واحد ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه یکی از واحدهای زیر مجموعه مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است که با هدف ارتباط موثر دانشگاه و صنعت شکل گرفته است. واحد ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برآن است تا بوسیله نهادینه کردن و برقراری ارتباط دانشگاه با صنایع و موسسات تولیدی ,خدماتی , آموزشی و پژوهشی و به طور کلی هر شخص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت خدمات موجبات ارتباط دو جانبه صنعت و دانشگاه را فراهم نماید.ماموریت اساسی دفترارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی عبارت است از؛ برقراری و استمرار ارتباطی محکم و مداوم بین دانشگاه و صنایع و صاحبان  ایده به منظور تحقیق , آموزش , طراحی و اجرای پروژه های مشترک در راستای برآوردن نیازهای متقابل دانشگاه و صنعت.

 

اهداف کلی ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

-       شناسایی حوزه ی ارتباط با صنعت در هررشته

-       ایجاد راهکاری برای توسعه و تسهیل ارتباط  موثر

-       اطلاع رسانی مفید و موثر به علاقمندان ، اساتید و دانشجویان

-       ایجاد علاقه و انگیزه در قشر دانشگاهی (استاد و دانشجو و محقق) جهت همکاری با صنعت 

 

اهداف جزئی ارتباط دانشگاه با صنعت:

-       انجام مشاوره توسط اساتید دانشگاه با در نظر گرفتن نیازمندیهای صنعت

-       ارائه آموزش در قالب دوره های چند روزه، یا پنلهای موضوعی

-       حل مشکلات مشخص شده در حوزه ی صنعتی در قالب پایانامه یا طرحهای تحقیقاتی

-       حل موضوع و مشکلات مطرح توسط صنعت

-       طراحی کالا توسط اساتید دانشگاه

 

با توجه به پتانسیل خدمات در رشته های مختلف  در دانشگاه علوم پزشکی، حوزه های زیر جهت همکاری با صنعت موجود می باشد.

-        صنایع داروسازی

-       صنایع غذایی

-       صنایع تجهیزات پزشکی

-       فرآورده های دندانپزشکی

-       مراکز بهداشت محیطی

-        خدمات حوزه ی پزشکی

-       خدمات آموزش پرستاری

-       خدمات روانشناسی

-       خدمات حوزه ی پیراپزشکی

 

 

نام: فرح

نام خانوادگی: غلامی راد

رشته تحصیلی: بیولوژی

مدرک دانشگاهی: کارشناس ارشد

565

 

خلاصه سابقه کار در مرکز رشد فناوری سلامت:

1. کارشناس پذیرش و ارزیابی اختراعات

2. مسئول برنامه عملیاتی (فناوری) وزارت بهداشت سال 95- 94

3. مسئول (فناوری) برپایی سه دوره نمایشگاه هفته پژوهش با کسب مقام اول و برتر  95- 93

4. کارشناس پذیرش و ارزیابی شرکت­ها

5. کارشناس توسعه فناوری

6. کارشناس دفتر ارتباط با صنعت و جامعه