354

شماره ثبت: 23108

نام شرکت:  ارسام پیشگام دیدنو

مدیرعامل: علی قاسمی

76868

زمینه فعالیت:  برگزاری دوره های آموزشی

درباره شرکت:  

شرکت سهامی خاص ارسام پیشگام دیدنو با نام تجاری دیدنو به مدیر عاملی آقای علی قاسمی در سال 99 تاسیس شد. هدف از تاسیس شرکت برگزاری دوره های آموزشی کارآفرینی و استارت آپ ویکند های تخصصی میباشد.

چکیده طرح:  

تیم دیدنو دوره های متعدد با موضوعات تخصصی کارآفرینی را برای دانشجویان، دانش آموزان و کارکنان ادارات و علاقه مندان به راه اندازی کسب و کار جدید برگزار می کند. همچنین آماده ی طراحی و اجرای دوره های تخصصی مورد نیاز ارگان ها، سازمان ها، مدارس و دانشگاه های سراسر کشور می باشد.

استارت آپ ویکندهای عمومی و تخصصی توسط تیم دیدنو جهت رده های مختلف سنی دانشجویان،دانش آموزان و شرکت کنندگان آزادطراحی و اجرا می شود. منتورها و مدرسان مرتبط در طول دوره و پس از آن آماده ی ارائه ی مشاوره به شرکت کنندگان می باشد

نام محصولات:

 مشاوره در زمینه ثبت اختراع- برگزاری استارت آپ ویکند- برگزاری دوره های آموزشی

عکس محصول https://apdideno.ir