• برگزاری جلسه مشترک با مدیرعامل و معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی
 • اجرایی کردن تفاهم نامه با شرکت شهرک های صنعتی برای واگذاری زمین به شرکت های دانش بنیان
 • دریافت دفترکار به مساحت 42 متر مربع بصورت رایگان از مرکز کسب وکار بیستون
 • برگزاری جلسه مشترک با مدیرعامل کارخانه پلاسما
 • بازدید رییس و معاون مرکز رشد از کارخانه پلاسما
 • پیشنهاد برگزاری نخستین رویداد اینوتک سلامت کشور
 • برگزاری موفقیت امیز رویداد ملی اینوتک سلامت توسط مرکز رشد فناوری سلامت
 • راه اندازی سامانه صدف سلامت (صنعت - دانشگاه - فناوری)
 • راه اندازی مدرسه کسب و کار اینوتک
 • تدوین برنامه جامع دانشگاه نسل سوم
 • آخرین اقدامات انجام شده
 • برگزاری کارگاه تجاری سازی فناوری و آشنایی با فرابورس با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری ونماینده فن بازار منطقه ای استان
 • امضا تفاهم نامه با کارگزار معاونت علمی ریاست جمهوری
 • برگزاری تورفناوری 4 وبازدید از پارک فناوری پردیس تهران
 • کارگاه مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی
 • برگزاری کارگاه مدیریت کسب و کارهای کوچک
 • راه اندازی و تشکیل جلسات مشاوره تجاری سازی بصورت هفتگی
 • تدوین و تالیف بسته  نحوه تجارت با کشور عراق
 • راه اندازی جلسات  مشاوره ثبت اختراع بصورت هفتگی
 • بازدید از شرکت داروسازی داروپخش
 • تور فناوری بازدید از صنایع مرتبط در شهرک صنعتی فرامان
 • دومین جلسه سیاست گذاری ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت
 • بازدید از شرکت داروسازی داروپخش
 • برنامه ریزی و تلاش برای راه اندازی خط تولید پایلوت صنعت غذا
 • تور فناوری بازدید از صنایع مرتبط در شهرک صنعتی فرامان