شماره ثبت: 21605


نام شرکت: میزان حسگرساز

مدیرعامل: دکتر احمد شریعتی راد

343467

زمینه فعالیت: طراحی و ساخت انواع کیت های شیمیایی


 درباره شرکت:

تاسیس شرکت با مسولیت محدود در سال 1397صورت پذیرفت و تیم تحقیقاتیدر این شرکت با کار کردن بر روی متدهای ساده و قابل کیت سازی موفق به خلق چندین تکنیک ساده در تشخیص پارامترهای متعددی گردیده اند که از جمله آنها می­توان به کیتهای تشخیص پلی فنول موجود در مواد غذایی  و نوشیدنی ها اشاره نمود همچنین تولید انواع کیتهای تشخیص نیتریت، نیترات، کلریدها، کلرات ها ، سموم غذایی و ... در لیست هدف گذاری شده این تیم می­باشد.

چکیده طرح:

  تأمین غذای با کیفیت، سالم و کافی، یک رکن اساسی در تغذیه صحیح می باشددر روش ارایه شده برای شناسایی مقدار پلی فنول موجود در مواد غذایی، انواع مایعات، نوشیدنیها درکمترین زمان ممکن بسیار ساده بوده و نیاز به دستگاه و کالیبراسیون ندارد و تنها با یک ضریب استوکیومتری بدون نیاز به سیگنال دستگاهی و فقط با پیگیری تغییرات رنگ انجام میگردد.

نام محصولات:

انواع کیت های شیمیایی مورد استفاده در تشخیص کمی و کیفی پارامترهای مهم غذایی، طبی و شیمیایی

عکس محصول

435