شرکت پاک محیط ژیان

7867867

شماره ثبت: 22572

نام شرکت: پاک محیط ژیان

مدیرعامل: دکتر کیومرث شرفی

زمینه فعالیت: دستگاه تصفیه آب آشامیدنی پرتابل، دستگاه گندزدایی آب، میوه و سبزیجات پرتابل (خانگی)

 

درباره شرکت: شرکت پاک محیط ژیان (سهامی خاص) با بهره گیری از تکنولوژی های جدید و پیشرفته و با بهره گیری از نیروهای متخصص حوزه بهداشت محیط، سم شناسی و شیمی محیط زیست با هدف تولید دستگاه های پرتابل(مقیاس خانگی) تصفیه آب آشامیدنی و گندزدایی میوه جات و سبزیجات در تابستان 1398 تأسیس شد و  بعنوان شرکت فناور و عضو مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در حال فعالیت می باشد.

 

عنوان طرح: امکان سنجی تولید دستگاه پرتابل (مقیاس خانگی) تصفیه کننده آب آشامیدنی و گندزدای آب، میوه و سبزیجات برای شرایط بحرانی و نامتعارف

 

چکیده طرح:در شرایط بحرانی (مانند وقوع زلزله، سیل و غیره)، فراهم نمودن آب آشامیدنی سالم توسط روش های پیشرفته تصفیه آب، بدون نیاز به انرژی برق و مواد شیمیایی، یکی از الزامات اساسی و اولیه افراد حادثه دیده می باشد. علاوه بر آن در صورت رخداد شرایط بحرانی فوق الذکر، گندزدایی آب آشامیدنی ذخیره شده در مقیاس کوچک نیز یکی از مشکلات مرتبط با شرایط بحرانی مذکور می باشد. با توجه به مشکلات و مسائل فوق الذکر، یکی از اهداف شرکت پاک محیط ژیان، فعالیت در جهت تولید دستگاه پرتابل (مقیاس خانگی) تصفیه کننده آب آشامیدنی برای شرایط بحران می باشد. از دیگر اهداف شرکت حاضر، تولید دستگاه ضدعفونی کننده سبزیجات و میوه جات بدون نیاز به مواد شیمیایی و با هداف جلوگیری از مصرف بیش از حد آب شرب شهری می باشد.

 

محصولات:

1)     دستگاه تصفیه آب آشامیدنی پرتابل با فرآیند اسمز معکوس

2)     دستگاه تصفیه آب آشامیدنی پرتابل با فرآیند اولترافیلتراسیون و مجهز به سیستم شستشوی معکوس

3)     دستگاه کلرزنی آب آشامیدنی پرتابل

4)     دستگاه ضدعفونی کننده میوه جات و سبزیجات