43434535

شماره ثبت: 19732


نام شرکت: دارو پیشرو آناهیتا

مدیرعامل: دکتر رضا عبدالملکی

23423

زمینه فعالیت: فعالیتهای تحقیقاتی، تولید و توزیع دارو


درباره شرکت: شرکت سهامی خاص در سال1395 به ثبت رسید

چکیده طرح: این محصول برگرفته از طرح پژوهشی دانشجویی دوره دکترای داروسازی می‌باشد که از لحاظ آزمایشگاهی با نمونه های مشابه در بازار (ژل واژینال بتادین، ژل واژینال مترونیدازول و کرم کلوتریمازول) مقایسه گردید. و به منظور تولید یک ژل واژینال موثر در درمان عفونت های ترکیبی باکتریایی و قارچی واژینال در استفاده می گردد. که طبیعتاً گروه هدف در این فرآورده زنان می باشند.

نام محصولات:

ژل واژینال کلرهگزیدین