1231

شماره ثبت:19728

 

 

مدیرعامل: دکترکامبیز ورمیرا 

67465

زمینه فعالیت: تولید فرآورده ‌های بیوتکنولوِیک، دارویی، شیمیایی، خوراکی، آرایشی، بهداشتی، عصاره ها و عرقیجات، تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های پروبیوتیک، انجام خدمات بافت شناسی انسانی و حیوانی، آزمون‌های میکروبی و سلولی، محاسبات مهندسی بیوتکنولوژی و سیالات، پژوهش های صنعتی در زمینه محیط زیست و خدمات آموزشی و مشاوره ای به موسسات اداری و تولیدی

درباره شرکت: شرکت زیست فرافن آبشار(سهامی خاص) با هدف تولید فرآورده ‌های بیوتکنولوِیک، دارویی، شیمیایی، خوراکی، آرایشی، بهداشتی، عصاره ها و عرقیجات، تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های پروبیوتیک، انجام خدمات بافت شناسی انسانی و حیوانی، آزمون‌های میکروبی و سلولی، محاسبات مهندسی بیوتکنولوژی و سیالات، پژوهش های صنعتی در زمینه محیط زیست و خدمات آموزشی و مشاوره ای به موسسات اداری و تولیدی در سال 1395 در مرکز رشد فناوری سلامت فعالیت خود را آغاز نمود.

چکیده طرح: این شرکت با بهره گیری از علوم مختلفی چون داروسازی هسته ای، پزشکی هسته ای، شیمی و الکترونیک موفق به تهیه نمونه PA200 شده است.این سنجشگر قادر خواهد بود میزان ناخالصی شیمیایی با یون آلومینیوم در محلول پرتکنتات سدیم دوشیده شده از ژنراتور را با سرعت بالا تشخیص داده و در صورتیکه میزان ناخالصی آن بیشتر از نرمال باشد  هشدار لازم را به استفاده کننده داده می شود.

 

نام محصولات:

·       حسگر تشخیص ناخالصی ژنراتور هسته ای

·       تولید رنگدانه های کاروتنوئیدی با استفاده از میکروارگانیسم Rhodotorula Rubra

·       بیوراکتور ایرلیفت جهت تولید رنگدانه‌های کاروتنوئیدی                  

·       سامانه خودکار تهیه ایمن رادیو

 

عکس محصول

    5645