت پرداخت تسهیلات پشتیبانی به مبلغ 45/000/000 ریال (معادل چهار میلیون و پانصد هزار تومان) مورد موافقت قرار گرفت.

5- عطف به خروج شرکت "بیتا افروز دارو" از مرکز رشد فناوری سلامت مطابق با رای شورای فناوری مورخ 27/4/97، درخواست آقای یوسف مرادی میر عزیزی مدیرعامل شرکت مذکور مبنی بر بخشودگی تسهیلات دریافتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نهایت با درخواست ارائه شده موافقت نگردید و مقرر شد در صورتی که شرکت فناور عین تسهیلات به علاوه خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل را تا قبل از جلسه رسیدگی دادگاه به تاریخ 16/11/98، پرداخت نماید پرونده مختومه شده در نظر گرفته شود. در غیر اینصورت فرایند بازپرداخت تسهیلات از مجاری قانونی پیگیری شود.

6- درخواست شرکت نیکان اکسیر باختر مبنی بر "تعویق اجاره بهای معوقه سایت اتاق تمیز" بررسی شد. در نهایت مقرر گردید مبلغ 450/000/000 ریال (معادل چهل و پنج میلیون تومان) از اجاره بهای معوق ظرف 2 هفته از تاریخ اعلام مصوبه شورای فناوری به حساب معاونت واریز شود و مابقی مبلغ معوق با فاصله زمانی 6 (شش) ماهه واریز گردد. مطابق با رای شورا، در صورتیکه پرداخت قسط اول معوقه با هرگونه تاخیر زمانی صورت گیرد مهلت اعلام شده جهت قسط دوم به 3(سه) ماه کاهش یابد.

7- پیشنهاد عضویت مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه در انجمن علمی پارک های علم و فناوری کشور مورد موافقت قرار گرفت.

8- به منظور انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری جهت شبکه خدمات رسانی، مقرر شد پس از این همراه با درخواست همکاری، رزومه کاری نیز به شورای فناوری دانشگاه ارائه شود.

9- در خصوص تعیین تکلیف قرارداد شرکتهایی که حداکثر مدت عضویت آنها به اتمام رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 

9-1-      با خروج شرکتهای ذیل از مرکز رشد و معرفی به پارک علم وفناوری موافقت شد:

- شرکت فرآورده های زیستی رازی فراطب با موضوع"تولید پنجاه ویک قلم کیت و آنتی بادی"

- شرکت تعاونی شفا هورامان زاگرس با موضوع "تولید گیاهان دارویی"

- شرکت داده‌پردازان سایان رایانش با موضوع "سامانه نوبت دهی بیمارستان"

- شرکت قصر فرآور دارو با موضوع "تولید داروی گیاهی ضد توموری و ضد رگزایی"

- شرکت امیران طب نو آفرین با موضوع تولید" ساخت دستگاه مولد میدان الکترومغناطیسی با کاربرد پزشکی"

9-2-      تمدید قرارداد شرکت دراک صنعت جم به نمایندگی آقای روح اله گرامی با موضوع فعالیت "تولید انواع سیستم های کنترل و مانیتورینگ دستگاههای پرتونگاری X-RAY پزشکی و صنعتی با کنترل از راه دور" جهت تکمیل چرخه رشد منوط به کسر زمان دوره حمایت رشد از دوره حمایت پارک موافقت شد.

10-           فرم درخواست کار دانشجویی شرکت‌های فناور پیوست بررسی و مورد تایید قرار گرفت.

11-            با کلیت پیشنهاد برگزاری استارت آپ ویکند صنایع غذایی با محور‌های (روغن کرمانشاهی، کاهش کالری، فراسودمند، اپلیکیشن های مواد غذایی) موافقت شد و مقرر شد پس از تعیین شاخص های عملکردی مدنظر مدیریت توسعه فناوری از طریق برگزاری استعلام اقدام گردد.

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 98/12/21

1-     درخواست همکاری صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی تجهیزات پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و با انعقاد تفاهم نامه فی مابین صندوق  و معاونت تحقیقات و فناوری به نمایندگی از دانشگاه موافقت شد.

2-     در خصوص طرح های فناوری تک برگی مربوط به فراخوان هشتم طرح‌های فناوری به شرح آتی تصمیم‌گیری به عمل آمد:

- طرح آقای دکتر کیومرث شرفی و مازیار نادری با عنوان "دستگاه اوزونایزر خانگی" مورد موافقت قرار گرفت.

- طرح شرکت کاج دارو غرب با مدیریت خانم دکتر مریم رحمتی با عنوان"جنجیوجنس" مورد موافقت قرار گرفت.

- طرح خانم دکتر شهلا میرزایی با عنوان "ژل مخاط چسب کلوبتازول" با توجه به تعهد اعلام شده، مورد موافقت قرار نگرفت. به پیشنهاد شورا طرح با تعهد "اخذ تاییدیه CTD از سازمان غذا و دارو" مورد تایید خواهد بود.

3-     با درخواست خانم دکتر معصومه عباسی، مبنی بر تمدید مدت قرارداد طرح فناورانه "ابزار سنجش انقباضات رحم در دوران بارداری" به میزان یک سال موافقت شد.

4-     درخواست شرکت "تاوا ابتکارپاکان" با مدیریت خانم دکتر الهام ارکان  جهت پرداخت قسط آخر طرح فناوری "تهیه نانوبانداژ زیست تخریب پذیر به روش الکتروریسندگی و کاربرد آن به عنوان  پانسمان بیولوژیک در درمان بیماری ویتیلیگو"، از طرح های پذیرفته شده فراخوان دوم مورد پذیرش قرار گرفت. با این وجود، تعهد شرکت در جهت ارائه دستاوردهای تعیین شده در قرارداد مربوطه انجام نشده و لازم است تا پایان مدت قرارداد ارائه شود.

5-     گزارش پایان طرح شرکت "پارس ارابه زاگرس" جهت طرح "طراحی و ساخت ویلچر برقی تاشو" مورد تایید قرار گرفت و این تایید به منزله انجام تعهد طرح و پرداخت تمامی هزینه طرح خواهد بود.

6-     مطابق با پیوست شماره 1، لیست طرح‌های فناوری دانشگاه که پرداخت گرنت انجام طرح‌ها، طی قرارداد پژوهشی صورت گرفته است مورد بررسی قرار گرفت. شورا ماهیت فناوری طرح ها را مورد تایید قرار داده و مدیریت توسعه فناوری را مامور نمود که پیگیری لازم جهت بهره برداری از دستاورد این طرح‌ها صورت گیرد.

7-     پیرو نامه شماره 74893/600 مورخ 16/10/1398 مدیر امور پژوهشی دانشگاه مبنی بر امکان تسویه حساب طرح پژوهشی آقای دکتر بهرامی با عنوان "بررسی احتمال وجود الیگوساکارید ترمیم کننده بافت پانکراس در برخی گیاهان خانواده رزاسه ..."، شورای محترم به دلایل زیر نسبت به این امکان قانع نشد. مقرر گردید پس از دریافت پاسخ‌های مجریان، نتیجه داوری جهت تصمیم نهایی به شورا ارجاع شود:

·      آقای دکتر شهرام میرآقایی مجری دوم طرح بوده و موضوع طرح در رابطه با پایان نامه دوره دکتری ایشان می‌باشد. لیکن مستندی از دستاوردهای فناورانه مربوط به ایشان نزد مدیریت توسعه فناوری موجود نیست.

·      دستاوردهای فناورانه ارائه شده از سوی آقای دکتر غلامرضا بهرامی پیش از اتمام طرح مذکور می باشد و انطباق زمانی وجود ندارد.

8-     با درخواست تسهیلات:

الف: شرکت "شیرین برگ سبز" با مدیریت حامد اسدی جهت پرداخت باقیمانده اعتبار خرد به مبلغ 30/000/000 ریال (معادل سه میلیون تومان) موافقت شد.

ب: شرکت "آسان درمان بهار" با مدیریت خانم حسنا ستوده‌کیا جهت پرداخت کل اعتبار خرد شرکت به مبلغ 80/000/000 ریال (معادل هشت میلیون تومان) موافقت شد.

9-     با درخواست عضویت:

الف: شرکت "آذین ابتکار ماد" با مدیریت آقای مقداد نوخاصی مجری ایده "تولید کرم و پماد آرایشی" موافقت شد.

ب: هسته "نان زیتون" با نمایندگی آقای حمیدرضا محمدی مشروط به تایید مدیر فناوری دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی جناب آقای دکتر محمدی موافقت شد. پیشنهاد گردید داور محترم در این خصوص هماهنگی لازم را با آقای دکتر تحویلیان انجام دهد.

10- با تبدیل وضعیت هسته به شرکت:

 

الف:" ثمر سلامت پارس" با مدیریت خانم دکتر شهلا کرانی موافقت شد.

ب: "نیکان بالین یاران" با مدیریت دکتر میثم سیاه منصوری موافقت شد.

11-  طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه  به شرح ذیل در جلسه مطرح شد و انجام آن مورد تایید قرار گرفت:

الف: طرح "مشاوره علمی جهت فورمولاسیون محلول و ژل ضدعفونی کننده پوست" توسط آقای دکتر فرهاد بابایی

ب: طرح " کیت تشخیصی هپاتیتB به روش Real-time PCR" توسط آقای دکتر محمدسجاد امامی آل‌آقا

ج: طرح "مطالعه همسنگی زیستیLopinavir/Ritonavir  تولیدی شرکت داروسازی باختر بیوشیمی با Aluvia تولیدی شرکت داروسازی Abott انگلستان" توسط آقای دکتر غلامرضا بهرامی

12-  مطابق با پیوست 2، فرم تهیه شده جهت گزارش پایان طرح های فناورانه مورد تایید قرار گرفت.

13- حسب پیشنهاد مدیر دفتر مالکیت فکری دانشگاه به شماره 819/م ر/104/7/پ، ده امتیاز پژوهشی به هر اختراع تعلق می یابد و اختصاص امتیاز مربوطه به مالکان اختراع و بر اساس سهم مالکیت اختراع انجام خواهد شد.

14- عطف به پیشنهاد مدیر دفتر مالکیت فکر دانشگاه به شماره 820/م ر/104/7/پ، در رابطه با اختراعاتی که مالکیت آن بصورت کلی یا جزیی به دانشگاه واگذار شده است، اختصاص امتیاز اختراع به مخترعان بر اساس میزان مشارکت تعیین شده در توافق نامه ارائه شده به دفتر صورت خواهد گرفت.

15- پیرو نامه شماره 921/500 مورخ 7/12/1398 معاونت آموزشی وزارت متبوع، فلوچارت فرایند تصویب پایان نامه‌های محصول محور مطابق با پیوست شماره 3، مورد تایید قرار گرفت.