شرکت پرورش حشرات زاگرس

123124ب

شماره ثبت: 21214

نام شرکت: شرکت پرورش حشرات زاگرس

مدیرعامل: دکتر هوشیار حسینی

زمینه فعالیت:کلون سازی حشرات درمانی، کشاورزی و خوراکی و فرآورده های مربوط به آنها

 

درباره شرکت: این شرکت در سال 1396 با مدیریت آقای دکتر هوشیار حسینی با شماره ثبت 21214 با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه کرمانشاه به ثبت رسید. هدف اولیه این شرکت کلون سازی و بهینه نمودن فرآیند و ارتقاء کیفیت زالو جهت درمان و صادرات بود. راه اندازی واحد تولید به اتمام رسیده است. در برنامه های آتی این شرکت تولید حشرات خوراکی و کشاورزی کنترل آفات مد نظر است. این شرکت مفتخر به حضور اعضای هیئت علمی با تخصص مربوطه و با توان بالای علمی می باشد. هدف بلند مدت این شرکت صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس و شرق آسیا می باشد.

 

عنوان طرح: کلون سازی و پرورش زالو، کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی، کلون سازی و پرورش حشرات خوراکی

 

چکیده طرح: کلون سازی زالو به روش پرورش در وانهای با حجم و سایز در فضای 20 متر مربع صورت    می گیرد. مزرعه تولید با فید اولیه 1000 قطعه در 6 ماه اول صورت می پذیرد، در 6 ماهه بعد 1000 قطعه دیگر اضافه می گردد. مرزعه کنترل بیولوژیکی آفات به صورت همزمان اجرا می گردد. فید اولیه آن از همکاران و شرکت های معتبر تهیه می شود.

 

محصولات:

زالو

حشرات خوراکی

حشرات کنترل کننده آفات

 

عکس  محصول: