6757

رستاک قطران پژوه

شماره ثبت: 18946

مدیرعامل: دکترآوات(آرمان) طاهرپور

زمینه فعالیت: سنتز و تولید پیش ماده های دارویی

درباره شرکت: با توجه به اهمیت داروی «موزوبیل» (Mozobil) به منظور کمک به افزایش تعداد "سلول های بنیادی" خون برای پیوند مغز استخوان در بیماران مبتلا به اشکال مشخص سرطان های خون، درمان ضایعات ناشی از حمله قلبی و کمک به بهبود مشکلات ناشی ضایعات ناشی ازضایعات سیستم عصبی  انتظار می رود ضمن ایجاد شرایط مناسب برای تولید این دارو، هزینه های درمان بیماری های صعب العلاج مرتبط با اهداف این دارو کاهش یافته و ضمن ایجاد شرایط مناسب برای بیماران وامکان توسعه درمان، علاوه بر خدمت رسانی برای بیماران داخل کشور، امکان صادرات آن نیز فراهم شود. اکنون طبق آخرین اطلاعات تولید این دارو در آمریکا صورت گرفته و اداره نظارت بر غذا و داروی آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا و برخی کشورها که از این دارو در جهت درمان بهره برده اند، داروی «موزوبیل» را مورد تایید قرار داده اند.

هدف اصلی: ایجاد شرایط بروز توانمندی های بالا در تولید پیش ماده های دارویی اساسی و مهم با تکیه بر توانمندهای های داخل کشور در شرکت رستاک قطران پژوه.

اهداف اختصاصی: سنتز و تولید ماده دارویی و داروی موزوبیل (Mozobil) در داخل کشور، با توجه به توانمندی های بالا  از نقطه نظر علمی و فنی.

 اهداف کاربردی: 1- گسترش تحقیقات علمی و کاربردی تبدیل ایده به پدیده در سنتز و تولید ماده دارویی و داروی موزوبیل (Mozobil) به منظور"افزایش تعداد سلولهای بنیادی" خون برای پیوند مغز استخوان یکی از اهداف کاربردی این پروژه است. 2- همچنین با تولید این پیش ماده و در ادامه ماده این ماده دارویی سالیانه از خروج مقدار زیادی ارز جهت خرید این دارو جلوگیری می شود. 3- کاهش هزینه های درمان مرتبط با اهداف تولید این ماده شیمیایی و بومی سازی درمان از طریق دستیابی به دانش فنی تولید داخلی آن. 4-بهره گیری از این ماده دارویی و بهره گیری از فرم دارویی آن در قالب پروتکل درمانی در کشور. 5- حل یکی از مشکلات در قالب بومی سازی اقلام مهم دارویی در کشور، منطبق با دستورالعمل های مصوب وزارت عالیه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

 

عنوان طرح: سنتز و تولید پیش ماده داروی موزوبیل (Mozobil)

چکیده طرح:

داروی «موزوبیل» Mozobil که با نام ژنریک پلریکسافور (Plerixafor)معروف است، به منظور کمک به "افزایش تعداد سلول های بنیادی" خون برای پیوند مغز استخوان در بیماران مبتلا به اشکال مشخص سرطان های خون استفاده می شود. موزوبیل، در ترکیب با فاکتور محرک رشد کلونی گرانولوسیت (G-CSF) برای درمان بزرگسالان مبتلا به مالتیپل میلوما یا لنفوم غیرهوچکین به کاربرده می شود. فاکتورG-CSF اغلب برای کمک به پخش و گردآوری سلول های بنیادی از مغز استخوان استفاده می شود. برای جمع آوری میلیون ها سلول مورد نیاز برای پیوند مغز استخوان، نیاز به صرف ساعت ها و روزها وقت است و موزوبیل یک انتخاب درمانی جالب توجه برای طریق درمان بیماران با مزیت های قابل توجه فراهم می کند تا با افزایش تعداد سلول بنیادی در یک دوره زمانی مشخص، دوباره در جهت درمان به بیمارتزریق شوند. موزوبیل برای بسیج سلول های بنیادی خون ساز در بیماران مبتلا به سرطان مورد استفاده قرارگرفته است.

اداره نظارت بر غذا و داروی آمریکا، داروی «موزوبیل» را در سال 2008، اتحادیه اروپا سال 2009 و کانادا در سال 2011، داروی «موزوبیل» را مورد تایید قرار داده اند.

اکنون ساخت این ماده دارویی به منظورایجاد فرم های دارویی قابل استفاده در ایران، توسط شرکت رستاک قطران پژوه و دکترآوات(آرمان)طاهرپور (استاد شیمی آلی دانشگاه رازی) صورت پذیرفته است. انجام مراحل مطالعاتی تا ساخت نهایی این ماده دارویی از سال 1393 تا مردادماه 1396 به طول انجامیده است. و ثبت اختراع تحت عنوان "فرآیند تک ظرفی سنتز ماده دارویی موزوبیل و نمک هیدروکلره آن" در ایران با شماره 95150 در مورخ 8/12/1396 در اداره ثبت اختراعات سازمان اسناد و ملاک کشور صورت گرفته است.

موضوع این طرح در نهایت بندهای 1،2،3، 6و 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی  را در بر می گیرد:

1-تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌هایانسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکتآحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی وتأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.2-پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور وساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهمتولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاددانش‌بنیان در منطقه.3-محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بینمناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیایمزیت‌های مناطق کشور.6- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی(بویژه در اقلام وارداتی)، واولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.7-تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید(مواد اولیه و کالا(..