شرکت گل زرین فدک

23123

شماره ثبت: 21437

نام شرکت: گل زرین فدک

مدیرعامل: حسین رضا قیاسی

زمینه فعالیت: تولید محصولات گلخانه ای، امور تصفیه فاضلاب گلخانه، تهیه مواد اولیه مورد نیاز گلخانه و....

13124

درباره شرکت: این شرکت در سال 1397 با مسولیت محدود وبا مدیرعاملی آقای حسین رضا قیاسی به ثبت رسید هدف این شرکت تولید گل های زینتی و گیاهان داروئی با بکار گیری مواد زائد ارگانیگ و بازیافت آب مصرفی در فرایند مورد مطالعه با هدف تولید و تجاری سازی محصولات مورد نظر.

 

چکیده طرح: در این مطالعه پدیه گیاه پالائی و استفاده مجدد از آب مصرفی و زائدات جامد ناشی از تولید بعنوان کمپوست، بجای کود های شیمیائی جهت تولید گل های زینتی و گیاهان داروئی استفاده می شود. این رویکرد کاملاً دوستدار محیط زیست و در راستای اقتصاد مقاومتی طراحی و تدوین شده است استفاده مجدد از آب و توجه به حفظ منابع و محیط زیست ضرورتی است اجتناب ناپذیر از طرفی تبدیل دانش به ثروت و انجام فعالیت دانش بنیان مجری را مصمم نموده تا با استفاده از امکانات موجود ضمن توسعه و تعمیم فناوری گیاه پالائی، تولید گل و گیاه زینتی و گیاهان داروئی بارعایت استاندارد ملی و بین المللی را در قالب مزرعه ای صنعتی عملیاتی نماید

 

نام محصولات: گل و گیاه زینتی  و گیاهان با مصارف داروئی

 

عکس محصول:

4345345