مجری: آقای دکتر رضا محمدی سرکار خانم مصطفایی

کارفرما: فروش دانش فنی به شرکت دامداران

مزایا: بهبود سلامت و کارآیی سیستم گوارشی، تنظیم و تقویت سیستم ایمنی، کاهش کلسترول، کاهش عوارض عدم تحمل لاکتوز، افزایش ارزش تغذیه‌ای غذا