حمایت های مرکز رشد فناوری سلامت از شرکت های عضو

  • حمایت مالی تا سقف 8 میلیون تومان که پس از طرح درخواست فناور جهت کمک مالی در شورای فناوری مطرح و در صورت موافقت یا یک جا یا به صورت اقساط به فناور پرداخت می گردد
  •  در صورت درخواست مالی بیشتر باز هم درخواست فناور در شورا و سپس هیات رییسه دانشگاه طرح و در صورت تایید پرداخت می گردد
  • جهت فناورانی که قصد استقرار در خود مرکز رشد را دارند نیز پس از طرح درخواست فناور در شورای فناوری استقرار شرکت انجام می گیرد
  • برپایی نمایشگاه  کارگاه های مرتبط با نیاز فناوران
  • مشاوره جهت ثبت شرکت دانش بنیان
  • برگزاری جلسات و نشست های فناورانه با شرکت های عضو جهت طرح مشکلات فناوران