شرح خدمت دفتر واحدهای فناور

مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با هدف گسترش فناوری، کارآفرینی و تجاری سازی در حوزه علوم پزشکی با پیگیری های معاونت تحقیقات و فناوری در تیرماه 1391 با مجوز رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی راه اندازی گردید. از وظایف این مرکز شناسایی نوآوران، فناوران و صاحبان ایده در راستای تشکیل شرکت های دانش بنیان با اریه حمایت‌های مالی و مشاوره‌های تخصصی می‌باشد.

 

  • انجام امور مربوط به پذیرش صاحبان ایده، فناوران و نوآوران در حوزه سلامت
  • انجام امور مربوط به ارزیابی واحدهای فناور
  • مشاوره به واحدهای فناور در خصوص نحوه ثبت نام در سایت دانش بنیان و دانش بنیان شدن
  • اطلاع رسانی به فناوران، اعضای هیات علمی و سایر ذینفعان در خصوص موارد مرتبط فناوری از جمله کارگاهها، نمایشگاهها، جشنواره ها
  • تهیه مکاتبات مربوطه با توجه به مصوبات شورای فناوری دانشگاه و پیگیری انجام مصوبات مربوط
  • مستند سازی اطلاعات مربوط به شرکتها
  • تهیه و تنظیم گزارشات مربوط به عملکرد واحدهای فناور
  • انجام هماهنگیهای لازم و برقراری ارتباطات بین مرکز رشد و سازمانهای مرتبط

 

کارشناسان: خانم دکتر سیده صبا میرزائی، خانم زهره اوجی