شرکتهای غیر مستقر

 • زیست ایمن رازی
 • مدیریت بهره برداری داناب غرب
 • دارو پیشرو آناهیتا
 • شیرین برگ سبز
 • پویا ژن فرآور
 • دیبا ژن گستر
 • گل زرین فدک
 • اکسیر داروی دانش
 • کیازیست پیشرو بارمان
 • تاوا ابتکار پاکان
 • سفیر ترجمان الیپی
 • پرورش حشرات زاگرس
 • پیشگامان بذر و نهال
 • کاج داروی غرب
 • طلایه داران طب نوین
 • آسان آزما بهار
 • میزان حسگر ساز
 • فرهور طب یارا سپید
 • نیکان بالین یاران
 • طلوع سازان یحیی
 • پاک محیط ژیان
 • ثمر سلامت  پارس
 • سهراب طب
 • ایده آل تشخیص آتیه
 • نانو فناور میمنت
 • زیست دارو تاراز
 • نگین فناوران هوشمند زاگرس
 • وفا دارو پارسیان
 • روناش آفرین بهیان
 • سفیران بصیر درون بین
 • گروه صنعتی ایده پردازان شرافت وزیری
 • پژوهشگران سلامت ایرانیان
 • آرسام پیشگام دید نو
 • سلامت آبزی زاگرس
 • گروه آراد آبادیس زاگرس
 • اندیشه نان زیتون
 • مباشران مراقب سلامت
 • شایگان اطلس سلامت
 • پویان  شیمی گستر کارینا
 • غرب کیمیا
 • خوشه طلایی طوبی
 • زیست ترنج مهرسام
 • زیستا هوشمند پژوهان
 • تسهیل‌گر کیهان درمان
 • رکناباد گلگشت پاسارگاد
 • به رویان گهر
 • پزشکی فام تن
 • زیست مواد فارمد