لیست تفاهم نامه های مرکز رشد

موضوع

سال انعقاد

طرفین تفاهم­نامه

همکاری در زمینه اجرای طرح تحقیقاتی و پژوهشی

96

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکتر حسین کریم

توسعه بازار و فعالیت­های موسسات دانش بنیان و فناوران عضو مرکز رشد و ارائه خدمات مشاوره­ایی

96

شرکت مهندسی و مشاوره پیشبران کیفیت سامانه

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

راه اندازی پردیس سلامت

97

پارک علم و فناوری استان

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکتر فرید نجفی

تامین نیروی انسانی ماهر، متخصص وآموزش دیده در مذاکرات بین المللی جهت صادرات، تهیه کتابچه انگلیسی مجریهای عضو- انگلیسی سازی وب سایت

97

سفیر ترجمان الیپی به نمایندگی آقای حمید مرادی  

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

انجام امورمربوط به حسابرسی صورت‌های مالی و خدمات مالیاتی

97

آرش نژادی کارشناس رسمی‌دادگستری

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

توسعه بازار و فعالیت های موسسات دانش بنیان

97

شرکت موسسه تلاش گستران کامبادن

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیر

مشارکت در تعامل با سازمان‌ها و نهادهای موثر بر تجاری‌سازی

97

شرکت آلا تجارت بین الملل امین به نمایندگی آقای محمد رضا حیدری پور

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیر

اختراع، طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی و نیز سایر امورات محوله اقتصادی-تهیه BP

97

شرکت مجتمع جهان زرکاوان

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیر

گسترش زمینه همکاری آموزشی پژوهشی و  خدماتی مرتبط با مدیریت فناوری

98

صندوق نوآوری و شکوفایی کانون پتنت ایران

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکتر فرید نجفی

همکاری و مشارکت در ارائه خدمات مورد نیاز شرکتهای عضو

98

تدبیر تجارت دال کورد

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیر

ارائه مشاوره در خصوص پیاده سازی ایزو 13485 از CB-تهیه تکنیکال فایل بر مبنای CE از NB ها

98

ندا هوشمند شریفی

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیر

اجاره خطوط تولید شرکت

98

آقای مهندس محمود کریمی مدیرعامل شرکت ساینا سلامت پارس

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

ارایه خدمات مالی

98

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی زاگرس

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی آقای دکتر فرید نجفی

ارایه خدمات عاملیت

98

صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی زاگرس

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی آقای دکتر فرید نجفی

توانمند سازی شرکتهای عضو در زمینه تجاری سازی محصولات

98

شرکت ره پویان هنر کارینا

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

- ثبت اظهارنامه داخلی پرونده های ارسالی، ثبت نام مخترعین در وبسایت مالکیت صنعتی

98

سفیر ترجمان الیپی  به نمایندگی آقای حمید مرادی  

 

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

استفاده بهینه از ظرفیت طرفین جهت افزایش سهم دانش بنیان در اقتصاد استان

 

99

خانه صنعت، معدن و تجارت کرمانشاه به نمایندگی آقای جهانبخش شکری

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به نمایندگی آقای دکتر فرید نجفی

تولید و تجاری سازی محصولات غذایی

99

آقای محمود سیاوشی مدیر کارخانه نان بامداد

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

 خدمات طراحی، برنامه نویسی و مشاره

99

شرکت تریتا پیشه شیلان به نمایندگی آقای دکتر ایمانی

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

انجام امور مربوط به ثبت اختراع

99

 شرکت رایان ابتکار دادمهر به نمایندگی سعادت ایزدی

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

ارتقای سطح همکاری طرفین تفاهم­نامه و کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناور و نوآور

99

پارک علم و فناوری کرمانشاه به نمایندگی دکتر سیامک آزادی

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

خدمات مشاوره­ای

99

موسسه تلاش گستران کامبادن

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

خدمات طراحی وب­سایت

99

 شرکت داده پردازی پیشگامان ایده نگار زاگرس

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

توسعه همکاری علمی، پژوهشی و فناوری

99

شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی ایران کرمانشاه    

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

تجارسازی، بازاریابی و توسعه فناوری و محصول

1400

استارتاپ استودیو هلثیو به نمایندگی دکتر بهزاد سیفی

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

شروع فعالیت مرکز رشد اقماری دانشکده داروسازی به عنوان مرکز رشد اقماری مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه 

1400

تفاهم نامه ایجاد مرکز رشد اقماری دانشکده داروسازی به نمایندگی دکتر علیرضا علی آبادی

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

شروع فعالیت مرکز رشد اقماری دانشکده بهداشت به عنوان مرکز رشد اقماری مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه  

1400

ایجاد مرکز رشد اقماری دانشکده بهداشت به نمایندگی دکتر سید علیرضا موسوی 

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

شروع فعالیت  مرکز رشد واحدهای فناور  مرکز جامع  سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی به عنوان مرکز رشد اقماری مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه

1400

ایجاد مرکز رشد اقماری پژوهشکده 0مرکز جامع) سلول­های بنیادی و پزشکی بازساختی به نمایندگی دکتر محمودرضا مرادی

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

شروع فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور علوم انسانی و اجتماعی سلامت  به عنوان مرکز رشد اقماری مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه  

1400

 

ایجاد مرکز رشد اقماری علوم انسانی و اجتماعی سلامت به نمایندگی دکتر بابک صیاد 

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

گسترش همکاری و بهره‌گیری از توانایی‌ها و ظرفیت طرفین در انجام فعالیت‌های نوآورانه و  اشتغال محور

1400

کارخانه نوآوری استان به نمایندگی خانم مریم حسینی

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

تسریع در آزمون‌های غذایی-کشاورزی و میکروبی

1400

شرکت راهیان کیفیت آزما به نمایندگی آقای مهندس سعید سلیمیان

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

همکاری مشترک در جهت شناسایی و تجاری سازی نتایج طرح­های تحقیقاتی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

1400

شرکت شتابدهنده پرسیس ژن پار به نمایندگی دکتر امیرحسین کارآگاه

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی آقای دکتر رضا خدارحمی

ارایه نرم افزار طرح نویسی، تدوین طرح کسب و کار جامع، تدوین طرح کسب و کار استارتاپ، تدوین طرح کسب و کار مالی

1400

مرکز رشد دانشگاه رازی به نمایندگی آقای محمد محمدی فر

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

ارائه خدمات تاسیس، تجهیز، راه­اندازی آزمایشگاه کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی در کمیت­های مترولوژی و همچنین سرویس و تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی

1400

شرکت معیار تراز یکان به نمایندگی آقای وحید محمودی

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

خدمات انتقال دانش فنی

1400

شرکت باختران توسعه صنعت شریف به نمایندگی آقای مهندس احسان داهی

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی آقای دکتر رضا خدارحمی

همکاری و استفاده بهینه از ظرفیت­ها و توانایی­های موجود در دانشگاه و شرکت

1400

 شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه به نمایندگی آقای مهندس علیرضا کاکاوند

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی آقای دکتر رضا خدارحمی

شروع فعالیت مرکز رشد واحدهای فناور امام رضا (ع) به عنوان مرکز رشد اقماری مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه  

1400

ایجاد مرکز رشد اقماری بیمارستان امام رضا (ع) به نمایندگی آقای دکتر مهدی سلیمی

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

ارائه خدمات مشاوره­ای در حوزه­های ثبتی، حسابداری و مالی و مالیاتی

 

1400

شرکت تعاونی خدمات مشاوره­ای طلوع نور اهورا به نمایندگی آقای سجاد سلیمانی زاده

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

گسترش فعالیت­های علمی- تحقیقاتی  و فناوری مشترک

1401

مرکز رشد، مرکز تخصصی آموزشی و پژوهشی غرب به نمایندگی آقای دکتر محمدعلی حمزه­ای

دانشگاه علوم پزشکی به نمایندگی دکترکامبیز ورمیرا

گسترش همکاری­های تحقیقاتی  و فناوری مشترک در زمینه صنایع غذایی و بهره­گیری از توانایی­ها و ظرفیت طرفین

1401

شرکت کشت و صنعت بهساز غذای زاگرس به نمایندگی آقای حامد احمدیان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به نمایندگی آقای دکتر رضا محمدی

همکاری مشترک در جهت شناسایی و تجاری سازی نتایج طرح­های تحقیقاتی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

1401

تمدید تفاهم­نامه شرکت شتابدهنده پرسیس ژن پار به نمایندگی دکتر امیرحسین کارآگاه

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به نمایندگی دکتر سیروس جلیلی

 

افزایش سطح آگاهی شرکت­های دانش بنیان و غیر دانش بنیان

1401

موسسه فناوری پویان یوتاب به نمایندگی خانم زینب پورطهماسبی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به نمایندگی آقای دکتر رضا محمدی

ارائه خدمات سلامت محور و بهره گیری از توانایی­ها و ظرفیت طرفین

1401

اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه به نمایندگی خانم دکتر فرحناز محمدی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به نمایندگی دکتر سیروس جلیلی

خدمات مشاوره­ای

1401

تمدید تفاهم­نامه موسسه تلاش گستران کامبادن به نمایندگی خانم فیروزه کریمی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به نمایندگی آقای دکتر رضا محمدی

ارائه خدمات آموزشی شامل کارگاه­های توسعه فرهنگ فناوری، تجاری سازی، پژوهش، مشاوره، ارزیابی و تامین مالی و صادرات خدمت و کالا

1401

شرکت شبکه مشاورین طاها به نمایندگی آقای دکتر مهدی احمدوند

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به نمایندگی دکتر سیروس جلیلی

تقویت مهارت­های مدیریت کسب و کار، بازارسازی، بازاریابی، برندینگ، جذب سرمایه گذار، تهیه طرح های امکان سنجی، بهبود و توسعه نظام مدیریتی، بهبود نظام برنامه­ریزی و عارضه­یابی واحدهای فناور دانشگاه 

1401

مشاورین تجاری پیشتاز نوآور اسپاد به نمایندگی آقای دکتر کمال رضایی

 

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به نمایندگی دکتر سیروس جلیلی

بهره‌گیری از توانایی‌ها و ظرفیت­های طرفین در زمینه­های علمی، پژوهشی، آموزشی و سلامت

1401

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه به نمایندگی آقای دکتر سلمان محمدی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به نمایندگی آقای دکتر قباد محمدی

توسعه و تقویت زیست بوم نوآوری

1401

 شرکت ویژن دارو فارمد به نمایندگی آقای دکتر شهریار امیدوار

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به نمایندگی دکتر سیروس جلیلی

گسترش همکاری و بهره گیری از امکانات، توانایی­ها و ظرفیت­های مهمانسرا جهت برگزاری رویدادهای فناورانه

1401

مهانسرای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به نمایندگی آقای محمد رشیدی

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به نمایندگی دکتر رضا محمدی

توانمندسازی شرکت ­های دانش بنیان در چهارچوب تسهیلات و حمایت­ های پیش بینی شده صندوق

1401

صندوق شکوفایی و نوآوری به نمایندگی آقای علی وحدت

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به نمایندگی دکتر سیروس جلیلی