شماره ثبت: 19168

 

نام شرکت: دیبا ژن گستر سهامی خاص

مدیرعامل: دکتر فاطمه خادمی 

زمینه فعالیت: بیوتکنولوژی

890

درباره شرکت:

این شرکت در سال 1394 با مدیرعاملی دکتر فاطمه خادمی با همکاری اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به ثبت رسید. هدف اولیه این شرکت واردات و صادرات، پخش و مشاوره، تولید هر نوع فرآورده بیولوژیک نظیر سرم، واکسن، فرآورده های آزمایشگاهی و مواد غذایی، ترخیص و ساخت، عرضه و فروش هر نوع دارو و فرآورده بیولوژیک می باشد.

 

عنوان طرح: تولید آنتی بادیهای حیوانی و انسانی، تولید دارو و پروتئین نوترکیب ، آنتی  بادیهای مونوکلونال درمانی وتشخیصی، تولید واکسن و سرم انسانی و دامی، تولید کیتهای آنتی بادیهای مونوکلونال تشخیصی

 

چکیده طرح:

تولید آنتی بادیهای انسانی و حیوانی ، تولید دارو و پروتئین نوترکیب درمانی ، آنتی بادیهای مونوکلونال درمانی و تشخیصی،  تولید واکسن و سرم انسانی و دامی، تولید کیتهای تشخیصی بیماریهای مهم انسانی و دامی، مطابق با اولویتهای تولید محصولات زیست فناوری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد. این آنتی‌بادی‌ها در درمان‌های انسانی، تخلیص پروتئین‌های تجاری، مهار پاسخ‌های ایمنی، تشخیص بیماری‌ها، سرطان درمانی، تشخیص آلرژی، کیت‌های تشخیص طبی، شناسایی سلول‌های اختصاصی، آماده‌سازی واکسن‌ها و افزایش تاثیر مواد پزشکی به کار می‌رود .به دلیل اختصاصیت و میل ترکیبی بالا، آنتی بادی‌های مونوکلونال کاربردهای بسیاری در زمینه‌های تشخیصی داشته و اصلی ترین قسمت در تکنیکهایی مانند وسترن بلاتینگ و ایمونوبلات، الیزا، ایمونوهیستوشیمی، فلوسایتومتری و ایمونوفلورسانس بوده ودارای کاربرد فراوان در اتصال و تشخیص مولکولی شامل جداسازی زیستی، سنجش‌های زیستی و فناوری‌های مرتبط با حسگرها هستند.

 

محصولات:

1-    آنتی بادی مونوکلونال علیه آنتی ژن سطح سلولی CD20

2-    آنتی بادی کایمریک انسانی-موشی علیه آنتی ژن سطح سلولی CD20

3-    آنتی بادی مونوکلونال علیه آنتی ژن سطحی هپاتیت B (HBs Ag) به منظور طراحی کیتهای تشخیصی

 

عکس محصول:

 789