3565
شماره ثبت: ۳۳۶۲۳

نام شرکت: گروه پزشکی تسهیلگر کیهان درمان

مدیرعامل: شیرین شجاعی

67457

زمینه فعالیت: خدمات درمانی به بیماران بین الملل

درباره شرکت: شرکت ما در راستای تحقق اهداف توریست پزشکی و به ویژه تامین ارز در نظر دارد که با جذب بیماران بین الملل و ارائه خدمات درمانی و تشخیصی سلامت به بیماران فعالیت داشته باشد.

چکیده طرح:

نام محصولات:

عکس محصول: