پرسش های متداول توسعه فناوری

بصورت عمومی، ماه دوم هر فصل فراخوان حمایت از طرح های فناورانه توسط مدیریت توسعه فناوری دانشگاه برگزار می شود. اطلاع رسانی این فراخوان در سایت مرکز رشد صورت می گیرد. پس از تکمیل و ارسال فرم پروپوزال در صورتی که طرح شما مورد تائید داور و شورای فناوری باشد می توانید از تسهیلات مرتبط استفاده کنید.(راهنمای شرکت در فراخوان در لینک میز خدمت در سایت موجود است)

فراخوان های دیگر هم بصورت عمومی اطلاع رسانی خواهد شد.

اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و همچنین فناوران شرکت های عضو مرکز رشد فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند. در صورتی که شما جزو این افراد نیستید می‌توانید مطابق با فرایندهای اعلام شده در وب سایت مدیریت توسعه فناوری و میز خدمت، درخواست عضویت خود را به مرکز رشد فناوری سلامت ارائه دهید.

مطابق با تصمیم شورای فناوری دانشگاه و در صورتی انجام تعهدات، تسهیلات ‌می توانند بدون بازگشت مالی و یا طی اقساط صورت بگیرند.

10 درصد مالکیت فکری طرح مربوط به دانشگاه خواهد بود و ثبت اختراع یا فروش دانش فنی با هماهنگی دانشگاه امکان پذیر است.

تعهدات توسط خود مجری و با توجه به بخش انتهایی فرم پروپوزال تعیین می گردد. شورای فناوری در رابطه با انجام تعهدات ذکر شده در قبال حمایت مالی تصمیم گیری خواهد کرد.

مطابق با برنامه ریزی های صورت گرفته، داوری طرح حدود یک ماه و پرداخت تسهیلات طی سه ماه پس از تائید نهایی طرح و عقد قرارداد صورت می‌گیرد. در صورت وقوع تاخیرهای غیر قابل پیش بینی، موارد اعلام خواهد شد.

کارگاه های مرتبط با فناوری در سایت مرکز رشد و همچنین سایت معاونت تحقیقات و فناوری اطلاع رسانی شده و شما می‌توانید از طریق سامانه پژوهان قسمت کارگاه های فعال، ثبت نام نموده و در کارگاه شرکت کنید.

گواهی کارگاه پس از گذراندن کارگاه و پاسخگویی به سوالات آن از طریق سامانه پژوهان در اختیار شما قرار می‌گیرد.