مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/3/29

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/6/1

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/9/4

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/8/8

مصوبات شورای فناوری دانشگاه دوشنبه 96/10/6

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/11/25

1. موضوع: بررسی آیین نامه پذیرش طرح های فناوری با هدف حمایت از طرح های فناورانه (تولید نسخه اولیه فناوری و محصول)

رای:آیین نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مفاد آیین نامه به تصویب رسید.

2. موضوع: تصمیم گیری در خصوص تمدید قرارداد عضویت شرکت هایی که به مدت سه سال عضو مرکز رشد بوده اند

رای: با تمدید قرارداد شرکت های "دراگ صنعت جم" و "قصر فرآورد دارو" به مدت دوسال موافقت شد.

3. موضوع: پرداخت حق الزحمه نظارت به داوران پروژه های فناورانه

رای: با پرداخت حق الزحمه موافقت شد و مقرر گردید نحوه و مبلغ پرداخت در جلسه آتی شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد.   

مصوبات شورای فناوری دانشگاه 96/12/23

1. موضوع: تعیین سهم دانشگاه در قرارداد ارتباط با صنعت دکتر منصور رضایی

رای:  با دریافت 5% مبلغ کل قرارداد به عنوان سهم بالاسری دانشگاه موافقت شد.

2. موضوع: بررسی فرآیند بررسی علمی گیاهان دارویی محلی

رای: روند اصلی بررسی خواص گیاهان دارویی مورد تایید قرار گرفت.

3. موضوع: پرداخت حق الزحمه نظارت به داوران پروژه های فناورانه

رای: با مبلغ 2/500/000 ریال( معادل دویست و پنجاه هزار تومان) بعلاوه 1% مبلغ طرح تا مبلغ 5/000/000 ریال (معادل پانصد هزار تومان) موافقت گردید که این مبلغ سالانه توسط شورای فناوری بازنگری خواهد شد و در موارد خاص با درخواست ناظر طرح جهت تعیین حق الزحمه بالاتر از مبلغ 5/000/000 ریال، موضوع جهت تصمیم گیری به شورای فناوری دانشگاه ارجاع گردد.

4. موضوع: بررسی درخواست شرکت حیات گستر مروارید به مدیر عاملی آقای یوسف دارابی در خصوص مطرح کردن مجدد وضعیت پروژه" ساخت دستگاه ضربان ساز قلبی" در شورای فناوری دانشگاه

رای: مقرر شد اقدام قانونی لازم جهت بازپرداخت سرمایه دانشگاه توسط موسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز صورت گیرد.

5. موضوع: بررسی درخواست شرکت طهورا شفا دارو به مدیر عاملی دکتر غلامرضا بهرامی با عنوان پروژه "طراحی و اجرای خط جداسازی، فرمولاسیون و تولید داروی ضد دیابت از منبع گیاهی در مقیاس صنعتی" مبنی بر تمدید زمان بازپرداخت وام به مدت دو سال

رای: جهت بازپرداخت اولین قسط تا تاریخ 30/9/98 به شرکت مهلت اعطا شد و مقرر گردید مابقی اقساط در تاریخ های 30/9/99، 30/9/1400، 30/9/1401 و 30/9/1402 بازپرداخت شود.